Lệ Vũ
 
   


29. Bói toán có tội không ???

Em đang có một chuyện khổ tâm và mong Lệ Vũ giúp em. Em có xem chỉ tay cho vài người bạn. Không hiểu trúng trật ra sao mà giờ tiếng đồn bay đi nói rằng con bé nó xem tử vi tướng số rất hay. Hằng ngày bao nhiêu điện thoại gọi tới xin em coi giúp, và họ trả tiền cho em rất hậu. Nhưng hiện nay em cảm thấy mình tội lỗi với Chúa nhiều vì một cách gián tiếp nào đó em đã giúp cho thiên hạ tin vào bói toán, mê tín dị đoan. Lắm hôm đi nhà thờ nhưng em không dám chịu lễ. Nhưng nhiều lúc nghĩ em thấy em đâu có làm chi sai quấy. Em thấy sao nói vậy, vô thưởng vô phại chứ đâu bắt ép ai tin. Ngoài ra em còn dùng rất nhiều số tiền họ cho để giúp các bạn bè đang có ở các trại tỵ nạn nữa. Theo Vũ nghĩ sao?

Nguyễn Thị Quỳnh Giao, không địa chỉ

* Quỳnh Giao thân mến,

Như Lệ Vũ đã nói tới nói lui nhiều lần, Chúa cho mỗi người một con số, nhưng Chúa cũng cho chúng ta khối óc trí thông minh để đời chuyển các con số của mình. Ngay cả trong Kinh thánh cũng đề cập tới các nhà tiên tri, thiên văn: ba Nhà Thông Thái Thiên văn nhớ ánh sao mà tìm đến Chúa v.v.

Biến Tử vi, Tướng số, bói bài thành một nghề kiếm sống thì không nên, vì khi đã hành nghề rồi không tránh khỏi sự méo mó nghề nghiệp. Sau đó vô tình tạo cho người khác trở nên mê tín, dị đoan, buông theo số mạng. Tin vào các con số hơn tin vào Thượng Ðế, vào chính mình.

Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa các tiên tri giả và thật: Tiên tri thật thì dựa trên căn bản sự hiểu biết của mình nói sự thật, và không bao giờ mưu lợi cho cá nhân mình; tiên tri hay thầy bói giả thì tìm đủ mọi cách kiếm tiền, trục lợi cho cá nhân mình. Phương pháp đơn giản nhất để biết việc mình làm có vừa ý Chúa hay không, là tự xét xem việc đó có làm sáng danh Chúa không? Nếu không thì không nên làm.

 

 
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)