dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Ca Thánh Giuse
 
     
<<<    

01. Cha Giuse
Văn Hữu 

1. Xin dâng lời ngợi khen hồng ân ban dạt dào, như lời cầu lên Cha tiếng ca muôn vàn yêu thương. Xin dâng lời ngợi khen tình yêu Cha vượt sông núi. Biết bao giờ con đáp đền cho đẹp tình Cha mến thương.

2. Gương âm thầm ngày xưa bàn tay Cha miệt mài, lao động và hy sinh dưỡng nuôi gia đình yên vui. Cho người người hôm nay đường Cha đi là vinh phúc. Khấn xin Cha thương chúc lành cho người Việt muôn phúc ân.

ÐK. Cha Giu - se con cám tạ ơn Người. Như tường thành sắt thép phá tan quân thù. Cha Giu - se con cám tạ ơn Người.  Muôn ngàn đời con vẫn cảm tạ ơn Cha.

02. Lạy Thánh Giuse
Ðạo Minh 

1. Lạy Thánh Giu - se vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban phúc lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền Cha đã giữ gìn Thánh thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.

2. Lạy Thánh Giu - se khi sống trên nơi trần ai. Người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời Ngôi Hai. Dám xin Cha lành cho chúng con rày ở thế. Vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai

3. Lạy Thánh Giu - se Cha xứng một Vị hiền phu. Bạn lành Trinh Nữ, Cha nuôi Nhi Ðồng Giê - su. Dám xin hộ phù, dìu dắt kẻ làm gia trưởng. Thánh hóa gia đình và ban phúc thiêng nghìn thu.

4. Lạy Thánh Giu - se gương mẫu cho người cần lao. Mặc dù vất vả, Cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin Cha lành thương giúp thợ thuyền lao khổ. Biết đem thanh bần dọn ngày phúc vinh đời sau.

5. Lạy Thánh Giu - se gương mẫu cho người đồng trinh. Lòng người thanh khiết như bông huệ, dường thủy tinh. Dám xin Cha lành thương giúp con hèn yếu đuối. Thắng mọi dục tình, hầu sau đáng ơn trường sinh.

ÐK. Mừng lạy Cha chí nhân, chí lành. Là Bạn thanh sạch Ðức Nữ Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời. Soi chiếu muôn ngàn đời. Nguyện cho con noi dấu Người liên. Ðể sau được hạnh phúc vô biên.

03. Ðấng Trung Tín 

ÐK. Lạy Thánh Giu - se là Ðấng tín trung. Người như hoa thơm ngát vương hương nhà Ða - vít xưa. Nguyện hãy mở tay phù giúp con đây. Thành tâm tin yêu Chúa khi nay và muôn muôn đời.

1. Hôm xưa Người bênh vực Ðức Nữ Trinh. Trông nom và dưỡng nuôi Vua trời đất. Khi nay Người trên trời rất hiển vinh. Xin thương đoàn chúng con nơi phàm trần.

2. Nêu cao lòng trung thành để làm gương. Nêu cao đời khiết trinh trong mọi lúc. Xin cho hồn con được khiết tịnh luôn. Xin cho lòng trí con xa phàm tục.

3. Dương gian đầy căm thù giết hại nhau. Nguyên do vì lãng quên không thờ Chúa. Xin cho trần gian này kính nhường nhau. Nơi nơi cùng sướng vui trong hòa bình. 

04. Mừng Thánh Giuse
Kim Long 

ÐK. Khắp trần gian tưng bừng hiệp mừng Thánh Giu - se. Bông huệ tinh trắng luôn đẹp xinh. Là Bạn thuần khiết Ðức Nữ Trinh, là hiền phụ chính Chúa Tác Sinh, ngời sánh hiển vinh.

1. Trọn đời hằng trung tín theo lời Chúa truyền.  Ngài không nghi nan chi dẫu trong cơn bao gian nguy. Miệt mài cần lao giúp gia đình vui sống. Ngàn kiếp vẫn chiếu sáng một mẫu gương cho nhân trần.

2. Nhận làm bạn Trinh Nữ theo lời sứ Thần.  Ngài nên như Cha Ðồng Trinh Ngôi Lời bao quang vinh. Ngài hằng triển dương giống cây trồng bên suối. Càng tiếp xúc với Chúa càng tiến sâu trong ân tình.

