dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Mười Bốn  

HỒI HƯƠNG VÀ NẾP SỐNG THÁNH GIA Ở NAZARETH

          Sau 7 năm lánh nạn ở Ai Cập, Đức Giuse được Thiên Chúa sai Sứ Thần Gabriel đến bảo đem Thánh Gia hồi hương.  Đức Giuse liền báo cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu biết.  Đức Giuse và Đức Mẹ cũng được ơn thông hiểu việc hồi hương.  Thiên Chúa muốn mọi sự trong trần gian phải được quản trị theo trật tự tự nhiên.  (Chúa đã trao quyền gia trưởng cho Đức Giuse nên mọi việc đều thông qua Đức Giuse để Người theo sáng kiến mà tổ chức.  Đức Giêsu và Đức Maria tuy là cao cả và thánh đức hơn, nhưng vẫn tuân phục Đức Giuse theo trật tự của Chúa Quan Phòng).

          Ở đâu quen đấy, nhất là Thánh Gia tới đâu cũng ban ơn hồn xác chan hòa cho dân, nên nay cuộc hồi hương gây nhiều nhớ thương, đau khổ thổn thức cho bạn hữu quen thuộc.  Chúa phân chia cho những người nghèo tài sản dụng cụ gia đình: Căn nhà nhỏ được trao cho mấy người đạo đức ở.  Chúa soi sáng cho họ sống thánh và chết lành trong ngôi nhà ấy.

          Dọc đường, người quen thuộc, kẻ nghèo đói vây kín lối đi.  Thánh Gia cứu chữa các bệnh nhân, người tàn tật cả hồn và xác.

          Mẹ ngồi trên lưng lừa, Chúa Hài Nhi trên gối Mẹ.  Đức Giuse đi bộ.  Rất đông Thiên Thần hộ tống như lần đi tỵ nạn.  Lúc vào hoang mạc, gặp rất nhiều thiếu thốn: cơm nước không có, đêm đêm là màn trời, chiếu đất.

          Về tới Nazareth, người bà con ba đời với Đức Giuse trông coi căn nhà nghèo nàn suốt 7 năm, vui mừng rốt rít và trao trả căn nhà nguyên vẹn, không mất mát chút gì.  Mẹ liền quì phục cảm tạ Thiên Chúa Ơn Truyền Tin trong căn Nhà này.

          Từ khi thôi nôi, Chúa Hài Nhi nằm ngủ một mình trên bức phản nhỏ với tấm mền thường.  Mẹ đề nghị đổi thay, Chúa đáp: “giường của Con là khổ giá”.  Mẹ lại hãm mình nằm phản như Chúa.  Mẹ luôn chu toàn bổn phận phục vụ Chúa Hài Đồng và Đức Giuse.  Dọn bữa xong, Mẹ quì xuống hầu cơm, Chúa ngồi ăn với Đức Giuse. Càng thêm tuổi, Chúa Hài Nhi càng khôn ngoan, biết giúp đỡ gia đình, đôi khi làm phép lạ để giúp Đức Giuse nữa (Thần Đô Huyền Nhiệm).

          Đức Giuse tuy lao động chân tay, nhưng tâm trí luôn cầu nguyện, nhất là vì Đức Giuse được phúc ở cạnh Chúa Hài Nhi và Đức Maria.

          Trong câu chuyện với Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi hằng ngày thì đều nói về Thiên Chúa, về nhân loại đau thương, cần được giải thoát, về Kinh Thánh, về đường nên thánh.  Nhờ vậy, Đức Giuse tiến mau đến đỉnh trọn lành hơn tất cả các Thánh.  Sống với Chúa, cho Chúa.  Tận hiến đời mình để hầu hạ Chúa và nhân loại.

Chứng Tích:

          Ngày xưa có một thiếu nữ Pháp bị bại liệt, có lòng kính mến Đức Giuse.  Năm 1865, cô càng thêm trông cậy, kính mến.  Cô xin các nhà dòng và bạn bè hiệp ý cầu nguyện giúp cô trong 1 tuần 9 ngày.  Đúng ngày Lễ kính Đức Giuse 19/3, cô xin người ta chở cô vào Nhà Thờ để dự Lễ.  Cô tin chắc hôm ấy Đức Giuse sẽ cho cô khỏi.

          Đến gần trưa tự nhiên cô ao ước mãnh liệt được khỏi.  Cô sốt sắng cầu nguyện qua việc suy niệm 7 Sự Vui/Buồn Đức Giuse.  Sau khi cầu nguyện, cô đứng lên đi lại bình thường.  Mọi người cảm tạ, ngợi khen Đức Giuse.

          Đức  Giuse là Gương mẫu thánh thiện cho các gia trưởng, cầu cho chúng con.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)