NGÀY THÁNH MẪU 2017

thứ tư - kính thánh cả Giuse, Đấng bảo trợ NTM

hình ảnh ngày 1 tháng 8 năm 2017

thánh lễ và cung nghinh thánh cả Giuse

"Hãy đến cùng Giuse" St.

xin Đức Mẹ cho khách hành hương được như ý nguyện...

nhìn từ phía đền thánh KTM

mệnh lệnh Fatima..

lần hạt mân côi

hãy tôn sùng trái tim mẹ

nơi vườn cầu nguyện

vườn cầu nguyện cho thân nhân

vườn cầu nguyện 0 khắc tên 0

thánh Giuse tại đền thánh KTM

đây là ngày đầu tiên...

khắc tên

tràng hạt khổng lồ

toàn cảnh

mẹ Fatima

lều trại thế kỷ 21

mẹ...

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhà nguyện hầm

lều đủ sắc

khí hậu tại đất mẹ

lều rải rắc khắp vùng đất nhà dòng

lều lều

phòng trực y tế

ưu tiên cho giới cao niên

nơi các cụ ông cụ bà

từng chiếc từng ghế

đủ kiểu lều, đủ loại mầu

các biển ngữ

trại lều

sổ số NTM

họa đồ NTM

văn phòng xin khấn

công trường nữ vương hòa bình

nhiều trạm cảnh sát giữ an ninh cho khách hành hương

lều trại cũng phải chia gianh giới

các lối ra vào lễ đài chính của nhà dòng đều có cảnh sát canh chừng

trạm chính của cảnh sát, FBI,

cảnh sát kiểm soát các lối vào khu vực hành lễ

cảnh bình minh của khu vực lễ đài

Mẹ như rạng đông chiếu soi ...

đền thánh Khiết tâm mẹ... Nơi có thánh tượng Fatima từ bồ đào nha.. ngự

màn ảnh khổng lồ

khuôn viên công trường

thánh lễ thứ tư năm 2016

"bỏ thêm bình hoa chỗ này nữa mới đẹp..."

tượng đài tị nạn

khấn cùng Đức Mẹ

lấy nước thánh

về bên mẹ

khách hành hương

 

 

hình ảnh mới nhất

 

các ban trong ngày thánh mẫu 2017

 

Văn Nghệ ngày thánh mẫu kỷ niệm 100 năm

Đức Mẹ Fatima... hiện ra với 3 em nhỏ.

1917-2017

 

 

CÁC HOTEL GẦN ĐỊA ĐIỂM NGÀY THÁNH MẪU

1900 Grand Avenue

Carthage, MO 64836

MỌI LIÊN LẠC VỚI BAN TỔ CHỨC

Đt. 417-358-7787

website: dongcong.us

hoặc dongcong.net

điện thư ngaythanhmau@gmail.com

hoặc

vanphong@yahoo.com

*các mẫu đơn hãy vào dongcong.us để load xuống

*các sinh hoạt của ngày thánh mẫu, chương trình

*mời vào trang nhà dongcong.us.

 

CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 40

 

THỨ TƯ:  02-08-2017 - ÁP NGÀY THÁNH MẪU

SÁNG

10:00       Thánh Lễ cho quí khách hành hương tại Đền Thánh.

11:00       Bí Tích Hòa Giải tại hầm Đền Thánh (11:00AM-5:30PM).

11:00       Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.
     

CHIỀU

02:00        Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.

08:30        Kiệu & Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình.  

 

THỨ NĂM:  03-08-2017 - KHAI MẠC NGÀY THÁNH MẪU
       

SÁNG
            

09:30        Bí Tích Hòa Giải tại hầm Đền Thánh (09:30AM-6:30PM).
            

11:00        Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.
      

  CHIỀU
            

02:00       Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.
           

03:00       Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài.
            

07:00       Nghi thức khai mạc Ngày Thánh Mẫu 2017.
               Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa tại Lễ Đài - ĐC. Edward M. Rice Chủ tế.
    

Sau Thánh Lễ, kiệu Thánh Thể từ Lễ Đài đến Công Trường Nữ Vương Hòa Bình - Phép Lành Thánh Thể tại Công Trường - Kiệu Thánh Thể về Đền Thánh - Bắt đầu các Giờ Canh Thức Đền Tạ cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau.

10:00       Chầu Đền Tạ Thánh Thể (cho tới 6 giờ sáng Thứ Sáu) tại Đền Thánh.   

10:30        Thánh Lễ Cầu Hồn - Cầu cho những người có tên khắc trong Vườn Cầu Nguyện - tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình.  

12:00       Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.                                  