3. Nguyện Ngài nhìn coi đến con thuyền Giáo Hội giờ đây đang lênh đênh giữa phong ba xô miên man. Một niềm cậy trông cúi xin Ngài thương đến, mà kíp tới giúp và dẫn đi trong yên hàn. 

05. Cầu Xin Thánh Gia
Phạm Ðình Nhu & Nguyễn Khắc Tuần 

ÐK. Giu - se trong xóm nhỏ điêu tàn thuở xưa, miền Na - za - rét Thánh gia nguồn vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.

1. Cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sống vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.

2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu, lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều.

3. Cho đoàn con cái biết tôn kính vâng lời, biết noi gương mến Chúa, yêu người. Hồn luôn giữ gìn được màu hoa thánh ân, xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần. 

06. Lạy Cha Giuse
Ðại Hống & Nguyễn Ðình Trí

1. Lạy Cha Giu - se trước thánh nhan vinh hiển Người. Ðoàn con ca vang trong niềm hạnh phúc vui tươi. Xin dâng tiến Cha hồn niên thiếu trắng trong này. Giúp con giữ gìn xinh đẹp như cánh ban mai.

2. Ðường đi dương gian trắc trở đá gai suối ngàn. Kìa bao lữ khách mỏi nhọc rên siết than van. Ðoàn con ngước trông được Cha thấu nghe thương tình. Giúp con vững lòng âm thầm chịu khó hy sinh.

3. Kìa muôn hương hoa bát ngát trên đường thế trần. Và bao tim non choáng ngợp xao xuyến phân vân. Ðoàn con kính tin được Cha đoái ban ơn lành. Chở che xác hồn trinh bạch như ánh trăng thanh.

ÐK. Giu - se uy quyền, Ôi Cha nhân hiền, con xin dâng trót cả một thời niên thiếu. Nhờ lượng từ bi con thêm tâm trí dù non yếu, quyết kiên trung không hề xiêu. 

07. Ðấng Hộ Phù
Hùng Minh 

1. Truyện xưa còn ghi chép trên trang sử xanh.  Giu - se con Tổ phụ Gia - cóp lừng danh. Nơi vương cung Pha - ra - on mến yêu phục kính. Giu - se nay khắp cõi trần hát khen đồng thanh.

2. Truyện xưa còn ghi chép trên trang sử xanh.  Giu - se con Tổ phụ Gia - cóp lừng danh. Dân muôn nơi theo đua nhau đến xin gạo lúa. Giu - se nay khắp cõi trần đến xin hồng ân.

3. Truyện xưa còn ghi chép trên trang sử xanh.  Giu - se bảo tồn kho lúa miến đầy tràn. Nuôi dân gian qua nguy nan, thoát phen cùng đói. Giu - se nay Ðấng bảo toàn phúc thiêng bình an.

ÐK. Xin thông nguồn ơn thánh xuống trần gian.  Ban ơn riêng Hội Thánh Chúa đang nguy nàn. Vì kìa muôn chước quỷ thần như xâm lấn. Giu - se hãy ghé mắt thương đoàn dân, đang qua đời chiến đấu nơi gian trần. Hằng chờ mong thấy chiến công ngày vinh quang. 

08. Lòng Con Vui Sướng
Nguyễn Ðình Trí 

ÐK. Lòng con vui sướng khi lặng trông lên mắt Cha. Ðôi mắt Cha dịu dàng làm con quên đi bao khổ buồn. Buồn nơi dương thế khi này con đang trải qua. Bao ngày khốn sầu xin Người thương cho thanh thoát lòng.

1. Lúc Vua trời còn đang tuổi thơ ấu. Thánh Giu - se làm Cha dưỡng nuôi Người. Lúc chiều tà, Cha về nâng niu con Chúa. Tình yêu thương ấy, riêng mình Cha biết thôi.

2. Thế gian này đầy gian lao tân khổ. Biết bao phen làm tan nát tâm hồn. Giữa đường đời, đâu người thân yêu nâng đỡ. Lòng con tin chắc trên trời Cha giúp con.

3. Sống những ngày dọc ngang trong sương gió.  Chước mưu gian làm tâm trí nao sờn. Dẫu tiệc đời dỗ dành con xa cách Chúa. Dù con non sức cũng nài Cha giúp con.

