dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc-CN năm A-ngày thường năm 1
Tháng 05, 2023
Tháng Hoa Đức Mẹ
-Quý Mão-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

-

1
12/3-

 

Th. Giuse Lao Công-Ngày Lao Động

2
13-
Th. Athanasiô, gmts
3
14-
Th. Philiphe và Giacôbê, TĐ
4
15-

5
16-

Thứ Sáu đầu tháng-Kính Trái Tim Chúa

6
17-
Thứ Bảy đầu tháng-Kính Trái Tim Mẹ
7
18-

Chúa Nhật 5 Phục Sinh

8
19-
-
9
20-

10
21-

 

Th. Đamien Môlokai

11
22-
12
23-

 

Th. Nereo, Akilleo và Pancras, Tđ

13
24-

 

-Lễ Đức Mẹ Fatima

14
25-
Chúa Nhật 6 Phục SinhUSA: Mother's Day

15
26-
USA: Th. Isidoro, nông dân
16
27-


17
28-
18
29-

LỄ THĂNG THIÊN

Th. Gioan I, ghtđ

19
1/4-

 

20
2-

 

Th. Bênađinô Siêna, lm

21
3-

Chúa Nhật 7 phục sinh
L
Thăng Thiên

22
4-

 

Th. Rita Cascia, nt

23
5-

 

24
6-

 

25
7-

Th. Bêđa, Lm; th. Gregorio VII, Gh; th. Maria Mađalena Pazzi, tn

26
8-

 

Th. Philip Neri
Lễ nhơ

27
9-

 

Th. Augustinô Cantuariô, gm

28
10-

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

29
11-

 

Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ giáo Hội-lễ nhớ
USA: Memorial Day

30
12-

Tuần 8 thường niên

31
13-

 

Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà thánh Isave- Lễ Kính-

-
-


-
-
-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
-Lần Hạt Mân Côi
-Cải thiện đời sống
(3 mệnh lệnh Fatima)


-
-

 ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)