+ April 19, 2019
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 4-2019
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ Tháng 05-2019... ...
-CRM biên soạn
* Lịch phụng vụ Tháng 06-2019
- CRM biên soan

* Suy tư thánh lễ tháng 3 với ĐTC..
- .Trần Đinh, SJ

* Kinh truyền tin với ĐTC 24-2-2019..
--Vietvatican.net

* Suy niệm thánh lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô tháng 3-2019
- Trần Đỉnh, sj... vatican.net

* Suy niệm Chúa nhật năm C
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 3
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* 5 phút suy niệm tháng 3 năm 2019
- Sưu tầm
- Linh đạo và Chứng từ -HT-Linh tiến Khải
- vietvatican.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Tam Nhật Thánh

Thánh vịnh đáp ca lễ Chúa nhật Phục sinh C ..... - Ca đoàn Nauy

Thập giá và vinh quang...... - Linh mục Hồ Bạc Xái

Chúa nhật Phục sinh..... - sưu tầm -Tổng hợp nhiều tác giả

Chúa phục sinh........ - Thiên Phúc

Tam nhật thánh........ - Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

Chúa nhật Phục sinh...... - Huệ Minh

Chúa nhật Lễ Lá............- Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Lễ lá .... - Lm Đan Vinh

Tam nhật thánh..... - Trầm Thiên Thu

Thi ca suy niệm: phục sinh...... - Lm Việt Hùng

Chúa nhật lễ lá.... - L m Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Lễ lá..... - Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

Chúa nhật lễ lá......... - Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Tuần thương khó.........- Lm Vũ Đình Tường

Tuần thương khó ....... - Lm Jude Siciliano, OP

Tuần thương khó.......... - Tuyết Mai

TUẦN THƯƠNG KHÓ

Đàng thánh giá 2019 tại Roma...... - Đài phát thanh Vatican

Thứ Sáu tuần thánh của ĐTC... - vietvatican.net ...

Tóm tắt "Christus Vivid" của ĐTC Phanxicô ... - nguồn vietcatholic.net ....

Phụng Vụ Giờ Kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)