dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Giuse Trong Phúc Âm
 
 
Châu Thủy
 
<<<    

Thánh Giuse Thời Thơ Ấu Chúa Giáng Sinh

Phúc âm Giáng Sinh

Trong những ngày ấy, hoàng đế Augustô ra sắc chỉ ban hành lệnh kiểm tra toàn thể thiên hạ.  Việc kiểm tra này đã thi hành lần đầu, thời Quiriniô trấn nhiệm sứ Syri. Và mọi người đều đi khai sổ bộ, ai về thành nấùy.

Ông Giuse thuộc xứ Galilê cũng từ thành Nagiaret lên xứ Giuđê, tới thành Ðavit, gọi Bêlem, vì ông thuộc về nhà dòng họ Ðavit để khai sổ bộ với Maria, bạn ông đương thai  nghén.

Xảy ra là trong khi ông bà ở đó, thì bà đến kỳ mãn nguyệt khai hoa.  Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã mà vấn và đặt nằm trong máng cỏ, bởi vì không có chỗ cho ông bà trong quán trọ. (Lc 2, 1-6).

Giuse Thơ Ấu Chúa

Maria gần đến ngày sinh.  Lệnh vua ra lại gấp.  Là gia trưởng, Giuse phải vội vã lên đường về Bêlem.  Maria là con thừa tự cũng cùng đi với ông để làm sổ kiểm tra.

Dân chúng có phần bất mãn.  Nhưng ông bà thì nhẫn nhục, tin rằng Thiên Chúa xoay vần mọi sự, và theo lời tiên tri thì Cứu Chúa sẽ sinh ra tại Bêlem (Mik 5,2).

Ta có thể hình dung Maria ôm gói hành lý ngồi trên lưng lừa, mà Giuse thủng thẳng dắt đi trên con đường gồ ghề bụi bặm.  Ði trịch độï, hết năm ngày mới tới nơi.

Lúc đó trời đã nhá nhem tối.  Các lữ điếm đều hết chỗ.  Các nhà quen kiếm không ra.  Giuse ruột nát như bào, lần ra ngoài thành, tìm đến một hang đôïng dành cho gia súc mà qua đêm, để sáng ngày sau sẽ liệu.

Sau khi sắp đặt cho bà êm thắm, ông dắt lừa đi cho nó ăn uống nghỉ ngơi.  Quá nửa đêm ông mới trở về, thì ôi lạ lùng, trong ánh sáng thần linh mờ ảo, Maria đang quì gối chắp tay, ngây ngất chiêm ngưỡng Hài Nhi mới sinh vấn tã, đặt trên mớ cỏ khô!

Giuse liền hiểu.  Ông vội vàng quì gối sấp mình thờ lạy Con Chúa giáng trần, lòng dâng lên bao cảm tình tin yêu kỳ lạ, nước mắt nóng hổi tràn mi.  Mừng mừng tủi tủi nói làm sao xiết.  Mừng vì được gặp Chúa Thiên cung.  Tủi vì cảnh cơ hàn ti tiện, mà mình bất tài, bất lực không lo cho Ấu Chúa hơn được!

Giả sử bấy giờ đã có nhà Bảo sanh như thời nay, thì làm chi đến nỗi Chúa Con phải sinh nơi hang lừa máng cỏ!

Nhưng nghĩ lại cũng là điều may, nếu không phải là điều tốt nhất cho Ðức Mẹ.  Miệng đời thường nói: "Sinh dữ tử lành".  Ít ai muốn rước vào nhà một người sắp đến ngày sinh.  Giả như Thánh Giuse có tìm được chỗ trọ nơi lữ quán hoặc nhà quen, thì biết rày rà cho Ðức Mẹ lúc sinh nở dường nào!

Niềm Vui To Lớn

Bỗng nghe tiếng chân tấp nập, tiếng nói xôn xao đằng trước động.  Ðó là đoàn mục tử đương hối hả chạy đến.  Họ gặp Maria, Giuse, và Hài Nhi đặt nằm trong thúng cỏ (Lc 2, 16).  Nhận thấy đúng như lời Thiên Thần đã bảo, họ liền tin và sấp mình thờ lạy Chúa Cứu Thế.

