dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Giuse Trong Phúc Âm
 
 
Châu Thủy
 
<<<    

Gương Ðức Tin Trinh Khiết - Khiêm Nhường 

Phúc âm khen Giuse là "công chính" nghĩa là thánh thiện hoàn toàn, đầy đủ mọi nhân đức.  Qua thái độ và hành động của ông, ta nhận thấy ông nổi bật đức tin, đức trinh khiết, đức khiêm nhường mà chúng ta cần chiêm ngưỡng. 

Ðức Tin mạnh mẽ, sống động

Thiên thần đã hiện đến với Giuse trong mộng bốn lần.

Lần thứ nhất, Thiên thần hiện đến trong lúc ông đang bối rối nghi nan, để bảo cho ông biết: "Thai nơi bà là do tự Thánh Linh" (Mt 1, 20).  Nói cách cụ thể là bà đã cưu mang mà không có sự can thiệp của người phàm.  Xưa có bao giờ nghe chuyện đó? Thực là khó tin!

Cũng mầu nhiệm ấy, khi Thiên thần Gabriel loan báo cho Maria thìø bà còn hỏi lại.  Ðàng này Giuse đã lặng lẽ tin ngay.  Tin rồi ông lập tức thi hành điều tin.  Phúc âm kể tiếp:"Thức giậy, Giuse đã  làm như Thiên Thần truyền cho ông, và ông đã rước bà về" (Mt 1, 24).

Lần thứ hai, Thiên Thần đến bảo đem Hài Nhi và mẹ Ngài trốn qua Ai Cập, kẻo Hêrôđê lùng giết.  Giuse không có thắc mắc: "Làm sao Con Chúa lại phải thua chạy trước kẻ thù?" (Mt 2, 13).

Lần thứ ba và lần thứ bốn là bảo trở về Naxaret, vì những kẻ tìm hại tính mạng Hài Nhi đã chết rồi(Mt 2, 20).  Các lần ấy ông đã tin lời Thiên sứ và tức tốc thi hành.  Bảo đi là ông đi.  Bảo về là ông về.  Ðúng thời giờ,  đúng địa điểm, không do dự, không thắc mắc nghi nan.

Cũng như bà Maria, ông đã sống trong đêm tối đức tin.  Ông đã kinh ngạc khi nghe các điều Simêon nói về Con trẻ.  Tại đền thánh, ông cũng không hiểu những điều Con nói với mình.

Cứ bề ngoài mà xét, Hài Ðồng Giêsu cũng bình thường như các trẻ em khác.  Ngót ba mươi năm chung sống, ông chẳng thấy gì khác lạ. Giả có phải người kém đức tin thì ông đã có thể ghi hoặc, tưởng mình chiêm bao.

Nhưng cũng như làm Giuse đã tin Ngài là Chúa Cứu Thế và nhẫn nại trông chờ sự thực hiện tuy ông không được sống những ngày vinh quang của Ngài. 

Ðức trinh khiết tuyệt vời

Thánh Nữ Têrêxa tiến sĩ nối:"Thánh Giuse trong trắng tựa Thiên Thần, nên thiên Thần năng hiện đến cùng  ông".

Phải, Giuse là thiên Thần dưới dất, là thiên thần có xác phàm.  Tuy vậy ông còn đáng tin cậy hơn cả Thiên Thần.  Hãy xem cách Trinh Nữ thuần khiết đối sử với ông thì đủ rõ.

Sau đây là  lời suy luận  của Lêônađo: "Kìa có người đàn ông nào đương nói chuyện với Trinh Nữ Maria trong phòng riêng thế? Xin chớ vội nghi ngờ, chính là Thiên thần mang sứ điệp của Chúa xuống cho bà đó. Thế mà bà dè dặt, cúi đầu bối rối"(Lc 1, 29).

Ngay đối với một vị Thiên sứ, bà còn giữ ý e dè, thì hỏi ai là ngươi có diễm plhúc được và tín cẩn? Thưa có, người ấy là Gisue!  Ông đã được bà tin cậy, sẵn sàng trao duyên gửi phận cùng đức trinh nguyên vẹn của bà.

