dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Giuse Trong Phúc Âm
 
 
Châu Thủy
 
<<<    

Lý Do Tôn Kính Thánh Giuse

 Có nhiều lý do thúc giục ta tôn kính Thánh Giuse và Thánh Gia do Ngài làm chủ.

1. Ông Thánh cao cả

Như ta đã biết, Giuse là người công chính (Mt 1,19), Ðấng thánh thiện trọn lành, gồm có mọi nhân đức. Sau Ðức Mẹ chẳng có ai thánh thiện bằng ông.

Ông thuộc về khởi nguyên đạo thánh. Ông là hiền phụ Chúa Giêsu. Chính Chúa đã nhìn nhận ông là Cha, vâng lời tùng phục ông mọi đàng, và thánh hóa ông qua bao năm chung sống. Còn hình ảnh nào cao đẹp, cảm động bằng hình ảnh ông âu yếm bồng Ấu Chúa trên tay, hoặc dắt đi lẫm chẫm bên mình, hoặc ân cần tập cưa tập xẻ cho trong xưởng mộc? Sứ mạng ông là làm Thiên Thần hộ thủ Chúa Hài Ðồng. Mắt ông đã từng ngắm, tim ông đã từng yêu Ðấng các Thiên Thần hằng say sưa nhìn ngắm

Ông là hiền phu Ðức Mẹ, mà trót đời ông hằng hết dạ khuông phù, một lòng kính ái. Nhân đức ông như sao sáng lấp lánh trên trời. Ngày nay trên chốn vinh quang, Chúa Giêsu tôn trọng ông, và coi lời cầu của ông như là một mệnh lệnh.

 2. Ông Thánh thực tế

Tuy cao xa mà ông lại rất gần gũi, rất thông cảm nỗi niềm con cái và sẵn sàng ra tay cứu giúp chẳng nề.

Ta là con Ðức Mẹ thì cũng là con Thánh Giuse. Tục ngữ có câu: "Con có cha như nhà có nóc". Cha Giuse là nơi ta nương tựa. Lại có câu: "Cha mẹ giầu con có". Ngày xưa cha ta nghèo, chứ ngày nay cha ta thiếu gì?

Sinh thời, ông đã trải qua cảnh phù trầm nhân thế, nếm đủ mọi mùi cay đắng, nên ông dễ xót thương thân phận lao động của con cái.

Ông biết chức vụ gia trưởng khó khăn, nặng nhọc chừng nào, nhất là trong cảnh bần hàn, bất trắc. Ông đã thánh hóa bậc hôn phối cũng như bậc đồng trinh, cảnh hoạt động cũng như cảnh chiêm niệm trầm tư. Ðời ông đã kết thúc bằng một cái chết vô cùng hạnh phúc. Việc gì ông cũng trải, ơn gì ông cũng sẵn lòng ban.

Trẻ nhỏ ông thương yêu, người già ông săn sóc, việc gia đình ông giúp đỡ, việc giáo hội ông lo toan. Nhất là trong đời sống hằng ngày, giữa thử thách thường xuyên, sự can thiệp của ông càng mau mắn hữu hiệu. Ông là cha hiền, con cái đến gõ cửa lúc nào cũng sẵn sàng mở.

Kinh thánh nói về Giuse tổ phụ: "Vạn sự điều phồn định dưới tay ông" (St 39, 3). Ðiều ấy càng đúng về cha Thánh của ta hơn nữa. Danh ông được kêu cầu khắp nơi, thân chủ ông nhiều vô số. Nguồn lân tuất của ông không bao giờ cạn.

3. Ông Thánh hợp thời

Thời đại nào cũng có những nhu cầu đặc biệt. Thời đại ta, phong trào lao động là một vấn đề gai góc. Người thợ mộc Naxaret đã xuất hiện như một gương mẫu thích hợp lạ lùng.

Lao động là điều cổ như trái đất, là phận vụ của con cháu Ađam, là vinh dự của con người và biểu thị của thánh ý Chúa. Theo sách Sáng thế, Chúa đã đặt Ađam vào địa đàng để ông làm việc, trồng tỉa và coi giữ cảnh vườn, ngay cả lúc chưa phạm tội (St 2,15).

