dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Giuse Trong Phúc Âm
 
 
Châu Thủy
 
<<<    

Gương Ðời Sống Nội Tâm

"Sự sống của anh em đã được ẩn tàng nơi Thiên Chúa làm một với Ðức Kitô" (Col 3: 3). Giuse là một ông Thánh ẩn dật. Ðời sống bề ngoài của ông qua đi trong bóng mờ thinh lặng. Và đời sống nội tâm kỳ diệu của ông cũng chỉ là thinh lặng bóng mờ.

1. Ðời sống ẩn dật

Ðời sống của ông không có những nét phi thường khiến người ta phải chú ý. Ông chỉ xuất hiện vừa đủ để săn sóc Chúa Hài Ðồng, và khi Ngài đã khôn lớn thì không thấy ông đâu nữa. Tuy ông thuộc dòng Ðavít, nhưng lúc đó đã sa sút lắm rồi. Trong thôn nhỏ Nagiarét vô danh, ông sinh sống bằng nghề thợ mộc.

Sứ mạng của ông là làm cha Chúa Giêsu tuy rất cao đẹp, nhưng lại đòi hỏi bóng mờ thinh lặng. Các Thánh tiên tri, tông đồ, tử đạo đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và các Ngài đã được thừa hưởng vinh quang. Trái  lại Giuse suốt đời làm cái bình phong che giấu Thiên tính Chúa Giêsu trước mặt người ta, vì đối vói quần chúng, ông là cha của Ngài.

Che giấu Thiên tính Chúa Con, ông cũng che giấu luôn phép lạ Nhập Thể đã hoàn tất nơi bà Maria, là làm mẹ mà vẫn còn đồng trinh. Ðấng Cứu Thế thiên hạ đợi trông, ông nuôi nấng dưới mái nhà ông, nhưng ông giữ hoàn toàn bí mật. Bí mật đó mang xuống tuyền đài với ông. Khi Chúa Cứu Thế tỏ vinh quang Ngài ra thì ông không còn trên đời này nữa.

2. Ðời sống nội tâm

Ðời sống ẩn dật của Giuse cũng là một đời sống nội tâm phong phú. Sống nội tâm, sống bề trong là một danh từ tu đức học để diễn tả sự hoạt động dồi dào của một linh hồn tín hữu, xuất phát từ những nguyên tố bên trong ân sủng, đức tin, đức mến, hầu tinh luyện linh hồn để kết hợp với Chúa trong tâm tư, tình cảm và cả trong hành động nữa. Người giáo hữu nào cũng có đời sống siêu nhiên, nhưng đời sống nội tâm thì chỉ có một số người ưu tú đạt tới mà thôi.

Nói cách khác, sống nội tâm là sống với Chúa, sống trong Chúa, năng nhớ Chúa hiện diện nơi thẩm cung linh hồn để thờ phượng, yêu mến và kết hợp với Ngài. Sau Ðức Mẹ, hỏi ai sống nội tâm bằng Giuse? Ông chung sống thân mật với Chúa dưới một mái nhà. Ông không phải nhớ Chúa trước mặt mà ông thấy Chúa nhãn tiền. Ông được bồng bế, ôm hôn Chúa trong tình cha con thắm thiết.

Trót đời, ông đã sống vì Chúa: lao động để nuôi nấng Chúa, bôn ba để bênh vực Ngài. Luôn luôn ông sống trong các mầu nhiệm của Chúa, khác nào con cá lặn lội trong đại dương.

Mặc cho đời sống bên ngoài vất vả, đời sống bên trong phong phú đã là tiền vị thiên đàng đối với ông. Vì ông chìm ngụp trong tình mến Chúa và ánh sáng trên trời hằng chiếu rọi linh hồn ông.

3. Ðời sống chiêm niệm

Ðời sống nội tâm khi đã tăng tiến, sẽ dẫn tới đời sống chiêm niệm. Tại đây linh hồn được kết hợp với Chúa cách mật thiết thường xuyên, theo lời Thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng là Ðức Kitô sống trong tôi." (Gal 2: 20).

Linh hồn dường như sống luôn luôn trước mặt Chúa. Người thoát ly tạo vật bên ngoài, để chiêm niệm Thiên Chúa ẩn ngự trong lòng. Bởi thế người ưu tìm nơi thanh vắng tịnh mạc dể gặp gơi, chuyện trò với Chúa cách âm thầm, thân mật. Ðức mến Chúa trở nên dường như nhân đức duy nhất của linh hồn, người quy hướng mọi hành vi, mọi nhân đức về tình yêu Chúa hết.