4. Ðến khi nào đời đày lưu tàn xế. Chiếc thân con ngày đêm phải hao mòn. Phút đời tàn chống lại bao nhiêu mưu kế. Nguyện Cha thương xót phút giờ con héo hon. 

09. Lạy Thánh Giuse
Nguyễn Duy 

1. Lạy Thánh Giu - se đoàn con kính dâng Người niềm tin yêu thiết tha. Vì xưa Người ra sức lao động mà góp tay xây dựng thêm thắm tươi cuộc đời. Người chịu khó hy sinh để giúp gia đình.

2. Lạy Thánh Giu - se nguyện thương giúp con mọn còn đang nơi thế gian. Ngày đêm chăm lo sống tin yêu hằng giúp cho muôn người luôn ấm no cuộc đời. Hồn luôn biết hăng say mở nước Chúa Trời.

3. Lạy Thánh Giu - se đoàn con quyết trung thành hằng theo gương Thánh nhân mà đi gieo trên đất hoa mầu hạt lúa nơi nương đồng, mai chín thơm ngạt ngào tràn đồng lúa bao la tình Chúa chan hòa. 

10. Lòng Cha Lân Tuất
Hương Phong 

1. Lạy Cha lòng Cha lân tuất tình yêu bao la. Miệng con cất tiếng hát ca, lòng con mến Cha. Nguyện xin gìn giữ tâm trí được như đóa hoa. Mùi thơm ngát xông lên tòa Cha chói lòa.

2. Lòng tinh sạch Cha như đá vàng, như ánh sao. Dạy con biết sống cho cao thượng luôn trước sau. Trần gian đầy muôn vui thú lòng không vấn vương. Nhờ Cha dẫn dắt con luôn bền tâm chẳng sờn.

3. Ðời Cha gặp bao nhiêu bước phiền lo khổ đau. Vượt trên khốn khó Cha luôn nhìn xa ngắm cao. Lòng Cha cậy trông ơn Chúa bền vững chẳng siêu. Ðời Cha dẫu ngắn nhưng Cha lập công phúc nhiều.

ÐK. Ôi Cha chức sang hiển vinh. Ngai Cha chói chang đẹp xinh. Ðua lời thần thánh chúc tụng Danh thánh. Thiên Chúa ghi công Cha lành. Xin Cha đoái thương đoàn con, giờ tay xuống muôn ngàn ơn. Mong ngày sau đáng quê Trời bình an phúc vinh hân hoan muôn vàn.

11. Dưỡng Phụ Chúa Trời
Tín Vy

ÐK. Kính mừng Thánh Cả Gisue. Là Cha dưỡng nuôi con trẻ(í-a) Chúa Trời. Muôn đời dâng khúc hát thành kính. Hào quang sáng tươi, phúc vinh Cha chiếu ngời.

1. Bạn thanh khiết Ðức Mẹ đồng trinh. Ðoàn con khấn cầu Cha Thương tình, thương chúng con nơi gian trần điêu linh. Cha dẫn đưa về chốn Thiên đình.

2. Ðời dương thế ngấn lệ sầu thương. Ngày đêm ngóng về quê Thiên đường. Nay khấn xin cha nhân hiền yêu thương, đưa chúng con về chốn Thiên đường.

3. Mừng Cha thánh phúc lộc triển miên. Tòa ngai báu kề bên Con Hiền. Cha khiến sai muôn Thiên thần cơ binh, bao thánh nhân thành kíng ngiêng mình.

12. Gương Cha Giuse

ÐK. Mừng Cha Giuse vinh hiển nơi thiên cung. Ðoàn con dưới thế chiêm ngắm gương Cha luôn. Nhà Na-gia-rét ngày xưa lưu dấu sáng ngời của Cha. Cha sống âm thầm và quyết kiên trung nghèo khó đơn sơ để kết hợp với Chúa. Cha sống lao động, từ tốn, khiêm nhu nguyện nhất tâm nuôi dưỡng Chúa Con mà thôi.

1.Nhân loại vui sống bên Cha hiền. Nguyện xin Cha lành hãy khấng ban cho lòng chúng con yêu nghèo khó đơn sơ từ tốn như lòng Cha.

2. Nhân loại sung sướng bên Cha hiền. Vì Cha nhân lành luôn mến yêu nhân loại khổ đau, nên Người đoái thương ban nhiều phúc ân tình thương.

