dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Chứng Nhân Chúa Kitô
 
  <<<
Biên soạn: Rev. John, CMC
 
     
  Chị Ðáng kính Maria Têrêsa Giêsu Quevedo
  Maria Anna Long
  Thánh Miguel Febres Cordero Munoz, FSC
  Chân Phước Isiđôrô Giuse Đệ Loor, CP
  Chân Phước Micae Rua, SDB
  Đấng Đáng Kính Carôlô Đệ Foucauld
  Thánh Nữ Maria Soledad Terres Acosta, S.M.
  Chân Phước Đamianô De Veuster, SS.CC.
  Đấng Đáng Kính Augustô Czartoryski, S.D.B
  Chân Phước Agostina Pietrantoni, S.C.S.J.A.
  Đấng Đáng Kính Anrê Beltrami, S.D.B.
  Chân Phước Maria Droste Zu Vischering
  Chân Phước Angela Truszkowska, C.S.S.F.
  Thánh Nữ Gemma Galgani
  Chân Phước Laura Vicuna 
  Thánh Nữ Rosa Đệ Lima 
  Thánh Nữ Vicenta Lopez 
  Đấng Đáng Kính Zepherin Namuncura
  Thánh Nữ Catarina Bồ Đào Nha 
  Đấng Đáng Kính Maria Mađalena Bentivoglio, O.S.C. 
  Thánh Phêrô Giulianô Eymard, S.S.S. 
  Thánh Martinô Porres 
  Thánh Benildus Romancon, F.S.C.
  Thánh Gioan Neumann, C.S.S.R.
  Thánh Nữ Phanxica Xaviê Cabroni, M.S.C.. 
  Thánh Nữ Gioaquina De Vedruna De Mas, Ca. Ch. 
  Thánh Gabriel Possenti 
  Chân phước Gioan Duns Scott i 
     

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)