Hiệp Thông Với Các Thánh

   Bạn đọc thân mến,

Bước vào tháng 11, người Công Giáo chúng ta được sống mầu nhiệm "Các Thánh Cùng Thông Công". Thật vậy, ngày 1 tháng 11 hằng năm Giáo Hội kính nhớ toàn thể các Thánh Nam Nữ. Mừng Lễ Các Thánh, chúng ta không chỉ tôn kính các vị đă được tôn phong Hiển Thánh hay Chân Phước (c̣n gọi là Á Thánh), nhưng chúng ta kính nhớ toàn thể các đấng bậc trong Giáo Hội Chiến Thắng, tức là những vị đă trải qua thời kỳ thử thách thanh lọc, đă chiến thắng thần dữ, thế gian, xác thịt, và đang hoan hưởng hạnh phúc bất diệt trên thiên đàng. Trong vương quốc của Giáo Hội Chiến Thắng này, có Chúa Ba Ngôi làm Vua vinh quang ngự trị, có Mẹ Maria làm Nữ Vương, có các Thần Thánh làm tướng lănh và quan chức thiên quốc, có thần dân ngày đêm hưởng kiến tôn nhan Chúa và sống trong hạnh phúc, thuận hoà và yêu thương. Trong số này có cả những người trong gia đ́nh, bạn bè thân thuộc của chúng ta.

Như thế, Giáo Hội Lữ Hành - những người đang trên đường lữ hành trần gian về quê hương trên trời - c̣n gọi là Giáo Hội Chiến Đấu, được hiệp thông với Giáo Hội Chiến Thắng - cộng đoàn các Thánh. Trong số các Thánh đă được Giáo Hội tôn phong, có ít nhất 117 vị Hiển Thánh và 1 Á Thánh (Chân Phước Anrê Phú Yên) người Việt Nam, cha ông của chúng ta. Ngày 24 tháng 11 hằng năm là ngày Giáo Hội Lữ Hành dành riêng để tôn kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam. Năm nay NS.TTĐM dành riêng số báo tháng 11 này để tuyên dương hai vị Thánh Việt Nam tiêu biểu: Thánh Anrê Dũng-Lạc và Thánh Anê Lê Thị Thành, những Chứng Nhân Anh Dũng Người Việt Nam. Là người Việt Nam máu đỏ da vàng, chúng ta được hiệp thông cách riêng với các Vị Thánh tiền nhân chúng ta, những người đă nêu gương đời chứng nhân Chúa Kitô một cách anh dũng.

Tiếp đến, ngày 2 tháng này và mọi ngày trong tháng 11 hằng năm, Giáo Hội Lữ Hành dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Các Linh Hồn, những người đă ra đi trước chúng ta và đang được thanh lọc trong luyện ngục. Đây chính là Giáo Hội Đau Khổ. Gọi là "Giáo Hội Đau Khổ" v́ các ngài đang được thanh luyện do sự công bằng Thiên Chúa, Đấng trong sạch vô cùng, không ai c̣n mảy may t́ vết mà được chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài và được hợp hoan với Ngài hưởng hạnh phúc vô tận trên thiên đàng. Thế nhưng, các ngài đă được cứu độ, chắc chắn sẽ được lên thiên đàng gia nhập Giáo Hội Chiến Thắng. Các ngài sẽ được gia nhập hàng ngũ các Thánh, cho dù không nhất thiết phải được Giáo Hội Lữ Hành phong thánh. Như thế, khi tưởng nhớ và cầu nguyện cũng như dâng hy sinh đau khổ để đền thay tội lỗi các linh hồn nơi luyện ngục, Giáo Hội Lữ Hành được thông hiệp với Giáo Hội Đau Khổ.

Là những người thuộc Giáo Hội Lữ Hành, chúng ta thông hiệp với nhau trong sự thánh thiêng của Giáo Hội qua bí tích Rửa Tội. Thật vậy, Giáo Hội c̣n được gọi là "Hội Thánh" (Holy Church) phản ánh lời chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính: "Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện..." Giáo Hội là Thánh v́ có Đầu là chính Chúa Kitô, Đấng Thánh trên hết các Thánh. Giáo Hội c̣n là Thánh v́ biết bao phần tử của Giáo Hội sống đời Kitô hữu tốt lành thánh thiện, mà khởi đầu cuộc sống Kitô hữu bằng sự thanh tẩy do bí tích Rửa Tội. Cũng chính v́ thế mà các Kitô hữu tiên khởi được gọi là "các thánh" (xem Cv 9:13, 32, 41; Rm 1:7; 1 Cr 1:2; 2 Cr 1:1; Ep 1:1; Ph 1:1; Cl 1:2 ...).

Bởi vậy, trong cuộc lữ hành về trời, chúng ta hăy sống sao cho xứng với danh hiệu "các thánh" của Giáo Hội Lữ Hành. Đặc biệt trong tháng 11 này, hăy nhớ đến nguồn cội và chung cuộc của ḿnh. Trong khi hiệp thông với Các Thánh thuộc Giáo Hội Chiến Thắng và Giáo Hội Đau Khổ, qua việc cầu nguyện với hoặc cầu cho các ngài, chúng ta hăy chuẩn bị tâm hồn ḿnh sẵn sàng chờ đón Chúa Kitô đến - qua cái chết, để được thực sự hiệp thông với Chúa, Đức Mẹ, và các Thần Thánh trên thiên đàng.

NS.TTĐM