dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Với Mẹ Maria
 
 
L.m. Hoàng Minh Thắng
 
<<<    

Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi

Đức Thánh Cha Lêô 13 đã gọi Mẹ bằng danh hiệu "Đấng Phù Trợ Các Giáo Hữu","Đấng Ai Ủi Kẻ Âu Lo", "Nữ Vương Chiến Thắng", "Thần Hòa Bình". Trong số các tước hiệu này, một tước hiệu quen thuộc đáng chú ý nhất là tước hiệu "Đức Mẹ là Mẹ Mân Côi". Một tước hiệu mà thế giới Công Giáo vẫn tưởng nhớ và sùng mộ nhất" Công hiệu và quyền lực của việc sùng mộ này còn được thể hiện trong thế kỷ 16, khi mà lực lượng người Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa cả thế giới Âu Châu.

Đức Piô thứ 5, đã khơi động các vua chúa cùng nhau bảo vệ, xin Mẹ Thiên Chúa dùng quyền năng mình mà đàn áp họ.Thế là Mẹ đã chiến thắng.

Đức Giáo Hoàng Gregoriô 13 đã đặt danh xưng "Rất Thánh Mân Côi" và Đức Clêmentê11 đã truyền cho Giáo Hội hàng năm phải biệt kính Mẹ Mân Côi cách đặc biệt. Đức Urbanô 6 chứng nhận là "mỗi ngày Kinh Mân Côi mang lại những ơn phúc mới mẻ cho Kitô giáo".

Đức Sixtô 4 tuyên ngôn rằng phương pháp cầu nguyện hữu hiệu nhất là "làm tăng thêm vinh hiển và rất thích hợp phòng ngừa nguy hiểm đang đe dọa".

Đức Piô 5 nói rằng: "Nhờ việc truyền bá này mà việc suy ngắm mầu nhiệm Kinh Mân Côi được sốt sáng và thuyết phục các thuyết biến tan mau chóng". (Thông Điệp Superemi Apostolatus).

Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trọng tâm của Kinh Mân Côi là Chúa Kitô. Bởi thế, ngài minh định: "Bản chất của việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi là việc chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Kinh Mân Côi chỉ là một trong những đường lối của người Kitô hữu cầu nguyện là hướng đến Chúa Kitô" (Tông Thư Kinh Mân Côi, Đoạn 18).

Kinh Mân Côi có hai phần rõ rệt: Phần khẩu nguyện, nghĩa là phần đọc kinh Mân Côi, phần tâm nguyện là suy niệm mầu nhiệm Chúa Kitô. Đọc kinh Mân Côi mà không suy về mầu nhiệm thì chẳng khác gì như xác không hồn "Thiếu suy niệm, Kinh Mân Côi chỉ là cái xác không hồn và việc lần hạt sẽ trở thành công thức máy móc. "Họ thờ Ta như dân ngoại, vì tưởng rằò cứ nhiều lời là thanh công"(Mt. 6:7).

Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì ngay trong Kinh Mân Côi, Chúa Giêsu cũng đóng vai chủ chốt nữa: "Nơi Kinh Mân Côi, Chúa Giêsu đã gắn nối hai phần lại với nhau "danh thánh Đức Mẹ Chúa Trời" chứng tỏ việc lần hạt Mân Côi có ý vị và hiệu quả" (Đoạn 33). Lại nữa, việc đọc lên lời của Thiên Thần và của bà Isave, trong kinh Kính Mừng, chúng ta cảm thấy mình liên lỷ được thúc đẩy tìm kiếm nơi Mẹ "quả phúc bởi lòng Mẹ" (Lc. 1:42).

Chính vì Chúa Giêsu là trọng tâm của Kinh Kính Mừng nên cách Mẹ đọc kinh bao giờ Mẹ cũng nhấn mạnh đến cái tâm, cái cõi lòng của người đọc, chú trọng đến cách cử hành mầu nhiệm, đó là chú trọng đến Danh Thánh Chúa Giêsu. Trong Tông Thư Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ II cũng như Đức Phaolô thứ 6 (Tông Huấn Marialis Culthus) của ngài đã để ý đến việc đề cao tên Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, chính vì Kinh Mân Côi là một kinh nguyện chiêm niệm những mầu nhiệm cao cả và hữu hiệu mà không ai để ý đến việc gắn bó với Con Mẹ, chiêm niệm Con như Mẹ, thì không còn cách nào hay hơn, tuyệt hơn trong việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô một cách trung thành cho bằng Mẹ, với chính con mắt của Mẹ. Đây là tâm điểm nổi bật nhất trong Tông Thư , một phương pháp và là một tác động cầu Kinh Mân Côi, lần hạt Mân Côi được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II dạy thực hiện:

"Việc chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô đã được thể hiện nơi một mô phạm khôn sánh là Mẹ Maria. Dung nhan Con Người này đặc biệt thuộc về Mẹ Maria. Chính trong cung lòng của Mẹ mà Chúa Kitô được thành hình, một hình ảnh giống nhau như đúc. Hơn thế nữa khônbg một ai đã từng chú trong vào việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa một cách trung thành bằng Mẹ Maria. Ánh mắt của Mẹ đã hướng về Người vào lúc truyền tin, khi Mẹ thụ thai, khi Mẹ cảm nhận được sự hiện diện của Người và mường tượng thấy được những đường nét của Người. Cho đến khi sinh hạ Người tại Belem, khi Mẹ bọc Người trong khăn và đặt Người nằm trong máng cỏ (Lc. 2:7). Sau đó ánh mắt Mẹ đầy kính tôn và suy tưởng của Mẹ không bao giờ lìa xa Người. Có những lúc nhìn thấy Người trong đền thờ (Lc. 2:48) và tiên vọng được cả những quyết định của Người" (Đoạn 10).

Tóm lại, nếu Kinh Mân Côi là kinh nguyện chiêm niệm tuyệt hảo của Mẹ, thì việc chiêm ngắm dung nhan Chúa (Đoạn 3), thì đôi mắt Mẹ đã gắn chặt vào Chúa và suy niễm trong lòng (Lc. 2:19). Những ký ức Chúa được in sâu trong lòng Mẹ, Những điều Mẹ tưởng niệm này có thể được coi như "Kinh Kính Mừng" Mẹ không ngừn lần suốt cuộc đời cùa Mẹ. Đoạn 11).

Các thánh cũng đã thừa hiểu sức mạnh vô địch của Kinh Mân Xcôi như thánh nPhêrô Camisiô, thánh Philipphê Nêri, thánh Luy đệ Mong pho, các Đức Giáo Hoàng... Kinh Mân Côi cứ theo sát các ngài "Thiên Chúa cai trị vũ trụ, nhưng thua các người sốt sáng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi... Ai sốt sáng đọc Kinh Mân Côi thì sai khiến được cả Thiên Chúa. " (Đức Gioan Phaolô đệ 2).

<<<    

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)