dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Giuse Trong Phúc Âm
 
 
Châu Thủy
 
<<<    

Gương Siêu Thoát Phục Tùng 

Giuse là con người siêu thoát.  Siêu thoát về tiền của để đặt hết hy vọng vào Thiên Chúa:  đó là đức thanh bần.  Siêu thoát về ý riêng để hoàn toàn thuận theo ý Chúa:  đó là đức phục tùng. 

Siêu thoát tiền tài

Nếu, theo câu ngạn ngữ Tây phương, "Nghèo không phải là xấu", thì vị tất "Nghèo đã là tốt".

Phúc âm đề cao "tinh thần nghèo khó" là có ý đề cao sự siêu thoát tiền tài.  Thiên Chúa không muốn cho ta túng thiếu.  Ngài muốn ta hằng ngày dùng đủ.  Ngài không muốn ta làm "tôi của cải", nhưng Ngài cũng chẳng cấm ta làm "chủ" nó.  Không ai phong thánh cho một người nghèo, chỉ vì người ấy nghèo.  Biết bao vương giả, phú ông, ngồi trên vàng bạc, đã được phong thánh.

Vậy, khi nói đến cải nghèo của Thánh Gisue, cần chú trọng đến sự siêu thoát của ông đối với tiền bạc.

Thực ra, không phải một mình ông nghèo.  Xã hội Do thái thời đó là một xã hội nghèo. Phúc âm còn để ló ra một vài chỉ dẫn.  Hai đồng nhỏ, đáng giá một xu, là tất cả của độï thân của bà góa.  Mười đồng bạc đẫ là cả gia tài của người phụ nữ mất tiền.  Vải vóc khan hiếm đến nỗi lý hình bắt thăm chia áo người tử tội.  (Mc 12, 44; Lc 15, 8 ; Mt 27, 35).

Quả thực, Giuse cũng nghèo, nghèo đến nỗi không kiếm  được chỗ trong quán trọ, phải để Chúa Con sinh ra trong máng cỏ chiên bò (Lc 2, 21).

Trong lễ Dâng Con Ðền Thánh, ông cũng chỉ dâng được đôi chim câu, thay vì một con chiên theo lệ của người giầu có(Lc 2, 24).

Bỏ nhà ra đi muôn dặm trong một thời gian vô hạn định, mà ông chỉ thu xếp trong khoảnh khắùc là xong  Hành trang hẳn phải sơ sài lắm.  Nhà cửa cũng chẳng đáng giá gì.  Ra đi không bịn rịn, không tiếc xót.  Ðáng ca ngợi thay tinh thần siêu thoát của Giuse (Mt 2, 13- 23).

Trót đời, Gisue sống bằng sức lao động.  Ông là thợ mộc chuyên môn (Mt 13, 55).  Việc thợ mộc vốn là việc nặng nề.  Nhưng ở thánh địa, nghề thợ mộc còn nặng nề hơn nữa.  Chạy được gỗ là cả một vấn đề:  Toàn xứ là núi trọc làm gì có gỗ?

Khách hàng lại không rả tiền ngay.  Phải đợi đến mùa mới đem thóc lúa, rượu dầu đến trả.  Thấy cha con ông phó hiền lành, cũng có nhiều người kỳ kèo bớt xén.  Nhưng ở cũng có lắm kẻ biết điều, đã trả công sòng phẳng , còn bốc thêm cho nắm lúa nữa, làm cho "cái đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc được tràn đầy tóe ra"(Lc6, 38).

Ðối với Giuse, có cũng như không có, dùng của đời cũng như không dùng.  Vì thế ông đã được phúc thứ nhất trong tám mối phúc thật, là phúc dành cho kể có tinh thần nghèo khó. 

Phục tùng ý Chúa

Như hoa hướng dương, Giuse hằng hướng mắt, hướng lòng về Thiên Chúa để nhận ra và làm tròn ý định của Ngài, vì ông biết "cung kính bất như tùng mệnh".

Ðọc Phúc âm ta thấy giuse rất nhạy cảm trước thần ý Chúa.  Trong bất cứù hoàn cảnh nào, hễ biết là ý Chúa, thì ông vui lòng lãnh nhận, và mau kíp thi hành.

Thấy bà có thai, ông đang thắc mắc bỗng thiên thần hiện ra trong mộng, giải thích cho ông biết "thai nơi bà là do tự Thánh Linh", và bảo ông: chớ sợ rước Maria về sum họp".  Nhận ra ý Chúa, ông đã phản ứng làm sao?  Phúc âm kể tiếp:" Thức dậy, Giuse đã làm như lời Thiên thần Chúa Truyền, bà ông đã rước bà về" (Mt 1, 21).

Nếu đem so sánh với thái độ của Zacaria khi được Thiên thần hiện ra nơi cung thánh, mới thấy đức phục tùng của Giuse mẫn tiệp dường nào!(Lc 1, 18).

Trong vụ trốn qua Ai Cập, Thiên thần Chúa bảo ông đi là ông đi, bảo ông về là ông về, bảo ông làm thế nào, ông làm đúng thể ấy, đúng thời gian, đúng địa điểm, không sai chạy mảy may (Mt 2, 13- 23).

Biết mấy lần ông đã thưa với Thiên thần, như Ðức Mẹ xưa: "này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng lời Thiên thần truyền" (Lc 1, 38).

Chẳng những Gisue vâng lệnh trực tiếp của Chúa do Thiên thần chuyển đạt, mà ông cũng tuân giữ mọi luật pháp Chúa truyền trong Ðạo cũ, như cắt bì Hài Nhi, dâng con Ðền thánh, đi lễ Gia liêm.

Sau hết, Giuse cũng sẵn sàng vâng lệnh các nhà đương cục.  Nghe tin hoàng đế Augustô ban lệnh kiểm tra dân số, ông vội vã từ Naxaret lên Bêlem để khai sổ bộ, cùng với Maria, bạn ông đương thai ghén (Lc, 1- 5)

Siêu thoát tư kiến, siêu thoát tiền tài, Giuse là con người ôn thuận, Chúa dùng để làm nên việc lớn.

Lạy Thánh Gisue siêu thoát, phục tùng, cin cầu cho chúng con. 

Chứng tích:

Cuộc Hôn Nhân Trắc Trở

Tại một cứ đạo Sàigòn, có đôi thanh nên man nữ Giuse và Maria thương nhau thành thực, muốn đi đến hôn nhân.

Phiền một nỗi bà mẹ đàng trai không thuận, đưa ra nhiều lý do không phải là không chính đáng.

Ðôi trẻ đau khổ, một mặt đi khấn Thánh Giuse, một mặt nhờ người có uy tín đến thuyết phục bà mẹ.  Sau khi tiếp xúc với gia đình đôi bên, người đã ngã lòng, nó rằng phải chó phép lạ mới giải quyết xong.

Mà phép lạ đã ra thực!

Số là sau chừng một tháng thì bà mẹ tự nhiên đổi ý, gọi con trai mà bảo:

-Hai đứa xin lỗi mẹ, rồi mẹ lo cho; nhưng không có đám rước dâu gì cả!

Ðôi trẻ vui mừng làm theo ý mẹ và lễ Hôn phối đã cử hành trọng thể ngày 30 tháng 6 năm 1969 tại nhà thờ Lộc Hưng.

Bà mẹ đi vậy, nhưng hôm sau cũng đã cho tổ chức lễ cưới linh đình.

Thực là cả một trái núi đã dời đi, nhờ lời cầu bầu Thánh Cả.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)