Ông đã là bạn trăm năm, mà cũng là bạn tâm tình, bạn sinh tử, nâng đỡ bà trên mọi bước đường gian khổ.  Bất kỳ ở đâu, hễ có ông là bà vững dạ.

Lạ thay Trinh Nữ đã rùng mình khi tiếp chuyện một vị Thiên sứ mà lại an lòng lúc chung sống với một người đàn ông.  Tại sao thế? Chính vì Giuse còn trinh khiết hơn cả Thiên Thần.

Maria là tấm gương sáng, Giuse đã chẳng làm cho mờ ố, mà nói được rằng ông còn làm cho rạng rỡ thêm lên. 

Ðức khiêm nhường sâu sắc

Ðọc phúc âm, ta thấy Giuse "mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm".  Ông ưa nơi khuất tịch, trong ánh sáng lờ mờ, khác nào cái bóng khi ẩn khi hiện, mà hiện ít ẩn nhiều.  Thiên Thần có hiện ra với ông cũng là giữa ban đêm trong giấc mộng.  Phần lớn các việc ông làm trong đêm tối, để tránh sự chú ý của người đời.  Ðó là sự khiêm nhường ẩn dật.

Ðặc sắc nhất là tính trầm mặc của ông Phúc âm không ghi lại một lời nào ông nói.  Giả như người khác thì đã có nhiều bí mật để phổ biến, nhiều danh nghĩa để tự hào.  Ðây ông hoàn toàn thinh lặng.  Cả khi có lý do mà nói, như đối với Thiên Thần báo mộng, ông cũng làm thinh.  Lúc tìm thấy Chúa Con, tuy là gia trưởng, ông cũng nhường lời cho Ðức Mẹ.  Ðó là sự khiêm nhường trầm mặc.

Bậc cao nhất của khiêm nhường là ước ao yêu mến sự sỉ nhục.   Mà cái gì dễ làm cho người  đời khinh dể cho bằng cái nghèo? Giuse đã mang thân phận bần hàn cho đến chết. Có lẽ vì thế mà khi về Belem que cũ, ông không được đón tiếp.  Khi đi tỵ nạn cũng như lúc hồi hương, hành lý chỉ vỏn vẹn "một khăn gói đưa "nên mới thu xếp chóng vánh như vậy.  Của nhà của cải, chắc cũng chẳng đáng gì, nên lúc trở về, ông mới do dự chưa định hẳn về Bêlem hay Naxaret.  Với cái cưa cái đục, ông đã suốt năm suốt tháng lam lũ để nuôi gai đình.  Ðó là sự khiêm nhường bần hàn.

Ba nhân đức trên này có liên hệ với nhau:  Ðức tin là sự khiêm nhường của tinh thần, Ðức trinh khiết là sự khiêm nhường của thể xác.

Tóm lại, Giuse là con người khiêm nhường hoàn toàn. 

Chứng tích:

Giữ Gìn Ðóa Hoa Trinh Khiết 

Có một Nữ tu bị cám dỗ nặng nề về đức thanh tịnh.  Ban đêm ban ngày, và ngay cả lúc đọc kinh cầu nguyện, trí lòng chị nặng bị ám ảnh bởi những tư tưởng xấu xa.

Thoạt đầu chị chống trả mạnh mẽ, nhưng lâu ngày chùn mỏi, chị như ngã lòng. Trong lúc buồn rầu bối rối, chị đã cầu cùng Ðức Mẹ "Lạy Mẹ đáng mến, con xin mẹ chỉ dạy Ðấng Thánh nào mạnh thế trước mặt Chúa và đẹp lòng Mẹ hơn cả, để con nhận làm quan thầy phù hộ qua cơn hiểm nghèo này!"

Cầu nguyện rồi, chị mệt quáù liền thiếp đi.  Bỗng mơ thấy Ðức Mẹ hiện ra bảo chị hãy nhận Thánh Giuse làm quan thầy và phó mình trong tay Ngài gìn giữ.

