dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Giuse Trong Phúc Âm
 
 
Châu Thủy
 
<<<    

Thánh bảo trợ các gia đình

 Thấy Thánh Giuse là ta liên tưởng đến Chúa Con và Ðức Mẹ, cùng chung sống trong Thánh gia, mà ông đã tận tình yêu mến, trông cậy dẫn dắt suốt đời. Ông thực xứng đáng làm quan thầy bảo hộ các gia đình, các tu hội và hàng linh mục.

1. Ông thánh của gia đình

 Giuse là ông Thánh của gia đình. Ông làm chồng, làm cha, làm gia trưởng với bao trách nhiệm nặng nề, phiền toái trên vai để thông cảm với những người đồng cảnh ngộ.

Gây dựng một gia đình hạnh phúc là cả một nghệ thuật. Phải có một Bí tích để bảo đảm ơn phù trợ bởi trời. Vậy mà tỉ lệ thành công xem ra cũng không cao lắm.

Giuse là tảng đá, trên đó Chúa đã xây dựng Nhà Ngài mà ác vuơng Hêrôđe cũng không phá được. Ðúng như lời phúc âm theo một nghĩa tương xứng: "Người khôn ngoan xây nhà trên đá, mưa có đổ xuống, nuớc có tràn vào, gió bão có thổi lên lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì được xây trên nền đá." (Mt 7, 24)

Ðọc Phúc âm ta thấy Giuse khôn ngoan, dũng lược, đương đầu với mọi điều bất trắc, lại cần cù làm ăn nuôi sống gia đình, và nhiệt tình thương vợ, mến con chẳng nề gian khổ. Ðành rằng với vợ ấy, con ấy, ông cũng nhẹ đi phần nào về sự sống chung và giáo dục, nhưng không phải có nhiều điều cần nín nhịn như khi bà có thai, lúc con lạc mất.

Gia đình Công giáo hiện nay đương trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Bên trong thì tình tư dục, tính ích kỷ đục khoét, bên ngoài thì thói phóng túng, sự tục hóa lung lay. Phải mời cho được Thánh Giuse gia trưởng, xin ông tới như một kiện tướng để bảo vệ gia đình chúng ta, bằng gương sáng và ơn phù trợ mạnh thế của Ngài.

Nhà ta phải xây trên chữ Tín: tín đức đối với Chúa, tín nghĩa đối với nhau. Có như vậy, nhà mới vững được.

2. Bảo trợ các tu hội

 Trong Giáo Hội có nhiều dòng tu. Ðó là những gia đình tinh thần, quy tụ những người tự nguyện thực hành các lời khuyên phúc âm, hầu tiến tới trong tình mến Chúa.

Các tu sĩ có đủ lý do mà chiêm ngưỡng và cầu khẩn Thánh Giuse là tu sĩ không tu phục, vì ông đã giữ các nhân đức thanh bần, thanh khiết, phục tùng tới mức độ phi thường bởi lòng mến Chúa Giêsu và Ðức Mẹ.

Thánh Nữ Têrêxa tiến sĩ nhận Thánh Giuse làm thầy dẫn đường nhân đức, và đã giao phó các tu viện bà lập cho Ngài bảo vệ.

Dòng chiêm niệm có thể bắt chước ông, vì ông hằng suy gẫm các mầu nhiệm Chúa trong lòng.

Dòng hoạt động có thể theo chân ông, vì ông đã đi nam về bắc, lam lũ đêm ngày để phục vụ Chúa.

Quả Thánh Giuse là quan Thầy mạnh thế cầu bầu cho các tu sĩ thăng tiến trên con đường hoàn thiện.

3. Bảo trợ hàng linh mục

 Gia đình Thiên Chúa ở trần gian là Giáo hội, mà việc điều khiển đã giao phó cho hàng linh mục các cấp.

Linh mục có nghĩa vụ giữ gìn Thánh Thể Chúa Giêsu, và thánh hóa Nhiệm thể Ngài, là cộng đoàn giáo hữu.

Giáo hội là Thánh gia mở rộng, là Thánh gia nối dài. Xưa Thánh Giuse đã bênh vực, hướng dẫn Thánh Gia, thì nay ông cũng dẫn dắt giữ gìn Giáo Hội.

Công việc ông làm xưa nay thì hàng linh mục đảm nhiệm. Giuse coi sóc, giữ gìn Chúa Con, linh mục coi sóc, giữ gìn Thánh Thể. Giuse dưỡng nuôi, dạy dỗ Chúa Hài Ðồng, linh mục dạy dỗ dưỡng nuôi đoàn tín hữu. Theo gương Thánh Cả, linh mục phải sống gần gũi,  thân mật với Chúa Giêsu.

Các nhân đức của Giuse cũng là những nhân đức xứng hàng linh mục: đức tin sống động, đức trinh khiết vẹn toàn, đức khiêm nhường sâu thẳm, đức nhiệt thành lo phần phúc các linh hồn.

Thực Thánh Giuse là gương mẫu và cũng là Quan Thầy phù hộ hàng linh mục trong thiên triệu và chức vụ cao đẹp của các Ngài.

Lạy Thánh Giuse là cột trụ nâng đỡ các gia đình, xin cầu cho chúng con.

Chứng Tích:

Trở về với gia đình

Gia đình nào gặp khó khăn giữa hai vợ chồng, hoặc giữa cha mẹ và con cái, hãy kêu cầu Thánh Giuse gia trưởng, ắt sẽ thấy sự can thiệp êm đềm, hiệu nghiệm của Ngài.

Một thiếu phụ thuộc quý tộc nước Ý, bỏ chồng, bỏ con trốn đi, làm dịp cho cả vùng đàm tiếu.

Người ta đã làm đủ cách để đưa bà trở về với gia đình, nhưng đều vô hiệu. Trong thân quyến có một bà già đạo đức, khuyên đêm việc ấy giao phó cho Thánh Cả Giuse, và tin chắc thế nào Ngài cũng ra tay cứu giúp.

Quả nhiên, sau 5 tuần Cửu Nhật kính Thánh Cả thì phép lạ xẩy ra. Người đàn bà lạc đường kia đã nghĩ lại, gởi thơ đầy tình thống hối ăn năn, xin chồng rộng lòng tha thứ.

Trước khi gặp lại chồng con, bà xin được vào tu tỉnh một thời gian trong nhà dòng kia và xin chồng khứng ra hình phạt xứng đáng.

Ngày đoàn tụ gia đình, xiết bao lời cảm tạ Thánh Giuse. 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)