Rồi họ kể cho Giuse nghe đầu đuôi tự sự.  Ðương khi họ thức canh đoàn vật ngoài trời, thì Thiên Thần Chúa sáng ngời hiện ra bảo họ:  "Ðừng sợ, này ta báo cho anh em một niềm vui to lớn, là hôm nay Chúa Cứu Thế đã sinh ra cho anh em tại thành Ðavit.  Và đây là dấu chỉ: Các anh sẽ thấy Hài Nhi vấn tã đặt nằm trong thúng cỏ".

"Bỗng có cơ binh trên trời, hợp cùng Thiên Thần đó, hát khen Thiên Chúa rằng:

Vinh danh Chúa Cả trên trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương

(Lc 2, 10- 14)

Ðoàn mục tử đã đến, đã thấy và đã tin, để rồi ca ngợi Thiên Chúa và loan tin mừng cho khắp vùng lân cận, làm cho mọi người sửng sốt.

Phần Giuse càng nghe càng mừng rỡ, vì Thiên Chúa đã khứng tỏ vinh quang Ngài cho con cái Israel.  Và cũng như bà Maria, ông đã ghi tạc những điều đó mà suy đi ngẫm lại trong lòng.

Tên Ngài Là Giêsu

Mãn tám ngày thì Giuse làm phép cắt bì cho Hài Nhi, và lấy tư cách người cha mà đặt tên cho con trẻ là Giêsu, tên mà Thiên Thần đã chỉ cho trước khi đầu thai trong lòng mẹ ( Mt 1, 21; Lc 2, 21).

Phép cắt bì, tiếng chữ là Cát lễ, là nghi thức nhập tịch, nhập đạo của Do thái, thường do người cha làm cho con, tuy cũng có thể do thầy tư tế hoặc một người nào khác.  Còn đặt tên là đặc quyền của người cha.  Chính Thiên Thần đã bảo Giuse: "Bà sẽ sinh một con trai và ông sẽ đặt tên là Giêsu " (Mt 1,21).

Nghe tiếng con khóc la, thấy máu con nhỏ xuống, cha mẹ Hài Nhi xiết đỗi thương con!  Còn tên Giêsu, theo lời giải thích của Thiên thần, là một tên cao sang, nhưng cũng là một tên khổ cực.  Cao sang, vì Ngài là con Ðấng tối cao và Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai vàng Ðavit (Lc 1, 32).  Nhưng cũng là tên khổ cực, vì chính Ngài sẽ cứu dân mình cho khỏi tội, bằng thánh giá cực hình (Mt 1,21).

Ðức Mẹ ôm con mà dỗ.  Thánh Giuse nhìn con mà vui buồn pha trộn!

Thánh Giuse tôn thờ ấu Chúa, xin cầu cho chúng con.

Chứng tích:

Ðược Con Cầu Tự

Con cái là vấn đề quan hệ đến hạnh phúc gia đình.  Cha mẹ nào thường  tình cũng muốn có con, vả lại phải có nếp có tẻ.  Ðối với những vợ chồng hiếm muộn.  Thánh Giuse đã nhiều lần tỏ ra thông cảm.

Dưới đây là lời cảm tạ của một gia đình đã thọ ân.

"Vợ chồng chúng tôi đã sinh được chín gái mà chưa có con trai.  Ngày Tết năm Giáp Dần, tháng 2- 1974 nhân dịp tới Trung Chánh, chúng tôi đến khấn tại đền Thánh Giuse Mỹ Hòa.  Chín tháng sau, nhờ lời cầu bầu của Thành Cả, chúng tôi được một con trai sinh ngày mùng 8 tháng 10 năm 1974.  Và chúng tôi đã đặt tên Thánh cháu là Giuse để trọn đời nhớ ông Thánh.

Gia đình Phaolô-Maria.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)