13. Giữa Biển Trần Gian
Thăng Ca

1. Trần gian là nơi khổ ải. Hồn con tựa thuyền không lái. Trong lúc giữa khơi xa vời. Lòng con xao xuyến tơi bời. Ôi lạy Cha nuôi Chúa Cứu Thế, Lạy Quan thầy thần thế trên trời.

2. Giờ đây quỷ ma gầm thét. Trời đen dội vang sấm sét. Sóng gió lênh đênh chân trời. Thuyền con lạc trôi xa vời. Ôi lạy Cha nuôi Chúa Cứu Thế Lạy Quan Thầy thần thế trên trời.

ÐK. Xin phù hộ cứu giúp. Xin phù hộ cứu giúp chúng con vượt biển trần gian. Qua hiểm nguy sóng gió. Qua hiểm nguy sóng gió dắt con về bến Thiên đàng.

14. Thánh Giuse 1
Kim long 

ÐK. Trần thế mau chung lời mừng Thánh Giu-se. Ôi Cha nuôi Con Chúa Trời, gương trung kiên công chính Người hằng chiếu soi muôn đời. Tựa những cây tùng bá, bên bờ suối um cành lá. Vươn cao lên như khóm dừa, xanh tươi luôn qua bốn mùa Thiên Chúa chọn từ xưa.

1. Những hướng lòng về quê Thiên đình. Lạy Thánh Giu-se. Người hằng giữ tấm lòng sạch tinh không vương vấn tội tình.

2. Giúp Chúa Hài Ðồng nơi gian trần. Lạy Thánh Giu-se. Người gìn giữ Ðức Mẹ Ðồng Trinh, ôi gia thất êm đềm.

3. Giữa cõi đời ngập bao u sầu. Lạy Thánh Giu-se. Nguyện Người ghé mắt dủ tình thương nghe con cái kêu cầu. 

15. Thánh Giuse Vinh Hiển
Hải Linh & Châu Thương 

ÐK. Bạn thanh khiết Ðức Mẹ Ðồng trinh. Tòa cao chói lói trên Thiên đình. Khắp Thiên tòa xướng ca nhịp nhàng. Chốn nhân gian kính mừng hát vang.

1. Vui mừng chứa chan đầy tràn ơn phúc. Thánh thần mừng chúc rập ràng xướng ca. Này con thiết tha trước tòa dâng kính. Lòng đơn khiết trinh hết tính mến yêu.

2. Phó dâng xác hồn lòng con mong ước. Giúp con nhẹ bước qua đường thế gian. Nguyện xin ủi an trong giờ hấp hối. Vào nơi nghỉ ngơi muôn đời ngóng trông.

16. Giuse Bầu Cử
Hải Linh & Minh Ðệ 

1. Ðoàn con cùng hợp hoan quỳ gối. Dâng tiến hoa tươi hát ca khen mừng. Mừng thay Người hiển vinh chói lói. Bên các Thiên thần chúc khen tưng bừng.

2. Lời con nguyện xin chớ từ chối. Con phó tay Cha trót cả cuộc đời. Rồi khi hồn qua cơn hấp hối. Cha dắt con về hưởng phúc trên trời.

ÐK. Nay con kêu van xin Người ghé mắt đoái thương. Chở che Hội Thánh trong cơn lầm than. Xin giơ tay ban phúc lành trên khắp bốn phương. Chiến tranh mau tan hưởng phúc thanh nhàn.

17. Thánh Giuse
Hùng Lân 

1. Tòa Chúa hôm nay hòa ca. Ðền Thánh Giu-se đầy hoa. Chốn Thiên cung hương sắc bay, dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa Cứu người trần. Bạn hiền Trinh Nữ cực lành Người như bông huệ tiến lên trước tòa Chúa, hương thơm xa bay ngàn phương.

ÐK. Nay Chúa ban cho Ðấng Công Thần ngôi báu, thêm quyền giữ châu tàng. Khắp nhân gian hỉ hoan cậy trông ở tay Cha cực khoan. Xin giúp con qua bước gian trần. Xin dắt chiên lạc tới ngai vàng Ðấng uy linh cực sang và hưởng phúc vui trên Thiên đàng.

