Lệ Vũ
 
   


38. Vũ ơi! Vũ là ai vậy????

Hello Lệ Vũ,

Trinh là một độc giả trung thành của Vũ. Tên Lệ Vũ hay, nhưng hơi cắc có vì tạo cho người đọc không biết đường nào mà mò trai hay gái, đàn ông hay đàn bà, không lẽ cả hai?!?! Ông Cha hay Bà Sơ? Ni cô hay Hòa thượng? Thày tu hay nữ tu? v.v. Trinh không chịu ra. Lệ Vũ biết không, Trính ít ki đọc báo lắm, nhưng khi nào thấy báo nào có TBB đọc ngay thôi. Lệ Vũ dễ thương ghê nơi, nên Trinh đi tới quyết định làm quen với Lệ Vũ để khi nào cần có người tâm sự. Vũ nghĩ sao? Có quen riêng với Trinh được không?

Ngọc Trinh, 19 years old, senior, high school, Richard

* Ngọc Trinh ơi,

Về câu hỏi này Lệ Vũ đã trả lời trong một số báo cũ. Vậy Trinh chịu khó tìm lại mà đọc. Còn nếu không tìm ra thì hãy tiếp tục thắc mắc và xin đừng hỏi, vì “sẽ không trả lời nữa đâu.”

Nói nhỏ cho em biết Lệ Vũ không có ế ẩm đến nổi phải chờ cho có người “đi tới quyết định làm quen, rồi để khi nào cần tâm sự” mới mang ra đâu. Báo cho em hay kiếp này chưa trả xong nợ đời, Lệ Vũ đã co hơn vài chục người đâm đơn hẹp kiếp sau xin được thành duyên giai ngẫu rồi đấy! Ghê chưa?

 

 
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)