Sự nguyện gẫm cũng được đơn giản hóa, nghĩa là bớt lý luận để thêm tâm tình, dần dà biến thành sự nhìn ngắm Chúa cách đơn sơ, ân ái, càng yêu càng ngắm, càng ngắm càng yêu. Ðó là bậc chiêm niệm. Xưa trong nhà Nagiarét, ngày ngày Giuse nhìn ngắm Chúa Giêsu tiến tới về khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt người ta.

Với đời sống trầm mặc và cầu nguyện, Giuse đã trở thành gương mẫu và thày dậy đường nhân đức trọn lành. Thánh nữ Têrêxa tiến sĩ đã chứng thực điều đó khi bà viết: "Nhờ ơn Thánh Giuse dạy dỗ, chẳng bao lâu tôi đã lên tới bậc chiêm niệm cao sâu. . . Nếu chẳng tìm được thày dạy cách nguyện ngắm thì hãy xin Thánh Giuse dạy cho, ắt chẳng bao lâu, ta sẽ thành thông thạo."

Trên đường đi vào đất hứa nội tâm, chẳng có ông Môisen nào hướng dẫn đắc lực cho bằng Thánh Cả Giuse được.

Lạy Thánh Giuse là gương mẫu đời sống nội tâm xin cầu cho chúng con.

Chứng tích

Tôi tớ vĩnh viễn Thánh Giuse

Trên mộ Ðức Hồng Y Hebertô Vaugham, Giáo Chủ Westminster, có khắc dòng chữ sau đây: "Tôi tớ vĩnh viễn của Ðức Trinh Nữ Maria phúc lộc, vinh hiển và của Thánh Cả Giuse."

Từ khi còn được bồng bế trên tay mẹ, Hebertô đã được bà dạy cho biết mến Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Trót đời, người đã tỏ mình là tôi tớ nhiệt thành của Thánh Cả. Sự nghiệp lớn nháat của Ngài là sáng lập tu hội truyền giáo Mill Hill mà Ngài đặt dưới danh hiệu Thánh Giuse.

Ngài chạy đến cùng Thánh nhân trong mọi trường hợp. Không biết là bao nhiêu tuần cửu nhật Ngài và hội  Truyền Giáo đã làm để khấn Thánh nhân và đã được ban nhiều ơn lạ lùng lắm. Khi có ai chúc mừng về một thành công, Ngài luôn luôn từ tốn trả lời "Thánh Giuse làm đó."

Một lần Ngài viết thơ cho thân mẫu, "Con xin dâng mẹ một câu chuyện làm quà để nuôi dưỡng lòng kính mến Thánh Tổ Phụ Giuse của mẹ. . . Số là chúng con rất cần một nguyện đường. Nhưng tiền bạc không có. Con bảo các học sinh hãy lãnh lấy công tác. Và ngày lễ Thánh Têrêxa, chúng con bắt đầu làm tuần chính ngày khấn Thánh Giuse. Ðược bốn ngày thì một người trước kia đã hai lần từ chối bỗng gửi tặng số tiền cần thiết, lại dặn rõ là để kính Thánh Giuse. Còn nữa kia, khi vừa hết tuần cầu nguyện thì có một ân nhân khác dâng nốt.

Con ước có mẹ ở đây để mẹ con ta ngồi nói chuyện đó, để mẹ thấy Thánh Giuse mau mắn giúp đỡ khi ta cầu khấn Ngài là thế nào.

Khỏi cần nói là ngôi nguyện đường đó xây rất mau và đã dâng kính Thánh Giuse. Ngày khánh thành, Ðức Hồng Y Manning đã được mời chủ tọa, lại bảo là ngăn trở không đến được. Cha Hebertô cầu cùng Thánh Giuse, và Ðức Hồng Y Manning đã đến như dự liệu.

Về vụ này Cha Hebertô viết: "Ðó là dấu chỉ sự từ tâm và quyền thế Thánh Chả có sứ uốn lòng người ta, vì phần phúc các linh hồn."

Khi làm Hồng Y Giáo Chủ, Ngài tái thiết nhà thờ Chánh Tòa Westminster, một công trình vĩ đại hao tổn lắm. Nhưng nhờ có Thánh Cả Giuse bảo trợ, mọi việc đều xong xuôi đẹp đẽ.

 Cuối đời, Ngài đã lãnh nhận Bí tích lâm chung ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 1903, và sau đó, qua đời êm ái, miệng kêu ba tên cực trong Giêsu, Maria, Giuse.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)