2. Nhành Jes-sê đượm nhuần ơn thiêng tươi đẹp như ánh dương tỏa che khắp năm châu muôn đời lưu thế dư hương. Tay chí thánh dẫn Vua thiên thần và Ðức Nữ xa quân hung tàn. Xin phù Hội Thánh Nước Nam được đủ sức siêu phàm. 

18. Hãy Ðến Cùng Giuse
Viết Chung 

ÐK. Hãy đến cùng Giu-se. Hãy đến cùng Ðấng bảo hộ. Vì Người hằng luôn thương yêu chở che. Hãy đến, hãy đến, hãy đến cùng Giu-se. Ðấng dắt dìu ta đi tới quê bình an ngóng chờ.

1. Xưa trên đường di cư Người đã bảo vệ Ðức Mẹ. Bảo vệ Con Thiên Chúa vượt thoát bao nỗi hiểm nguy. Ngày nay chúng con khốn đốn trên đường dương thế. Gian nan trăm bề khấn xin Người đoái thương độ trì.

2. Nơi Thiên đường yên vui là chốn con hằng trông đợi. Nguyện cầu Người đưa lối dẫn dắt cho nẻo đường ngay. Quỳ đây chắp tay phó thác xác hồn con đây. Bao nhiêu chuyện đời hiến dâng Người bó hoa huệ tươi. 

19. Hãy Ðến  Cùng Giuse 

ÐK. Hãy đến cùng Giu-se. Hởi những tâm hồn yếu đuối. Hãy đến cùng Giu-se. Hỡi những tâm hồn ưu phiền.

1. Cha Thánh Giu-se là Bạn thanh sạch Ðức Mẹ. Người giữ mình đồng trinh để nuôi Con Một Thiên Chúa trong những lúc nguy nan Thánh Cả Ðức Ðức Tin vững vàng. Biết dẫn dắt con thuyền Thánh Gia êm thắm mọi đàng.

2. Chính Chúa Giê-se, Thánh Cả giáo dục nên người. Ngài ôn tồn bảo ban những gương thánh hiền nhân đức, và Thánh Cả ân cần giúp đỡ kính yêu Ðức Mẹ. Người chẳng quản khó nhọc, giúp ai đau yếu tật nguyền. 

20. Mừng Cha Thánh
Thế Thông 

1. Mừng Cha Thánh, chúng con dâng lên ngàn hoa (dâng tiến ngàn hoa). Những lao nhọc nỗi u buồn đượm bao đắng cay (Ngàn muôn đắng cay). Lòng cung kính con dâng lời cầu khấn (dâng lên cầu khấn). Thương đáp tình xin được vinh phúc cùng Người.

2. Ngày xưa ấy, sống lao nhọc trong kiếp cần lao (kiếp sống cần lao). Những vui buồn với tháng ngày đượm bao đắng cay (ngàn muôn đắng cay). Cùng nguyện ước mong cho tròn bậc sống (trọn vẹn bậc sống). Nay Chúa Trời ban thưởng vinh phúc ngàn đời.

ÐK. Hãy chuyển lời chúng con tới tòa cao sáng. Khắp dương gian đoàn con mãi mãi tin yêu. Hãy chở che bênh vực đoàn con dưới thế. Ðắm chìm trong tội lỗi chốn ba đào. 

21. Chân Nhân Từ 

1. Thánh Giu-se không uế nhơ bụi trần. Vườn Thiên quốc thơm lừng hương khiết trinh. Xứng danh Bạn Mẹ Chúa Cả Thiên đình. Trần gian chiêm ngưỡng tấm gương trong ngần.

2. Lúc nguy nan chập chững trên đường đời. Bền tâm vững gan chờ ơn Chúa soi. Thánh Giu-se nguyện ghé thương đoàn người. Ðể xin Thiên Chúa xuống muôn ơn trời.

ÐK. Ôi Cha nhân từ, đoàn con yêu mến. Ðoái thương người thế trong bước điêu linh. Muôn dân tin lời từ xưa tuyên phán: "Ðến cùng Giu-se lãnh muôn phúc lành".

22. Thánh Giuse 2
Kim Long 

ÐK. Muôn dân kết tâm tình, cùng tôn vinh Thánh Giu-se. Ôi Cha nuôi Con Chúa uy linh. Xác hồn ngời sáng khiết trinh. Gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi. Như hương nam cao vút xanh tươi. Bóng mát cho muôn người.

