dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Ba Mươi Ba   

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TÔN KÍNH ĐỨC GIUSE

Thường xuyên ngày đêm, tất cả mọi người chúng ta phải cùng với Trời Đất và Hội Thánh (3 Thành Phầm):

     1. Tôn kính Đức Giuse là: Đại Diện Thiên Chúa Cha, Á Phụ của Đức Chúa Giêsu Kitô, Bạn Đường của Đức Maria.

     2. Cảm Tạ:
         - Đấng đã gìn giữ Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria.
         - Đấng hiệp công cứu chuộc.
         - Đấng Quản Kho Ơn Chúa để hằng phân phát cho Dân Chúa, cho chúng ta.

     3. Ngợi Khen Đức Giuse là Đấng Công Chính (Thánh nhất).

     4. Trông Cậy, Tín Thác:
         - Người thế lực nhất nơi Chúa và Mẹ để cầu bầu cho ta.
         - Vị Đại Tướng oanh liệt nhất, đầy quyền uy từng giáng những nhát búa vào đầu Satan.

     5. Hết Lòng Yêu Mến (như con thảo): Người là Á Phụ của Đức Kitô Đầu Hội Thánh, thì cũng là Á Phụ cho tất cả chúng ta với tất cả mọi tình thương phụ tử xưa nay hợp lại không thể bì được.

     6. Theo Gương Người: chúng ta càng cố gắng nên giống Thánh Cả, thì ta càng làm đẹp lòng Chúa, và Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse và được sống.

     7. Nói với mọi người mọi nơi về Đức Giuse.

     8. Đập tan những luận điệu láo khoét về Thánh Cả Giuse, nhất là dẹp bỏ tội lỗi nơi chính chúng ta và kẻ thuộc về ta.

     9. Nhờ lòng Chúa xót thương, nhờ Công nghiệp Đức Kitô, nhờ Đức Mẹ và Đức Giuse cầu bầu, chúng ta phải luôn tin chắc chắn chúng ta sẽ muôn đời sung sướng. 

Để thực thi 9 điều trên đây càng nhiều càng tốt, chúng con kính xin Đức Giuse thương giúp chúng con: 

     - Liên tiếp niệm (đọc) câu: “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu xin cứu các linh hồn”.

     - Kính viếng Thánh Cả hằng ngày.  Nhờ Thánh Cả mà đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể cho tử tế nhất là trong Ngày Thứ Tư, Ngày 19/3 và 1/5.

     - Coi trọng mọi người, thương giúp những gia đình nghèo khó vì lòng mến Chúa (nghèo cơm áo, nghèo chữ, nhất là nghèo Chúa).

     - Đặc biệt, kính xin Đức Giuse ban cho chúng con luôn yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thì thế nào chúng con cũng được Đời Đời ca ngợi tạ ơn Thánh Cả và chung vui với toàn thể Hội Thánh.  Tạ ơn Cha muôn muôn  đời. 

Thánh Tích: 

          Năm 1844, ở Pháp có một thiếu nữ đi tu được ít lâu thì muốn hồi tục vì bị ma quỉ quyến rũ.  Chị tâm sự với một chị bạn.  Chị bạn này khuyên hết lời mà không được.  Đang lúc Tháng Thánh Cả Giuse, Chị Dòng bạn đề nghị: Thôi trước khi chia tay, chúng ta cùng nhau xin Thánh Cả cầu bầu cho biết Thánh Ý Chúa.  Sau 7 ngày Cầu Nguyện thì chị kia bỏ ý định hồi tục, và còn thấy được sống trong Nhà Chúa là Chân Phúc.

          Sau một năm khi sắp khấn, chị Dòng kia lại bị ma quỉ tấn công, xúi cha mẹ gọi chị về.   Chị lại xin Đức Gisue cứu.  Để tỏ lòng biết ơn Thánh Cả, sau này khi tu đắc Đạo, chị đã tiết lộ chuyện này.         

          Lạy Đức Giuse và Đức Maria, Đấng tiên phong mở đầu các Dòng Tu và Gương Mẫu tuyệt vời cho các tu sĩ, xin thương gìn giữ che chở Giáo Hội, nâng đỡ và cứu chữa Giáo Hội, phục hưng và phát triển ơn tu trì cho Giáo Hội.  Chúng con đời đời tạ ơn, Amen.
 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)