 

THỨ SÁU: 

04-08-2017 - NGÀY TÔN VINH THÁNH THỂ CHÚA

 

SÁNG

07:30       Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa cầu cho Các Bệnh Nhân tại Lễ Đài.

08:00       Phong Trào Cursillo họp tại Hội Trường Nhà Dòng.

09:30       Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài. (09:30AM-6:30PM).

10:00       Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #1 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).

10:00       Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #1 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).

10:00       Chương Trình Cho Giới Trẻ (Trung Học và Đại Học) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen).

10:00       Chương Trình Cho Trẻ Em (5-12 tuổi) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen).

10:30       Giờ Chầu Thánh Thể 1 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.

12:00       Giờ Chầu Thánh Thể 2 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.

12:00       Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #1 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).

12:00       Hội Thảo về Đức Mẹ tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Trương Thịnh Đạt, CRM).

 

        CHIỀU    

01:30       Thánh Lễ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Đền Thánh.

02:00       Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #2 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).

02:00       Hội Thảo Linh Mục và Tu Sĩ tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS, Sơ Việt Châu, OP).
         

03:00       Giờ Chầu Thánh Thể 3 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.
            

03:00       Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài.
            

04:30       Tổng Dượt Văn Nghệ tại Hội Trường Nhà Dòng.

07:00       Thánh Lễ Đại Trào Tôn Kính CTTĐ VN tại Lễ Đài. - Đức TGM George Lucas Chủ tế & Giảng thuyết
         

09:00       Văn Nghệ Mừng Ngày Thánh Mẫu Lần Thứ 40 tại Lễ Đài.
10:00       Chầu Đền Tạ Thánh Thể (cho tới 6 giờ sáng Thứ Bảy) tại Đền Thánh.   
         

10:00       Phút Tâm Giao "Soul2Soul" tại Hội Trường CTTĐVN (Christ's Vieteen).
         

12:00       Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.

 

THỨ BẢY:  05-08-2017 - NGÀY ĐỀN TẠ KHIẾT TÂM MẸ
       

SÁNG
            

07:30       Thánh Lễ Kính Đức Mẹ La Vang - Cầu cho Linh Mục, Tu Sĩ & Ơn Gọi Tu Trì tại Lễ Đài. ĐC Kevin W. Vann Chủ tế

07:30        Thánh Lễ và Họp Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tại Hội Trường Nhà Dòng.
         

09:00       Thánh Lễ của Đạo Binh Đức Mẹ tại Đền Thánh.

09:30        Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài. (09:30AM-4:30PM).
         

10:00        Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #2 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).
         

10:00        Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #2 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).
         

10:00       Chương Trình Cho Giới Trẻ (Thiếu Nhi Thánh Thể) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen).
         

10:00       Chương Trình Cho Trẻ Em (5-12 tuổi) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen).
         

10:30        Thánh Lễ - Thân Hữu Đồng Công tại Nhà Nguyện Tập Viện.
         

10:30        Thánh Lễ - Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ tại Đền Thánh.
         

12:00        Thánh Lễ - Thiếu Nhi Thánh Thể tại Đền Thánh.
         

12:00        Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #3 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).
         

12:00        ƠN GỌI 007 (cho sinh viên Trung Học và Đại Học) tại Hội Trường Nhà Dòng (do Các Linh Mục & Tu Sĩ).
    

CHIỀU
         

01:30        Thánh Lễ  & Họp - Phong Trào Tông Đồ Fatima tại Đền Thánh.
         

02:00        Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #3 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).
         

02:00        Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #3 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).
         

04:30        Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima - ĐC. Edward M. Rice Chủ sự
         

06:00        Tổng Dợt Văn Nghệ tại Hội Trường Nhà Dòng.
         

08:00        Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria tại Lễ Đài. ĐC. John J. Leibrecht Chủ tế

10:00        Văn Nghệ và Xổ Số NTM 2017 tại Lễ Đài.
         

10:00        Phút Tâm Giao "Soul2Soul" - tại Hội Trường CTTĐVN (Christ's Vieteen).
         

12:00        Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.

 

CHÚA NHẬT: 

06-08-2017 - BẾ MẠC NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 40

SÁNG

06:00       Hiệu báo thức.

07:00       Thánh Lễ  Đại Trào Bế Mạc NTM 2017 tại Lễ Đài. - ĐC Joseph R. Binzer Chủ tế & Giảng thuyết.

***Loan báo Ngày Thánh Mẫu 2018.

    

Lưu ý những chữ viết tắt: 

NTM: Ngày Thánh Mẫu;  

HTCTTĐVN: Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

  August 2, 2017