Today- October 25, 2016
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 10-2016
- CMC biên soan
Lịch phụng vụ 11-2016... ...
- cmc soạn - dongcong.net online
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 12-2016
- CMC biên soan
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2016
* Tin Tức Giáo Hội hoàn vũ 19-10-2016..
Vietvatican.net
* Kinh Truyền Tin : chúa nhật 29c- ĐTC Phanxicô
-. .. Vietvatican.net

* BTK- Thứ Tư 12-10-2016....
..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải
* Suy niệm Chúa nhật năm C
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 9
- Châu Kiên Long
* Gương Các Thánh tháng 9
- Trầm Thiên Thu dịch
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Linh đạo và Chứng từ - Hồng Thủy
- vietvatican.net
- Linh đạo và Chứng từ -Linh tiến Khải
- vietvatican.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #256
-ban biên tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, năm C

Thánh vịnh đáp ca..
- Ca đoàn Nauy
Mãnh lực lời nguyện.. .
- Linh mục Minh Vận, CMC
Có một cái nhìn như thế...
- Thiên Phúc

Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C...
- nhiều tác giả
Chúa đón nhận lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường trong đau khổ.....
- Lm. Hồ Bạc Xái
Con người được đổi mới....
- Lm. Đinh Lập Liễm

Cách thức truyền giáo - truyền giáo trong sức mạnh của Chúa..
- Lm Tạ Duy Tuyền
Tín thác vào Chúa Thánh Thần,.....
- Lm Jude Siciliano, OP

Hạnh ngộ thần kỳ...
- Trần Bình An/

Truyền giáo bằng đời sống....
- Tgm Ngô Quang Kiệt

Chúa nhật Truyền giáo....
- Nhiều tác giá sưu tầm

Hãy thương xót như cha trên trời.....
- Lm. Anton Nguyễn Văn Độ

THÁNG ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Kinh thiêng, hoa lạ....
- Trầm Thiên Thu
Hành trình Đức tin của Đức Maria .
- Đtgm Ngô Quang Kiệt
Xin ban thêm lòng tin cho chúng con .
- Huệ Minh
Một phút suy tư: món quà đặc biệt.. .
- sưu tầm vhd
Một phút suy tư: lương tâm đáng giá bao nhiêu.. .
- sưu tầm vhd
Chia sẻ hàng ngày tuần 29... .
- ditimchanly.org/


Phụng Vụ Giờ Kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Năm Thánh Lòng Thương Xót

Lòng thương xót, yếu tính của tin mừng và chìa khóa (bài 31)... - Vũ Văn An
Lòng thương xót, yếu tính của tin mừng và chìa khóa (bài 28)... - Vũ Văn An..
Lòng thương xót, yếu tính của tin mừng và chìa khóa (bài 29).., -Vũ Văn An

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)