CANCER   INFORMATION


            CANCER   INFORMATION


7. Các tia phóng xạ trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư có thể gây thương tổn các tế bào khỏe mạnh, các mô tế bào và các cơ quan trong cơ thể.


8.Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.

8. Bước đầu điều trị bằng hóa trị và xạ trị thường làm giảm kích thước khối u. Tuy nhiên sử dụng lâu dài của hóa trị và xạ trị không kết quả trong tiêu diệt được khối u hơn.


9.When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.

9. Khi cơ thể có quá nhiều gánh nặng độc hại từ hóa trị và xạ hệ thống miễn dịch bị tổn thương, do vậy cơ thể không chống đỡ nổi với các loại bệnh nhiễm trùng và biến chứng.

10.Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.

10. Hóa học trị liệu và phóng xạ có thể gây ra các tế bào ung thư biến và trở nên  bền và khó khăn để tiêu diệt. Phẫu thuật cũng có thể gây ra các tế bào ung thư di căn đến các chỗ khác.


11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.

11. Một cách hiệu quả để trận chiến ung thư là bỏ đói các tế bào ung thư bằng cách không cho nó ăn   với các loại thực phẩm cần thiết để sinh sôi nảy nở.

WHAT CANCER CELLS FEED ON:

Các tế bào ung thư DƯỠNG CHẤT  trên những gì:

a. Sugar is a cancer-feeder - By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.

a. Đường là một tế bào ung thư - Bằng cách cắt bỏ đường là cắt bỏ một nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho các tế bào ung thư. Các sản phẩm thay thế đường như NutraSweet, Equal, Spoonful, vv được thực hiện với Aspartame
và nó là có hại.
Sản phẩm thay thế từ thiên nhiên là mật ong Manuka và mật đường nhưng chỉ với số lượng rất nhỏ. Muối bột cũng có chất hóa học để làm cho nó màu trắng. Lựa chọn tốt hơn là amino Bragg và muối biển.

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved.
 b. Sữa khiến cơ thể tiết ra niêm dịch, đặc biệt là ở vùng dạ dày và ruột. Tế bào ung thư chất nhầy. Bằng cách cắt bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành không đường, tế bào ung thư đang bị "bỏ đói".

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.
 c. Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường axit. Một chế độ ăn uống thịt có tính axit và nó là tốt nhất để ăn cá và thịt gà ít hơn là thịt bò hoặc thịt heo. Thịt cũng chứa vật nuôi kháng sinh, hormon tăng trưởng và ký sinh trùng, đó là tất cả có hại, đặc biệt là cho những người bị ung thư.

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells.

d. Một chế độ ăn uống của 80% rau quả tươi và nước trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt, các loại hạt và chút trái cây sẽ giúp cơ thể vào một môi trường kiềm. Khoảng 20% ​​có thể từ thức ăn nấu chín, bao gồm cả đậu. Nước ép rau chứa các enzyme sống, dễ dàng hấp thụ và tiếp cận vào các tế bào trong vòng 15 phút để nuôi dưỡng và thúc đẩy tăng trưởng của các tế bào khỏe mạnh.

To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).

Để ra các enzyme sống để xây dựng các tế bào khỏe mạnh, hãy thử uống nước ép rau quả tươi (hầu hết các loại rau có giá đỗ) và ăn rau sống 2 hoặc 3 lần một ngày. Các enzyme sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 104 độ F (40 độ C).

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water--best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.

e. Tránh các chất caffeine như cà phê, trà và sô cô la. Trà xanh là một lựa chọn tốt hơn và có đặc tính chống ung thư. Nước - tốt nhất để uống nước tinh khiết, lọc, để tránh chất độc và kim loại nặng trong nước máy. Nước cất có tính axit, tránh nó.

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup.

