dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Danh Ngôn Các Thánh
 
  <<<
Chuyển ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
 
     
     
  30. Bất định đến khôn ngoan
  29. Cám dỗ đến kiên trung
  28. Tội lỗi đến sám hối
  27. Tự lực đến cầu nguyện
  26. Ghét mình đến yêu mình
  25. Buồn phiền đến vui tươi
  24. Căm hận đến thứ tha
  23. Phản kháng đến tuân phục
  22. Kiêu căng đến khiêm nhượng
  21. Nô lệ đến giải phóng
  20. Nguội lạnh đến sốt sắng
  19. Thiếu tình yêu đến tình yêu
  18. Bất công đến quảng đại
  17. Lười biếng đến chăm chỉ
  16. Khắt khe đến hiền từ
  15. Tham lam đến đơn bạch
  14. Sợ hãi đến can đảm
  13. Trống rỗng đến tràn đầy
  12. Hoài nghi đến Đức tin
  11. Xa cách đến thân mật với Thiên Chúa
  10. Phóng túng đến tự chủ
  09. Tuyệt vọng đến hy vọng
  08. Ảo vọng đến chân lý
  07. Chết đến sống muôn đời
  06. Hỗn độn đến chiêm niệm
  05. Phàn nàn đến tri ân
  04. Hoang mang đến tín thác
  03. Khó chịu đến nhẫn nại
  02. Giận dữ đến bình an
  01. Tham vọng đến mãn nguyện
  Dẫn nhập
     

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)