dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa nhật năm A, ngày thường năm I
Tháng 09, 2023
THÁNG MẸ SẦU BI
-Quý Mão-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
-

Chúa đã qui tụ tất cả nước lại một nơi gọi là biển và qui tụ mọi ơn sủng nơi một người đó là Mẹ Maria. (Th. Benado)

 
-

 

-
-

 

 
-
Tuần 21 TN

1
17

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

2
18-
Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Mẹ

3
19-
Chúa Nhật 22 Thường Niên
4
20-

USA: Labor Day

5
21-

Th. Teresa Calcutta, Tr.n

6
22-

 

7
23-

8
24-

Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính

9
25
Th. Phêrô Claver, lm - Lễ Nhớ-
10
26-
Chúa Nhật 23 Thường Niên

11
27-12
28-

 

Lễ Kính Thánh Danh Mẹ Maria

13
29-

 

Th. Gioan Kim Khau, GmTs
Lễ Nhớ


14
30-

 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính

15
1/8-

 

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Lễ Nhớ

16
2-

Th.Cornêliô và Cyprianô, gmtđ
- Lễ Nhớ


17
3-
Chúa Nhật 24 Thường Niên

18
4-


19
5-

 

-Th. Januario, gmtđ

20
6-

Th. Anre Kim, Phaolo Chong, Lm và các bạn tử đạo Đại Hàn
Lễ Nhớ

21
7-
Th. Mathêô, TĐTS
Lễ Kính
22
8-

 

23
9-

Th. Piô Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

24
10-
Chúa Nhật 25 Thường Niên

25
11-
26
12-

Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo

27
13-
Th. Vincente Phaolo, Lm
Lễ Nhớ


28
14-
Th. Vanceslao, Lorenso Ruiz và các bạn tử đạo

29
15-

Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphae - Lễ KínhTrung Thu -Tết nhi đồng

30
16-
Th. Giêrônimô, lmts
Lễ Nhớ
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)