dongcong.net
 
 


LỄ NGÀY THỨ BẢY VÀ CÁC LỄ NGOẠI LỊCH VỀ ĐỨC MẸ
__________________

I. NGÀY THỨ BẢY CÓ BỐN Ý NGHĨA:

1. Thời Giáo hội sơ khai, ngày thứ Bảy là ngày vọng Chúa nhật, bắt đầu Phụng vụ Chúa nhật. Do đó, ngày nay, Thánh lễ Chúa nhật được cử hành chiều thứ Bảy.

2. Thời các Giáo phụ, ngày thứ Bảy kính nhớ lòng tin của Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy Thánh, khi xác Chúa Giêsu còn nằm trong mồ thánh.

3. Theo tu đức, ngày thứ Bảy là ngày Hãm mình, Đền tội.

4. Ngày thứ Bảy là ngày Giáo hội dâng kính Đức Mẹ, đặc biệt trong Phụng vụ và các Giờ kinh.

5. Ngày thứ Bảy đầu tháng là ngày Đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ theo mệnh lệnh Fatima.

II. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ NGÀY THỨ BẢY

Tu viện trưởng Alcuin (735-804), dòng Bênêđictô, khởi đầu truyền bá lòng sùng kính này, trong thời gian ngài làm "Bộ trưởng Giáo dục" dưới triều vua Charlemagne, nước Pháp. Cha Alcuin biên soạn sáu bài lễ Đức Mẹ cho mỗi ngày trong tuần. Riêng ngày thứ Bảy có hai bài lễ. Phụng vụ này mau chóng được lan truyền khắp nơi.

Dần dần, Thánh lễ ngày thứ Bảy được cử hành trong những ngày ngoại lịch và các linh mục cao niên mắt kém được phép cử hành hằng ngày.

III. CÁC LỄ NGÀY THỨ BẢY

Sách lễ Rôma ngày nay có ba lễ chung và ba lễ Đức Mẹ theo mùa: Mùa Vọng, mùa Giáng sinh, và mùa Phục sinh cho ngày thứ Bảy. Sau Công đồng Vatican II, có thêm hai lễ: Lễ Đức Maria là Nữ Tỳ của Chúa, và lễ Đức Maria là Hình ảnh và là Mẹ hiền của Giáo hội.

IV. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài đọc I ngoài mùa Phục sinh (tùy chọn 1)
1. Trích sách Sáng thế 3:9-15, 20
2. Trích sách Sáng thế 12:1-7
3. Trích sách Samuel II 7:1-5, 8-11, 6
4. Trích sách Ký sự I 15:3-4, 15-16; 16:1-2
5. Trích sách Cách ngôn 8: 22-31
6. Trích sách Huấn ca 24:1, 3-4, 8-12, 19-21
7. Trích sách Tiên tri Isaia 7:10-14
8. Trích sách Tiên tri Isaia 9:1-6
9. Trích sách Tiên tri Isaia 61: 9-11
10. Trích sách Tiên tri Mica 5:1-4
11. Trích sách Tiên tri Zacharia 2:14-17

Bài đọc I trong mùa Phục sinh (tùy chọn 1)
1. Trích sách Tông đồ Công vụ 1:12-14
2. Trích sách Khải huyền 11:19; 12:1-6, 10
3. Trích sách Khải huyền 21:1-5
4. Đáp ca (tùy chọn trong Sách lễ Giáo dân, tr. 1430-1433).

Bài đọc II
1. Trích thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Rôma 5:12, 17-19
2. Trích thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Rôma 8:28-30
3. Trích thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galata 4:4-7
4. Trích thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Êphêsô 1:3-6, 11-12

Alleluia (tùy chọn trong Sách lễ Giáo dân, trang 1433-1434).
Phúc âm (tùy chọn)
1. Trích Phúc âm theo Thánh Matthêu 1:1-16, 18-23
2. Trích Phúc âm theo Thánh Matthêu 2:13-15, 19-23
3. Trích Phúc âm theo Thánh Luca 1:26-38
4. Trích Phúc âm theo Thánh Luca 1:39-47
5. Trích Phúc âm theo Thánh Luca 2:1-14
6. Trích Phúc âm theo Thánh Luca 2:15-19
7. Trích Phúc âm theo Thánh Luca 2:27-35
8. Trích Phúc âm theo Thánh Luca 2:41-52
9. Trích Phúc âm theo Thánh Luca 11:27-28
10. Trích Phúc âm theo Thánh Gioan 2:1-12
11. Trích Phúc âm theo Thánh Gioan 19:25-27