1. Xưa trên đời Người đã tận tình gìn giữ một gia thất yên vui. Dù bao lầm than vẫn thành tín. Nay bao rạng ngời chốn Thiên đình. Phù giúp đoàn con khắp nơi nơi. Ðược trung thành theo bước chân Ngài.

2. Như cây trồng gần suối trong lành, cành lá hằng phơi tươi xanh. Và theo mùa sinh kết hoa trái. Bao đêm ngày phụng dưỡng Vua Trời. Từng phút từng thêm đức, thêm ân. Tình yêu Ngày son sắt muôn phần.

3. Ðây con thuyền Hội Thánh bập bềnh, triều sóng hằng xô tới, xô lui. Cuồng phong hằng vây kín mọi lối. Van xin Ngài để mắt thương nhìn. Dìu dắt đoàn dân Chúa trung kiên. Tìm theo đường Chân lý vững bền. 

23. Kính lạy Thánh Giuse
Hải Linh 

1. Con kính lạy Thánh Giu-se quyền cao sang. Muôn phúc ân chứa chan ngai vàng chói lói rỡ ràng. Xin đoái thương Nước Nam trong cơn chiến tranh khốc tàn. Ban xuống cho Việt Nam những ngày yên vui thanh nhàn.

2 Con kính lạy Thánh Giu-se quyền cao sang. Muôn phúc ân chứa chan ngai vàng chói lói rỡ ràng. Xin đoái thương chúng con lênh đênh hiểm nguy giữa vời. Qua biển sâu trần gian con về hưởng phúc trên trời.  

24. Người Cha Hiền 

1. Giu-se danh Người là Cha công chính. Xưa là bạn Ðức Nữ Trinh, nay hiển vinh trên nơi Thiên đình. Giu-se xin Người làm Cha con cái, xin Người ngày tháng dẫn đưa, phù hộ cho các gia đình. Giu-se xin Người rủ thương chúng con. Ban ơn hộ phù các gia đình. Cho cha mẹ hiền, con ngoan một niềm. Cả nhà tình yêu Chúa xin được trung kiên.

2. Giu-se danh Người là Cha công chính. Khi còn ở chốn thế gian, Cha đã nêu cao gương khiêm nhường. Giu-se nay Người tràn muôn vinh phúc, xin Người ngày tháng dẫn đưa, và ban ơn xuống gian trần. Giu-se Cha ủi an chúng con. Khi vui và những lúc âu lo. Cha luôn gần kề, ơn thiêng tràn trề. Hưởng trọn nguồn ơn thánh trong tình yêu Cha.

3. Giu-se danh Người là Cha công chính. Muôn đời Người vẫn tín trung, Cha đã nêu cao gương trung thành. Giu-se xin Người làm Cha con cái. Xin Người ngày tháng dẫn đưa, phù hộ cho chúng con cùng. Giu-se Cha là cậy trông chúng con. Yêu thương Người dập xóa nguy nan. Nên như thành đồng, bao che vườn  hồng. Một lòng đoàn con cúi xin tạ ơn Cha.

25. Người Công Chính
Kim Long 

1. Người công chính xanh tốt như cây dừa trồng trong nhà Chúa. Như cây hương nam vươn cao trên sườn non Li-ba-nô. Người công chính trổ sinh muôn cành hoa tốt xinh. Rạng Danh Chúa nơi noi giữa muôn dân muôn đời.

2. Người công chính luôn sống vui đêm ngày ở bên lòng Chúa. Tâm tư hân hoan trung kiên trong nguồn ân thiêng vô biên. Người công chính vững tin nơi tình yêu Chúa trên. Dù bao nỗi gian truân vẫn trung trinh muôn phần. 

26. Về Bến Thiên Ðàng
Minh Ðệ 

ÐK. Nguyện xin Thánh Cả Giu-se quyền cao sang. Rầy đang no đầy muôn phúc trên ngai vàng. Cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn.

1. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên. Lòng con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hòng trôi. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui sáng ngời.

2. Dạt dào trên sóng con luôn vững tâm cậy trông. Ðời con đang sống xin cho hồn con trắng trong. Lạy Cha khắp trong trần gian đâu thấy những ngày bình an. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui Thiên đàng.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)