dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc-CN năm A, ngày thường năm 1
Tháng 07, 2023
THÁNG GIÁO HỘI
Quý Mão-
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
-

 
-

Thà được một lạng đức yêu thương, còn hơn một trăm lẽ phải.
(Thánh Robert Bellamino)


 
-


 
-


 
-


 
3/6-

 

1
14-

 

Th. Junipero Serra, Lm -USA

2
15-

 

Chúa Nhật 13 TN

3
16-

 

Th. Toma, TD
Lễ Kính

4
17-

 

USA-Independence Day

5
18-

 

Th. Anton Giacaria, Lm -Th. Elizabeth Bồ Đào Nha

6
19-

 

-Th. Maria Goretti, dttd

7
20-8
21-
-Th.Augustino Zhao rong, Lm, và các bạn tử đạo

9
22-
Chúa Nhật 14 Thường Niên

10
23-

11
24-

 

Th. Bênêđictô, vp - Lễ Nhớ..

12
25-


13
26-

Th. Henry VuaĐức Mẹ hiện ra lần thứ ba: ngày thứ sáu 13-7-1917 'bà mặc áo trắng' .

14
27-
USA: Th. Kateri Tekakwitha,
Lễ nhớ
15
28-

Th. Bonaventura, gm-ts
Lễ Nhớ


16
29-
Chúa Nhật 15 Thường Niên
(Đức Mẹ Cát Minh)

17
30-

 

18
1/6-

 

-USA: Th. Camillo Lellis, Lm

19
2-

 

20
3-

 

Th. Apollinario, gmtđ

21
4-

 

Th. Laurensô Brinđisiô, lmts

22
5-

 

Th. Maria Mađalêna
Lễ Kinh


23
6-
Chúa Nhật 16 TN
Ông bà và người cao tuổi

Lễ Kính


24
7-

 

Th. Sharbel Makhluf, Lm

25
8-

 

Th. Giacôbê Tiền, Tông đồ

26
9-

 

Th. Gioakim và Th. Anna, song thân của Đức Mẹ

27
10-28
11-

 

29
12-

Th. Martha, Maria và Lazarô
Lễ Nhớ
-

30
13-
Chúa Nhật 17 Thường NiênTh. Phêrô Kim Ngôn, gm-ts
31
14-
(St. Ignatius of Loyola)-


tháng 6

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)