dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Hai Mươi Chín   

ĐỨC GIUSE ĐƯỢC SỐNG LẠI THEO CHÂN
CHÚA GIÊSU PHỤC SINH VÀ LÊN TRỜI

          Nhiều vị Thánh thông thái đã lập luận không thể nào Chúa lại để cho Đức Á Phụ của Người phải nằm trong lòng đất mãi cho đến tận thế. 
         Bằng chứng là?

          - Nhiều Vị Thánh mà còn được đặc Ân xác tươi mềm, không bị thối rữa.

        - Thế mà Thánh Giuse vẹn toàn nhân đức đến Chúa khen là Người Công Chính.

          - Các Thánh như Bernard, Tôma, Phan Sinh De Sales. . . chung một lập trường.

          - Thánh Tôma Tiến sĩ tin chắc Đức Giuse được khỏi tội nguyên tổ từ trong lòng Mẹ.  Thì vài thế kỷ sau Đức Mẹ cho Thánh Nữ Agreda biết: tượng thai 7 tháng thì Thánh Giuse được khỏi tội tổ tông.

          - Thánh Bernard lý luận rằng Chúa đã cho Đức Giuse theo Chúa vào Thiên Đàng cả Hồn và Xác như Đức Mẹ.

          - Chính Đức Mẹ mặc khải cho Thánh Nữ Agreda biết 1 số Thánh được sống lại với Chúa cả hồn và xác và lên Trời với Đức Kitô.  Trong số đó, chắc có những Vị Tổ phụ như Abraham, vài Vị Đại Tiên Tri, và Tiền Hô Gioan không lẽ không có Đức Giuse? Chỉ vì Đức Giuse khiêm nhu nghèo khó đã xin Chúa ẩn giấu Danh Người đi, và Thánh Ý Chúa nhiệm mầu chưa cho ta biết rõ.

          Chúng con xin được hiệp thông cùng Hội Thánh 3 Thành phần mà cảm tạ, ngợi khen Chúa Ba Ngôi đã tôn phong đặc biệt Đức Mẹ và Đức Giuse, đã ân thưởng huy hoàng cho Chư Thánh.  Chúng con tạ ơn và yêu mến cùng trông mong mai ngày chúng con cũng sẽ được cùng các Ngài tung hô Chúa Ba Ngôi trong Vinh Quang đời đời.  Chúng con không biết làm sao tạ Ơn quá sức quí hóa:  Chúng con là bùn nhơ mà mai ngày nên Ánh Sáng quí hơn mọi kim cương, đá ngọc.  Kính xin Đức Mẹ, Đức Giuse và Chư Thánh tạ ơn Chúa thay cho chúng con tội lỗi. 

Chứng Tích: 

          Có 1 người tội lỗi, bỏ đạo, cố chấp suốt đời, chống báng đạo.  Lúc gần chết cũng không nghe lời vợ xin, không nghe lời Cha Sở khuyên.  Chúa soi sáng cho Cha Sở bảo bà vợ ra đường gặp ai nghèo khổ hãy giúp đỡ họ vì lòng tôn kính Thánh Cả Giuse.  Ngoài phố về, Bà đã thấy chồng mềm lòng, đổi ý, xin xưng tội tử tế và 2 ngày sau thì chết lành.

          Những ai keo kiệt, tham lam, hà tiện, ích kỷ, hãy nghiền ngẫm chuyện cảm động đầy lòng Xót Thương này của Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Giuse, và nhớ lại Lời Chúa: “Hãy dùng của cải hay hư nát đời này mà gửi vào nơi mối mọt, trộm cắp không làm gì được”.  Một chút tiền bạc như đồ đất của Bà vợ mà Chúa thương nhậm lời cho chồng khỏi chết khốn nạn đời đời.  Chúng ta biết ca tụng Chúa làm sao cho đủ? 

          Lạy Đức Giuse, Đấng bảo trợ những người hấp hối, xin cầu cho chúng con ơn chết bình an.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)