Tỉnh lại, chị vui mừng lắm, liền sốt sắng dâng linh hồn và thân xác cho Thánh Giuse.  Quả nhiên cơn cám dỗ lui đi và sự bình an trở lại.

Về sau, một đôi khi kẻ thù có xông đánh, chị lại chạy đến nấp mình dưới áo choàng của Thánh Giuse và được toàn thắng.

Ngày 13

Thánh Cả Giuse yêu mến Chúa Giêsu

 

Nhiều vị thánh tin rằng: Đức Chúa Trời  đã thông tình yêu của Người cho Thánh Cả Giuse , để Người yêu mến Chúa Giêsu cách chí tình. Điều này rất phải lẽ, vì không người con nào đáng yêu hơn Chúa Giêsu. Người đáng kính mến về phần xác, và càng đáng mến về phần linh hồn thanh sạch, tốt lành của Con Thiên Chúa và chính là Thiên Chúa .

Thánh Cả Giuse đã tận tình hết sức khi còn sống, chứng tỏ lòng mến Chúa Giêsu khi được chung sống với Người và Ðức Mẹ Thiên Chúa.

Vậy ta phải noi gương Thánh Cả Giuse mà kính mến Chúa Giêsu hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn, nghĩa là coi tình yêu Chúa là tất cả, là vượt trên mọi sự đời này.

Lòng kính mến Chúa được tỏ ra qua sự vâng theo thánh ý Chúa : Ai mến Ta thì vâng giữ lời ta, giữ giới răn Ta...chịu khó vác thập giá mình hàng ngày mà theo chân Chúa lên núi Canvario, để được sống lại, cùng hưởng vinh quang với Người muôn đời.

Lạy Thánh Cả Giuse xin cầu cho chúng con được ơn mến Chúa Giêsu như Người xưa.

 

Truyện thánh :

Bà Cêcilia được cứu về nhà bằng an

            Nữ Tu Xêcilia quê ở Milan có lòng kính mến Thánh cả Giuse cách riêng. Chị quen ăn chay hằng tuần vào ngày thứ tư để tỏ lòng tôn kính ngài, và chị đã từng được ngài ban nhiều ơn lạ.

            Có 1 lần, chị Xecilia cùng với 2 chị nữa hành hương sang đảo Sicile viếng nhà thờ Đức Mẹ. Viếng xong, các chị lên đò về lại đất liền thì gặp 1 tay lái đò ác ôn, đang đêm đã bỏ các chị trên 1 bãi biển lạ. Đêm tối, lại xa làng mạc, các chị chỉ còn nước  khóc lóc, sợ hãi. Giữa lúc ấy, các chị bỗng thấy 1 ông già rất đẹp lão đi ngang qua chào hỏi và muốn biết tại sao giờ này các chị còn ở đây khóc lóc như thế. Các chị sụt sùi kể lại cảnh ngộ của mình. Nghe xong, ông lão trấn an:

            - Các chị hãy yên tâm, đừng khóc lóc nữa. Ta biết rõ chỗ các chị ở, ta sẽ đưa các chị về đến nhà bình an. Chắc các chị cũng chẳng có ai giúp, vậy ta có chú bé trai này sẽ mang giúp đồ  cho các chị.

            Và đúng như lời đã hứa, ông lão đã đưa các chị trở về dòng bình an vô sự. Vừa bước vào đến cửa, các chị không còn trông thấy ông lão và chú bé đâu nữa. Chị Xêcilia lấy làm ân hận vì chưa kịp bày tỏ lòng tri ân. Nhưng mấy hôm sau, chị được Chúa soi sáng cho biết 2 nhân vật tốt bụng đó là Thánh cả Giuse và Thiên thần bản mạnh của chị. Từ đó, chị Xêcilia cũng thêm lòng sốt sắng tôn kính Thánh cả Giuse và cả nhà dòng của chị cũng đem lòng kính mến ngài cách đặc biệt.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)