12. Protein trong thịt khó tiêu hóa và đòi hỏi rất nhiều enzyme tiêu hóa. Thịt không tiêu hóa nằm nguyên trong ruột trở thành putrified thối, thối rữa và dẫn đến tích tụ độc hại hơn.


13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.

13. Thành tế bào ung thư có bao phủ bằng một lớp protein. Bằng cách hạn chế ăn thịt ít hơn, nó giải phóng các enzim hơn trong việc tấn công lớp protein của tế bào ung thư và cho phép các tế bào diệt tự nhiên của cơ thể để tiêu diệt các tế bào ung thư. 


14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.

14. Một số bổ sung xây dựng hệ thống miễn dịch (ip6, Flor-ssence, Essiac, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, EFAs.) Giúp các tế bào sát thủ của cơ thể để tiêu diệt các tế bào ung thư. Bổ sung khác như vitamin E được biết là gây ra
[apoptosis] Cơ chế gây chết tế bào theo chương trình   hoặc chết tế bào theo chương trình, phương pháp bình thường của cơ thể xử lý bị hư hỏng, các tế bào không mong muốn, hoặc không cần thiết.

15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor.

15. Ung thư là một bệnh của cơ thể, tâm trí và tinh thần,. Một tinh thần chủ động và tích cực sẽ giúp bệnh nhân ung thư là một người sống sót.


Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.
Giận dữ, và cay đắng khiến cơ thể vào một môi trường căng thẳng và tạo ra axit. Tìm hiểu để có một tinh thần yêu thương và tha thứ. Tìm hiểu để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.
 

16. Các tế bào ung thư không thể phát triển mạnh trong một môi trường oxy hóa. Tập thể dục hàng ngày, và giúp hít thở sâu để có được nhiều oxy hơn xuống đến cấp độ tế bào. Oxy liệu pháp là một phương tiện để tiêu diệt tế bào ung thư.


(PLEASE FORWARD IT TO PEOPLE YOU CARE ABOUT) (XIN chuyển tiếp nó đến người bạn quan tâm)

This is an article that should be sent to every one you care about. Đây là một bài viết được gửi đến mỗi một trong những người bạn quan tâm.
 

DƯỢC CHẤT CỦA TRÁI MÃNG CẦU XIÊM (Graviola)

 

Hãy giúp truyền thông tin này, vì nó có thể cứu sống hàng triệu bệnh nhân ung thư, giúp họ tiết kiệm tiền bạc và thời gian điều trị bệnh. "Nước ép mãng cầu xiêm (Graviola) có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư cao hơn 1000 lần so với liệu pháp hóa trị."

 

Kết quả nghiên cứu về loại quả này được đăng trên tờ Journal of Natural Products do một trường Ðại học ở Hàn Quốc thực hiện. Nhưng tại ...sao đến bây giờ chúng ta mới biết điều này? Các tập đoàn lớn bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu là vì họ muốn tổng hợp nó thành thuốc để thu lợi nhuận...

 

Những nghiên cứu về nước ép từ quả mãng cầu xiêm cho thấy đây là công cụ chữa ung thư an toàn, hiệu quả và có sẵn. Nó cũng bảo vệ hệ thống miễn dịch, tránh được một số bệnh truyền nhiễm. Ngoài việc chống ung thư, nước ép mãng cầu xiêm còn là tác nhân chống vi khuẩn, nhiễm nấm, chống ký sinh trùng đường ruột và giun sán, hạ thấp huyết áp, chống trầm cảm và những rối loạn tinh thần. Những phần khác của cây cũng rất hữu dụng.

 

Một nghiên cứu gần đây về nước ép từ quả mãng cầu xiêm cho thấy: Loại nước ép này là 1 liệu pháp chữa ung thư an toàn và hiệu quả, hoàn toàn từ thiên nhiên nên không gây nôn ói, sụt cân và rụng tóc. Bảo vệ hệ thống miễn dịch của bạn, tránh được một số bệnh truyền nhiễm. Giúp bạn thấy mạnh khỏe hơn trong quá trình chữa ung thư hay các bệnh khác. Tăng năng lượng và giúp bạn thấy lạc quan hơn. Thông tin này có làm bạn ngạc nhiên không? Nó đến từ một công ty dược lớn nhất nước Mỹ, và trái mãng cầu xiêm đã là mục tiêu nghiên cứu của hơn 20 phòng thí nghiệm khoa học từ những năm 1970.

