dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc, CN năm C, Ngày thường năm 2
Tháng 08, 2022
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
Nhâm Dần- 2022
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
-
-

-

1
4/7-

Th. Anphongso, gmts

2
5-

Th. Eusebio Vercelli, Gm; Th. Phero Eymard, Lm.

3
6-

 

4
7-
NGÀY THÁNH MẪU
MISSOURI
Th.Gioan Vianey, Lm. Lễ Nhớ

5
8-

NGÀY THÁNH MẪU
Lễ Cung Hiến ĐT Đức Bà Cả, Roma

6
9-

-Lễ Chúa hiển dung - lễ kính
Thứ Bảy đầu tháng


7
10-

Chúa Nhật 19 Thường Niên

8
11-

Th. Đaminh, lm

9
12-

Th. Teresa Benedicta thánh Giá, ĐtTđ

10
13-

Th. Laurensô, PtTđ lễ kính

11
14-
Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ

12
15-

Th. Gioana Phanxica Chantal-

13
16-

Th. Pontiano, GhTđ và Hippolyto, LmTđ

14
17-
Chúa Nhật 20 Thường Niên
Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ

15
18-

Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Lễ trọng


16
19-

Th. Stephano Vua Hung Gia Lợi

17
20-


18
21-19
22-
Th. Gioan Êuđê, lm KỶ NIỆM BIẾN CỐ FATIMA 1917

20
23-

Th. Benado, viện phụ TS

21
24-
Chúa Nhật 21 Thường Niên
Th. Piô X, gh
Lễ nhớ


22
25-

Mẹ Nữ Vương vũ trụ

23
26-

Th. Rôsa Lima, đt

24
27-

Th. Batôlomeo, TĐ
Lễ Kính

25
28-

Th. Lu-y Vua
Th. Giuse Calasanz, lm

26
29-


27
1/8-

Th. Mônica
Lễ Nhớ

28
2-
Chúa Nhật 22 Thường Niên
Th. Augustino, GmTs
Lễ Nhớ

29
3-

(Th.Gioan Tẩy giả bị chém đầu)

30
4-
31
5-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

 
-

 

 
- 
-tháng 9

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)