Today- February 12, 2016
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ và 5 phút SN tháng 2-2016
- CMC soan
Lịch phụng vụ 3-2016... ... - cmc soạn - dongcong.net online
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2015
* Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại.(new).
dongcong.org/t
* Hội ngộ Thân Hữu Đồng Công HN (new).
dongcong.org/t
* Sứ điệp ĐTC ngày hòa bình thế giới 2016..
Vietvatican.net
* Kinh Truyền Tin với ĐTC Phanxicô 7-2-2016
-. .. Vietvatican.net

* BTK- Thứ Tư 3-2-2016....
..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải
* thế giới nhìn từ Vatican 1-2016
- dongten.net
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 2
- Châu Kiên Long
* Gương Các Thánh tháng 2
- Trầm Thiên Thu dịch
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Cảm nghiệm cuộc sống (index)
- vhd sưu tầm.
- Báo Giáo sĩ Việt nam #256
-ban biên tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- sỏi đá lượm lặt.....
- sắc hoa muôn mầu
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 13 câu chuyện bài học cuộc sống
- sưu tầm
- Mướp đắng và công dụng...
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Chúa nhật I Mùa Chay, năm C

Thánh Vịnh Đáp Ca chúa nhật 1 mùa chay.... - Youtube Nauy
Suy Niệm Chúa nhật 1 mùa chay
, Năm C... - nhiều tác giả
Hình ảnh kỷ niệm 25 năm tuyên khấn CMC... - dongcong.net
Hình ảnh 3 tân phó tế Tỉnh Dòng Đồng công....
- dongcong.net
Hình ảnh 2 thầy tuyên khấn lần đầu CMC...
- dongcong.net

Giáo lý lòng thương xót của ĐTC....
- Cao T. Tĩnh dịch/

Thánh Lễ Với Đức Thánh Cha Phanxicô....
- Vũ đức Anh Phương

Lịch công giáo 2016.... - Lm. Dom. Nguyễn Hữu Trung

Năm Thánh Lòng Thương Xót ba

ĐTC Chúa nhật III tn... - vietvatican.net/
ĐTC buổi tiếp kiến thứ tư....., - vietvatican.net
Cuộc ly khai của giáo hội tin lành..,
-linh tiến khải
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Phụng vụ giờ kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Năm Thánh Lòng Thương Xót

Cửa Năm Thánh là dấu chỉ hiệp thông... - Linh Tiến Khải
Thành phố Roma chuẩn bị cho năm thánh LTX... - Linh Tiến Khải
Thông điệp cho năm đời dâng hiến... - Cao Tấn Tĩnh dịch
Tông huấn niềm vui phúc âm.., - ĐTC Phanxicô - Cao Tấn TĨnh, pvl

Hình Ảnh Các Ngày Thánh Mẫu 2015 by Nhóm dongcong.net

DVD Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu 2015.., - dongcong.net..
Kết quà Xổ Số Ngày Thánh Mẫu 2015.., - dongcong.net..
Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu.., - dongcong.net..
ntm-khách hành hương Rochester, NY.., - dienNguyen..
Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ.., - dongcong.net..
Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima.., - dongcong.net..
Dâng Hoa Kính Mẹ.., - dongcong.net..
Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu.., - dongcong.net..
Lễ Đại Trào Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.., - dongcong.net..
Đoàn Trống La San.., - dongcong.net..
Các Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu.., - dongcong.net..
Sinh Hoạt Ngày Thứ Sáu.., - dongcong.net..
Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa - Cầu Cho Bệnh Nhân.., - dongcong.net..
Kiệu Thánh Thể & Phép Lành Thánh Thể.., - dongcong.net..
Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa.., - dongcong.net..
Sinh Hoạt Ngày Thứ Năm.., - dongcong.net..
Kiệu và Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse.., - dongcong.net..

Sinh Hoạt Ngày Thứ Tư.., - dongcong.net..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)