Chúa Giêsu đã thánh hóa lao động trong xưởng mộc của Giuse. Theo gương đó, người giáo hữu phải đem hết lương tâm và đức tin mà làm việc, như Thánh Phaolô dạy: "Phàm điều gì anh em làm, ngôn hành bất luận, mọi sự hết thảy, hãy làm vì danh Ðức Giêsu Kitô và nhờ Ngài mà cảm tạ Chúa Cha" (Col 3,17).

Giuse là một người lao động cần cù và thánh thiện, nên Giáo hội đã tôn Ngài làm quan thầy để hướng dẫn lao động của ta vào con đường chân chính.

4. Tôn kính Thánh Gia

Thánh Gia là một quang cảnh kỳ diệu đáng ngưỡng mộ chừng nào! Tam vị dưới thế cùng sống hòa hợp là hình ảnh tam vị vinh hiển trên trời! Tình yêu thương thắm thiết, lòng tương kính sâu xa giữa ba nhân vật đã tạo nên bầu không khí thiên đàng ở trần gian. Trật tự trong nhà thật là tuyệt hảo. Chúa Con tùng phục cha mẹ. Ðức Mẹ theo ý định của Thánh Giuse. Ông là gia trưởng được mến yêu và kính trọng.

Trong bức họa Thánh gia, ta thường thấy ông làm việc có Chúa Con giúp sức, còn Ðức Mẹ kéo sợi ở gần bên.

Xã hội ngày nay đau ốm, vì nhiều gia đình lạc xa con đường Chúa đã vạch cho.

Muốn bảo tồn hạnh phúc gia đình, hãy  nơi gương Thánh gia trưởng, hãy phục hồi các nhân đức gia đạo như lời Thánh Phaolô nhắn nhủ: "Vợ hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Chồng hãy yêu mến vợ, đừng gay gắt với nàng. Con cái hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì là điều đẹp lòng Chúa. Người làm cha đừng áp bức các con kẻo chúng sinh ra nhút nhát" (Col 3, 18-21).

Lạy Thánh Giuse rất đáng trông cậy, xin cầu cho chúng con.

Chứng tích:

Thầy Andrê Tông Ðồ Thánh Giuse

 Thầy Andrê là một trợ sĩ khiêm tốn Dòng Thánh Giá tại Canađa, đã được Chúa ban nhiều đặc ân và tuyển chọn làm tông đồ Thánh Giuse.

Thầy sinh ngày 10 tháng 8 năm 1845 và qua đời ngày 6 tháng 1 năm 1937 thọ 92 tuổi.

Thầy lo việc giữ cửa nhà Dòng, nhưng xung quanh con người nhỏ nhoi ấy đã dấy lên một trào lưu tôn kính Thánh Giuse, có kèm theo nhiều chứng tích dường như phép lạ. Khi mắt nhà tông đồ nhắm lại là chính lúc cuộc hành hương mở ra. Chính Thầy đã thiết lập Trung Tâm hành hương Thánh Cả tại Montreal, ngày nay nổi danh khắp thế giới.

Cha Giám đốc Trung Tâm đã viết về Thầy như sau: "Thầy Andrê được Chúa ban sứ mạng làm cho người ta nhận biết Thánh Giuse, điều đó không thể hồ nghi đối với những ai đã đọc tiểu sử và suy nghiệm về sứ điệp của Thầy".

Không phải Thầy được thiên khải hướng dẫn đâu! Ðể gầy dựng nên một phong trào mãnh liệt sùng kính Thánh Giuse, Thầy đã có một niềm tin sâu sắc vào uy quyền Thánh Cả và vào thiên triệu của mình.

Vương Cung Thánh Ðường kính Ðấng Tổ Phụ vinh hiển tại Montréal là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất thời nay. Năm 1962, tại đó đã thiết lập "Trung Tâm sưu tầm nghiên cứu tài liệu liên quan tới Thánh Cả."

Hằng năm có trên ba triệu tín hữu khắp nơi hành hương và đền này đáng xếp vào hàng các trung tâm cầu nguyện lớn nhất của thế giới Công Giáo.

(Saint Joseph, Mgr. Cristitani)

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)