dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Giuse Trong Phúc Âm
 
 
Châu Thủy
 
<<<    

Thánh Bảo Trợ Toàn Thể Giáo Hội

Thế kỷ XIX, Thánh Giuse đã lên tới tột đỉnh vinh quang, khi Ngài được tôn làm Quan Thầy toàn thể Giáo Hội, do hai vị Giáo Hoàng là Piô IX và Lêô XIII.

Năm 1870, thể theo lời thỉnh nguyện của hàng Giám Mục hoàn cầu đương tham dự Ðại Công Ðồng Vatican I, Ðức Piô IX đã long trọng làm lễ tôn phong Thánh Giuse làm Quan Thầy toàn thể Giáo Hội và truyền cho Bộ Lễ Nghi ra sắc công bố việc hệ trọng ấy. Tuân lệnh Ðức Giáo Hoàng, Bộ Lễ Nghi đã công bố sắc chỉ sau đây ngày mồng 8 tháng 12 năm 1870.

Như thế văn kiện này mang tích cách quyết định trong việc tôn sùng Thánh Giuse.

Sau đây là văn kiện lịch sử ấy:

1. Quyền thế Thánh Giuse

"Thuở trước, Thiên Chúa đã đặt ông Giuse, con Tổ Phụ Giacob, làm tể tướng nước Ai Cập, để thu trữ thóc lúa cho nhân dân lúc cơ cận thể nào, thì đời sau, khi Thiên Chúa định sai Con Một Ngài giáng trần Cứu Thế, cũng đã chọn một ông khác tên là Giuse mà đặt làm chủ, làm đầu nhà Ngài như vậy.

Mọi của cải cùng những gì Ngài lấy làm qúy trọng, thì giao phó hết cho ông ấy coi giữ. Vì Ngài đã chọn Thánh Giuse làm bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, cũng đã thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần mà sinh hạ Ðức Giêsu, Chúa chúng tôi, là Ðấng chẳng nề làm con Thánh Giuse trước mặt người đời,và đã vâng lời chịu lụy ông về mọi phương diện. Vậy Ðấng các vua Chúa, các tiên tri đã ước trông mà chẳng được xem thấy, lại được chung sống cùng Ngài, được ẵm bế, hôn kính cùng dưỡng nuôi Ðấng rất trọng, ngày sau lấy bánh bởi trời mà nuôi linh hồn nhân loại cho cuộc sống muôn đời".

2. Lý do tôn phong

"Bởi Giáo Hội suy chức Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse rất cao, rất trọng, nên từ xưa đến nay, vốn kính mến, ngợi khen, vốn cầu xin trông cậy Thánh Cả cứu chữa mình khi gặp gian nan khốn khó. Ðừng kể Ðức Mẹ thì chẳng còn Ðấng nào Giáo Hội kính mến, ngợi khen và trông cậy cho bằng Thánh Giuse.

Nhưng trong thời buổi này, Giáo Hội phải địch thù tấn công, đến nỗi họ quả quyết đã tới kỳ quỷ phá được Hội Thánh. Vì thế, trước đây các Giám Mục thay mặt Giáo hữu khắp hoàn cầu, đã khiêm nhường tâu xin Tòa Thánh tôn Thánh Giuse làm Quan Thày toàn thể Giáo Hội.

Nay nhân dịp các Giám Mục đến hội Công Ðồng tại Rôma, nhắc lại lời thỉnh nguyện và nài xin Tòa Thánh cứu xét, thì Ðức Giáo Hoàng Piô IX, ưu tư trước những khó khăn vừa xảy ra, cùng muốn phó mình và các giáo hữu trong tay Thánh Cả Giuse phù hộ, nên đã tôn Ngài làm Quan Thầy toàn thể Giáo Hội, trước mặt đông đảo đại diện hàng Giám Mục và giáo hữu. Lại truyền dạy ngày 19-03 hằng năm phải mừng Lễ Thánh Gisuse cho trọng thể.

Ngài cũng truyền cho Bộ Lễ Nghi công bố sắc chỉ này ngày hôm nay mồng 8 tháng 12 năm 1870, lễ kính Ðức Mẹ Chúa Trời, là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên tội cùng là bạn trăm năm của Thánh Cả Giuse".

Hồng Y Patrixi, Tổng Trưởng Bộ Lễ Nghi

(Sắc lệnh Quemadmodum Deus)

Lạy Thánh Giuse phù hộ gìn giữ Giáo Hội, xin cầu cho chúng con.

Chứng Tích:

Chuyện lập họ Giáo Thánh Giuse

 Có nhiều tích tỏ ra Thánh Giuse hằng giúp đỡ trong việc thiết lập các cơ sở của Giáo Hội như nhà thờ, nhà xứ, nhà thương, trường học, sở truyền giáo. . .

Một linh mục chánh xứ kể lại tích này:

Năm 1971, chúng tôi định tái thiết thánh đường mà phương tiện thì eo hẹp. Chúng tôi giao phó công việc cho Thánh Giuse, xin Ngài làm thợ cả đốc công. Hằng ngày giáo hữu hằng đọc kinh khấn Ngài như chúng tôi đã tuyên bố.

Quả nhiên mọi việc đều xuôi xắn: nhân tâm nhất trí, tài chánh được quân bình, kỹ thuật lại tinh xảo, không đầy một năm, ngôi thánh đường lớn đẹp đã hoàn thành.

Trong suốt thời gian xây cất, không hề xảy ra tai nạn nào, trừ vụ một thợ hồ trượt chân, rớt ráo cao tám mét, ai cũng tưởng chết, nhưng chỉ bị gãy tay, bó bột sau ba giờ đã trở về, khỏi một tháng lại đến làm việc như trước.

Năm 1973, chúng tôi định lập sở truyền giáo giữa một thôn lương, gọi là Mỹ Hòa. Sự chuẩn bị về nhân tâm kể là đã xong. Nhưng khó tìm được một thửa đất vừa tiện vừa đẹp. Chúng tôi cầu nguyện và đi tìm đất. Sau một năm mới chọn được địa điểm vừa ý. Nhưng ngặt một nỗi là bà chủ đất không muốn nhượng.

Ngày 24 tháng 10 năm 1973, tôi cùng một tông đồ giáo dân thăm đất đọc kinh khấn Thánh Giuse, và hứa nếu xong xuôi sẽ tôn Ngài làm Quan Thầy Họ giáo.

Lạ lùng, sau một tuần lễ là chủ đất đồng ý và giao kèo ký xong! Cũng như lúc làm nhà thờ, phương tiện ở đây còn eo hẹp hơn nữa. Chúng tôi lại cầu khấn Thánh Cả, chỉ sau ba tháng, cơ sở đã hoàn thành, gồm nhà nguyện kính Tháng Giuse, trường học và nhà ở cho giảng viên. Mọi việc xong xuôi không phải bị công nợ gì cả.

Lễ khánh thành đã được tổ chức chính ngày lễ Thánh Giuse, 19 tháng 3 năm 1973. Và từ đó tới nay, Ngày vẫn ban nhiều ơn lắm. Họ giáo vốn sinh hoạt đều hòa, giúp cho đồng bào thiện tâm tìm thấy Chúa.

Tạ ơn ngợi khen Thánh Cả Giuse đời đời.

(Nhật ký Họ Thánh Giuse Mỹ Hòa)

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)