 

May mắn, có một nhà khoa học bị lương tâm cắn rứt đã làm lộ câu chuyện về “trái cây phép lạ” cho những người có trọng trách trong y tế Mỹ. Khi viện Khoa học Y tế Mỹ nghe tin này, nó bắt đầu truy tìm những công trình nghiên cứu chống ung thư liên quan đến cây Graviola lấy từ khu rùng mưa Amazon của Brazil.

 

Năm 1976, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ tiến hành cuộc nghiên cứu đầu tiên về loại cây này và kết quả cho thấy, lá và thân của Graviola tiêu diệt hữu hiệu các tế bào ác tính. Nhưng nghiên cứu vẫn chỉ được lưu hành nội bộ chứ không công bố ra ngoài. Sau đó 20 nghiên cứu độc lập khác của các công ty dược hay viện nghiên cứu ung thư do chính quyền tài trợ đều cho thấy khả năng trị ung thư của Graviola.

 

Tuy nhiên, vẫn không có ca thử nghiệm nào được tiến hành chính thức tại các bệnh viện. Chỉ đến khi nghiên cứu của Đại học Cơ đốc giáo Hàn Quốc đăng trên tạp san Journal of Natural Products khẳng định một hoá chất trong Graviola đã tiêu diệt các tế nào ung thư ruột nhanh gấp 10.000 lần hoá chất Adriamycin thường dùng trong hoá trị ung thư người ta mới vỡ lẽ. không gây nôn ói, sụt cân và rụng tóc. Điều quan trọng là không như các hoá chất điều trị ung thư khác, Graviola và nước ép mãng cầu xiêm không hề làm hại gì cho các tế bào khỏe mạnh và không có tác dụng phụ. Người bệnh thấy mạnh khỏe hơn trong quá trình chữa ung thư và các bệnh khác; năng lượng được tăng cường và sống lạc quan hơn.

 

Một nghiên cứu tại Đại học Purdue University sau đó cũng phát hiện ra lá mãng cầu xiêm có khả năng giết các tế bào ác tính của nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư ruột, ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi và tuyến tụy. 7 năm im lặng bị phá vỡ. Sự thật được phô bày. Hiện mãng cầu xiêm do thổ dân Brazil trồng hoặc sản phẩm bào chế từ nó đã có mặt nhiều ở Mỹ như một công cụ điều trị và ngăn ngừa ung thư. Một báo cáo đặc biệt có tên Beyond Chemotherapy: New Cancer Killers, Safe as Mother's Milk, do Viện Khoa học Y tế Mỹ công bố về Graviola đã xem loại cây này là “công cụ cách mạng hoá” chống ung thư.

Vì vậy, nếu nhà bạn có vườn rộng và thổ nhưỡng thích hợp, bạn nên trồng một cây mãng cầu xiêm trong sân. Nó sẽ có ích rất nhiều cho bạn và gia đình bạn.

Đã có bao nhiêu người thiệt mạng oan uổng khi công cụ chống ung thư hiệu quả này bị các công ty dược che giấu? Bây giờ bạn đã biết điều này thì hãy nói với những người bị ung thư mà bạn biết, và uống loại nước ép này để bảo vệ chính bạn!

Đừng quên bấm share nếu bạn thấy thông tin trên hữu ích :)

trích Bản dịch của Thảo Vy và Lương Thái Sỹ “SOUR SOP TREATS CANCER” See More

 

 

 

 

 

dongcongnet sưu tầm 25-10-2011