dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 1
Tháng 06, 2023
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
Quý Mão-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-

 

-
-

 


 
-

 

1
14/4-

 

Th. Justino, td
Lễ Nhớ
Tuần 8 TN

2
15-

 

Th. Marcellino và Th. Phero, td
Thứ Sáu đầu tháng

3
16

 

Th. Carolo Lwanga và các bạn tử đạo.
Thứ bảy đầu tháng


4
17

Lê Chúa Ba Ngôi

5
18

 

Th. Bonifacio, GmTđ-Lễ Nhớ
Tuần 9 TN


6
19

 

Th. Noberto, Gm

7
20

 

8
21
9
22-

 

Th. Ephrem, ptTs

10
23
-
11
24
Lễ Mình Máu Thánh Chúa

12
25


Tuần 10 TN


13
26

 

Th. Antôn Padua, LmTs
Kỷ niệm Mẹ Fatima hiện ra lần 2

14
27

15
28

 

16
29

 

-Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu- Lễ Trọng

17
30

 

Lễ Khiết Tâm Mẹ
Lễ nhớ

18
1/5

Chúa nhật 11 Thường Niên
Father's Day (USA)

19
2

20
3

 

21
4
-Th. Luy Gonzaga, ts
Lễ Nhớ


22
5
Th. Phaolino Nolano, Gm; Gioan Fisher, Gm; toma More, Tđ

23
6
24
7
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả
Lễ Trọng
,

25
8

Chúa nhật 12 Thường Niên

26
9
Tuần 12 TN
27
10

Thánh Syril of Ạexandria, GmTs

28
11-
-Th. Irênê, GmTđ
29
12-

 

HAI THÁNH TĐ
Phêrô và Phaolo
lễ trọng

30
13-

 

Các thánh tử đạo thành Roma

 
-

*---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)