R I P

 

 TIỂU SỬ

CHA JEROME NGUYỄN THANH LĂM, OSB

(1927-2002)  

18.04.1927    Sinh tại Qui Nhơn, Việt Nam; là con của hai Cụ Anrê Nguyễn Quỳnh và Maria Nguyễn Thị Đồng.

                        Gia Nhập Ḍng Biển Đức - Thiên An, Huế.

11.07.1957    Thụ phong Linh Mục, do Đức Cha Uritia, Giám Mục Huế.

                        Tiếp tục phục vụ trong Ḍng Biển Đức - Thiên An.

1967-1972     Tuyên úy Ḍng Lasan-Taberd, Sài G̣n.

1973               Giúp việc mục vụ trong Giáo Phận Qui Nhơn.

1975               Sang Pháp, và sau đó, sang Canada.

1976               Đến Washington, D.C., phục vụ các Giáo Xứ trong Tổng Giáo Phận.

1990               V́ t́nh trạng sức khoẻ, và sau đó, bị thêm nhiều chứng bệnh hiểm nghèo, ngài đă xin về hưu.

15.04.2000    Nhập Giáo Sĩ Dưỡng Đường Đồng Công. 

07.04.2002    Sau nhiều năm kiên nhẫn chịu bệnh, Chúa đă đến gọi Cha tại Giáo sĩ Dưỡng đường Mater Dei để đưa Cha về lănh phần thưởng của một tôi tớ trung thành và khôn ngoan, và để lại mẫu gương Tin-Cậy-Mến, Khiêm nhường, Vui vẻ, Bác ái, và phục vụ mọi người. 

V́ Danh Chúa Nhân Từ
Xin cho Linh Hồn Linh Mục Giêrônimô
Được An Nghỉ Muôn Đời
 

Canh Thức Cầu Nguyện

Lúc 8: 00 Pm
Thứ Sáu
, ngày 12 tháng 4 năm 2002
tại Herman Lohmeyer Funeral Home
500 E. Walnut St., Springfield, MO 65806
Phone: (417) 862-4433
 

Lễ An  Táng

Lúc 1:00 Pm
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2002
tại St. Agnes Cathedral
533 S. Jefferson Ave.
Springfield MO 65806
Phone: (417) 831-3565

Chủ Tế: LM. Felix Đinh Viết Luận
Qúi Cha Hưu Dưỡng Mater Dei, Carthage, MO
và các Linh Mục Chi Ḍng Đồng Công, Carthage, MO
Ca Đoàn: CMC Brothers

An Nghỉ

tại Resurrection Cemetery, Springfield, MO

Bản Đồ Hướng Dẫn


tới Nhà Quàn
(Herman Lohmeyer Funeral Home)
tới Nhà Thờ Chính Ṭa (St. Agnes Carthedral)

Chia Buồn

 

Apr. 8, 2002

Kinh goi Cha Be Tren va cong doan Dong Cong Missouri, Chung con , gia dinh huyet toc: em, chau, chat cua Co LInh Muc G.B.  JEROME NGUYEN THANH LAM OSB xin chan thanh cam ta :
        Cha Be Tren dong Dong Cong,
        Cha Giam Doc Huu Duong,
        Quy Cha, quy Thay, quy soeurs,
        Cac an nhan, than nhan, cac hoi doan va doan the,
Da giup do va dang Thanh le cau nguyen cho Co Linh Muc G.B JEROME NGUYEN  THANH LAM. 

Thay mat tang gia,
Ho Van Thanh -  Nguyen Thi My Lien
Dong bai ta.

 

 
 

Apr. 9, 2002

Trong Kinh Cha Be tren Giam tinh, Cha Giam Doc Duong duong,

Qui Cha, Qui Thay Chi Dong dong Cong Hoa Ky rat qui men !
Con da duoc Tin Buon la Cha Co Gioanbaotixita-Jerome NGUYEN THANH LAM OSB da duoc Chua thuong goi ve Nha Cha.
Con da goi dien thoai bao tin ngay den cac Dan Vien Bien Duc Viet nam de Dang Thanh le va cau nguyen dac biet cho Ngai.
Cha Giam tinh Stephane Huynh Quang Sanh OSB Thien An nho con

Thanh Kinh chuyen loi sang het long Cam on :

Cha Be Tren Giam Tinh
Cha Giam Doc Duong Duong
Qui Cha , Qui Thay toan Dong va Qui vi Bac Si, Y ta...
da thuong don tiep va tan tinh cham soc cho Cha Co JB-Jerome ve moi phuong dien, trong suot thoi gian bao nhieu nam tai Qui Dong.

Nho Cong Nghiep Chua Giesu Kito, chung con tha thiet nguyen xin Thien Chua Ba Ngoi, Me Maria, Cha Thanh Giuse som dua Cha Co GB-Jerome ve huong Thanh Nhan Chua, dong thoi cung do muon van Hong An gap boi xuong tren Cha Giam Tinh, Cha Giam Doc, Qui Cha, Qui Thay trong toan Dong va qui vi  

* Theo chung con duoc biet:

tu nam 1967 den 1972 Cha Co GB-Jerome lam Tuyen uy cho Nha Dong Lasan-Taberd Sai Gon...Ngai da de lai cho chung con mau guong Tin-Cay-Men, Khiem nhuong, Vui ve, Bac ai, Phuc vu moi nguoi ... 

Thanh Kinh

TM Cong Doan Bien Duc VietNam
Cong Doan Bien Duc Thien Phuoc

Dan truong
Lm Beda Ngo Minh Thuy OSB

 
 
Mon, 8, Apr. 2002

Kính thưa Cha Và Nhà Ḍng,
Con, Gia Đ́nh và những ngựi đă chịu ơn Cha Lăm cũng như toàn thể Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Washington D.C. vô cùng thương tiếc khi hay tin Cha Lăm vinh quang về với Chúa sau 10 năm trường vác thánh giá, cầu nguyện, hy sinh trong âm thầm nghèo khó. Không bao giờ đ̣i hỏi và luôn vui vẻ. Các Cha miền Trung Đông sẽ họp ngày mai tại D.C. Chúng con sẽ phổ biến tin này để xin các Cha dâng lễ cầu nguyện và tiễn đưa Cha. Chúng con chắc chắn giờ này Cha đang ở bên cạnh Chúa và cầu bầu cho chúng con.

Trọng Kính, Đỗ Hùng và Gia Đ́nh
 

 
  Apr. 9, 2002

Cám ơn Qúi Ban Biên Tập đă loan tin. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Thày Cả Giêrônimô hưởng nhan Chúa.

Vincent Nguyen

 

 
 

Feedback
or Email: web@dongcong.net