dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc-CN năm B-ngày thường năm 1
Tháng 05, 2021
Tháng Hoa Đức Mẹ
-2021 -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
19-

Chúa Ba Ngôi

31
20-

Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà thánh Isave
USA:
Memorial Day

 
-
-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
-Lần Hạt Mân Côi
-Cải thiện đời sống
(3 mệnh lệnh Fatima)
 
-
 
-

 
-

 

1
20-
Thánh Giuse Thợ - Ngày Lao Động
2
21-

Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Th. Athanasiô, gmts

3
22-
Th. Philiphe và Giacôbê, TĐ
4
23-

5
24-


6
25-

7
26-


8
27-

Th. Nêrêô và Th. Akilêô, tử đạo

9
28-
Chúa Nhật 6 Phục Sinh
USA: Mother's Day

10
29-
Th. Đamien Môlokai
11
30-


12
1-4
Th. Nereo, Akilleo và Pancras, Tđ
13
2-

Lễ Đức Mẹ Fatima

14
3-

Th. Mathia, tông đồ

15
4-

USA: Th. Isidoro, nông dân

16
5-

Lễ Thăng Thiên
Chúa Nhật 7 Phục Sinh

17
6-

 

18
7-

Th. Gioan I, ghtđ

19
8-

 

20
9-

Th. Bênađinô Siêna, lm

21
10-
Th. Christopher Magallano và các bạn Mexico tử đạo
22
11-

Th. Rita Cascia, nt

23
12-

Chúa Thánh Thần Hiện xuống

24
13-
Tuần 8 thường niên, Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội
25
14-

Th. Bêđa, Lm; th. Gregorio VII, Gh; th. Maria Mađalena Pazzi, tn

26
15-

Th. Philip Neri
Lễ nhơ

27
16-
Th. Augustinô Cantuariô, gm

28
17-29
18-

 ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)