dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
  <<<
 
     
     
  Tĩnh tâm 2 trước lễ các thánh tdvn
  Tĩnh tâm 1 trước lễ các thánh tdvn
  05. Thánh Phêrô Phạm Văn Thi 26/11
  04. Thánh Micae Hồ Đình Hy
  03. Thánh Andrê Trần Văn Trông
  02. Thánh Augustinô Phan Viết Huy
  01. Thánh Nữ Anê Lê Thị Thành  
  Tấm gương anh dũng
     
  <<<  

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)