V. CÁC LỄ NGOẠI LỊCH VỀ ĐỨC MẸ

Theo Sắc lệnh Thánh bộ Phượng tự năm 1986, có 46 lễ ngoại lịch về Đức Mẹ:

MÙA VỌNG

1. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là dòng dõi được đặc tuyển của dân Israel.
2. Đức Thánh Trinh Nữ Maria trong việc truyền tin Chúa.
3. Đức Thánh Trinh Nữ Maria đi viếng.

MÙA GIÁNG SINH

4. Thánh Maria là Mẹ Thiên Chúa.
5. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Mẹ Đấng Cứu thế.
6. Đức Thánh Trinh Nữ Maria trong việc Chúa Hiển linh.
7. Đức Thánh Maria Dâng Chúa trong đền thờ.
8. Đức Thánh Maria thành Nagiareth.
9. Đức Thánh Trinh Nữ Maria tại Cana.

MÙA CHAY

10. Đức Maria là môn đệ Chúa.
11. Đức Thánh Trinh Nữ Maria đứng gần Thập giá Chúa I.
12. Đức Thánh Trinh Nữ Maria đứng gần Thập giá Chúa II.
13. Trao phó cho Đức Thánh Trinh Nữ Maria.
14. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Mẹ của ơn giảng hòa.

MÙA PHỤC SINH

15. Đức Thánh Trinh Nữ Maria trong việc Chúa Phục sinh.
16. Đức Thánh Maria là nguồn mạch của sự sáng và sự sống.
17. Đức Thánh Trinh Nữ Maria tại phòng tiệc ly.
18. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Nữ Vương các tông đồ.

MÙA THƯỜNG NIÊN I

Kính Đức Mẹ dưới các tước hiệu rút từ Thánh Kinh và gắn liền với Hội thánh.

19. Thánh Maria là Mẹ Chúa.
20. Đức Thánh Maria là Người Nữ mới.
21. Thánh Danh Đức Trinh Nữ Maria.
22. Đức Thánh Maria là tôi tớ Thiên Chúa.
23. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Đền thờ của Chúa.
24. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Tòa Đức Khôn ngoan.
25. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là hình ảnh và là Mẹ của Hội thánh I.
26. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là hình ảnh và là Mẹ của Hội thánh II.
27. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là hình ảnh và là Mẹ của Hội thánh III.
28. Trái Tim Vẹn Sạch Đức Thánh Trinh Nữ Maria.
29. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Nữ Vương muôn loài.

MÙA THƯỜNG NIÊN II

Kính Đức Mẹ dưới các tước hiệu có liên hệ đến đời sống thiêng liêng các tín hữu.
30. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Mẹ và là Trung gian các ơn.
31. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là nguồn ơn cứu độ.
32. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Mẹ và là Thầy dậy thiêng liêng.
33. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Mẹ chỉ bảo đàng lành.
34. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là nguồn hoan lạc của chúng ta.
35. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Đấng bảo vệ đức tin.
36. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Mẹ Tình yêu xinh đẹp.
37. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Mẹ niềm cậy trông lành thánh.
38. Thánh Maria là Mẹ của sự hợp nhất.

MÙA THƯỜNG NIÊN III

Kính Đức Mẹ dưới các tước hiệu thương xót chuyển cầu cho các tín hữu:
39. Đức Thánh Maria là Nữ Vương và là Mẹ của lòng thương xót.
40. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Mẹ của sự quan phòng thánh thiện.
41. Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ hay an ủi.
42. Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các tín hữu.
43. Đức Thánh Trinh Nữ Maria chuộc kẻ làm tôi.
44. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Đấng cứu chữa bệnh nhân.
45. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Nữ Vương hòa bình.
46. Đức Thánh Trinh Nữ Maria là cửa Thiên đàng.

L.m. Phêrô, CMC

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)