dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Năm

ĐỨC GIUSE LÀ AI?

          Thánh Toma Aquino, người được mệnh danh thông thái nhất trong các Thánh và thánh nhất trong các nhà thông thái, đã lập luận rằng tước hiệu Thiên Chúa Thánh Mẫu là địa vị tối cao của Đức Maria.  Cho nên khi chúng ta ca tụng Đức Maria qua Kinh Kính Mừng là chúng ta làm vinh danh Chúa rất nhiều và làm hài lòng Mẹ chí tôn của chúng ta.

          Cũng thế, khi chúng ta xưng tụng Đức Giuse là Á Phụ Đức Giêsu Kitô, hoặc là Lang Quân của Đức Trinh Vương, hai Đấng đều trọn vẹn trinh trong suốt đời, thì chúng ta làm hiển vinh Thiên Chúa tuyệt vời, làm đẹp lòng Đức Mẹ và Đức Giuse rất nhiều.

          Đức Giuse còn mang nhiều tước hiệu vinh hiển khác (như thấy trong Kinh Cầu, ở cuối sách này), nhưng ngoài Đức Kitô và Đức Mẹ, thì Đức Giuse là đại ân nhân của chúng ta, của cả loài người. 

Suy niệm và cầu nguyện: 

          Satan rất khiếp sợ Danh Thánh Ba Đấng.  Vậy ta hằng vâng theo lệnh Chúa luôn cầu nguyện: “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu….” 

Chứng tích: 

          Một vùng bên Pháp có năm bị ôn dịch rất nhiều người chết.  Một linh mục đi kẻ liệt (đi giúp người hập hối, hoặc ốm nặng chuẩn bị được sống đời đời), gặp một ông lão chỉ còn vài dụng cụ thợ mộc, mọi thứ khác đã bán hết để lo thuốc thang.  Linh mục an ủi: “Con nên mừng vì Chúa sắp cất con ra khỏi thế gian đầy khốn khổ”.  Ông già quả cảm thưa: “Lạy Cha, con không hề gặp khốn khổ, vì từ nhỏ con nhận Đức Giuse làm Bổn Mạng, hằng noi gương Người, nên con luôn sống bình an.  Con nghèo nhưng suy gương Đức Giuse thì con vui lòng chịu thiếu thốn.  Tạ ơn Đức Giuse hằng phù hộ, nay con tin Người sẽ cứu giúp con lúc hấp hối và đưa con vào cõi Phúc”.

          Linh mục tạ ơn Chúa và ngợi khen Đức Giuse vì được gặp một con chiên tốt lành, rất tốt lành.

          Nếu chúng ta tin cậy kính mến, nhất là bắt chước Đức Giuse thì chắc chắn chúng ta cũng được Phúc thật như ông này.

          Lạy Đức Giuse, Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế, cầu cho chúng con.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)