Today- August 1, 2015
* Lịch Bài đọc Thánh lễ và 5 phút SN tháng 8-2015
- CMC soan
Lịch phụng vụ 9-2015... ... - cmc soạn - dongcong.net online

* Gia Đình Tận Hiến Đồng Công báo Thánh Gia 3-2015
-. ..dongcong.net

* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2015
* Tin Tức Giáo Hội hoàn vũ 7-2015..
Vietvatican.net
* Kinh Truyền Tin với ĐTC Phanxicô 7-2015
-. .. Vietvatican.net

* BTK- Thứ Tư 17-6-15....
..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 8
- Châu Kiên Long
* Gương Các Thánh tháng 8
- Trầm Thiên Thu dịch
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
* Bài vở của Vũ Văn An
-. .. Vietcatholic.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
* Tâm sự với Chúa (32)-.. .. -
MenYeuGiesu
Hãy ở lại trong thầy- Sr. Minh Nguyệt .., - Vietvatican. net
- Báo Giáo sĩ Việt nam #245
-ban biên tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- phút suy tư : hình minh họa
- sức khoẻ là vàng
- 8 động tác massage thần kỳ trị bách bệnh
- sức khoẻ là vàng
- Y khoa - mẹo vặt
- chanphuocliem.com/
 

Chúa Nhật XVIII Thường Niên -

Thánh Vịnh Đáp Ca ... - Youtube Nauy
Suy Niệm chúa nhật 18 thường niên, năm B... - nhiều tác giả

Kỷ niệm 33 năm công trường NVHB.., - CMC sưu tầm

Phụng vụ giờ kinh

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Năm Đời Dâng Hiến

Thông điệp cho năm đời dâng hiến... - Cao Tấn Tĩnh dịch
Sinh Hoạt với ĐTC Phanxicô... - Cao Tấn Tĩnh dịch
Thánh Mẫu Học bài số 382... - Linh Tiến Khải vietvatican.net/
Tôi xin chọn Ngài 24-sự đố kỵ của con người - ...
- Nguyễn Huy Mai, SJ
Phút cầu nguyện 137 ... - Lm Nguyễn Huy Mai, SJ.
Tông huấn niềm vui phúc âm.., - ĐTC Phanxicô - Cao Tấn TĨnh, pvl

Bài đọc thêm...

Hoa anh đào..., - sưu tầm
từ bắc vào nam.. , - st
Có một chuyện tình đẹp...., - Huệ Minh

Những lợi ích của gừng. ,- sưu tầm sức khoẻ là vàng
Hàn quốc : sơn môn cổ .... ,- sức khoẻ là vàng
27 điều cần thực hành.... ,- sức khoẻ là vàng
Hình ảnh thành phố Pleiku xưa.. ,- internet
Hình ảnh quê mẹ đẹp.... ,- Tan Truong
Tìm hiểu sự thoái hóa của con người.... ,- internet
Thở để chữa bệnh.... ,- internet

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)