dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc-Chúa Nhật năm A -ngày thường năm I
Tháng 10, 2023

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
Quý Mão-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
17/8-

Chúa Nhật 26 TN
Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts-Lễ Nhớ

2
18-

 

-Các Thiên Thần Bản Mệnh-Lễ Nhớ

3
19-

-

4
20-

 

Th. Phanxico Assisi- lễ nhớ

5
21-

Th. Faustina Kowalska, trinh nữ

6
22-

Th. Brunô, lm. CP Marie-Rosa Durocher, nt
(
USA)

7
23-
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
-Lễ Nhớ

Thứ Bảy Đầu Tháng

8
24-

Chúa Nhật 27 TN


9
25-

Th. Điônysiô, gm và
các Bạn tử đạo

Th. Gioan Lêônarđô, lm

10
26-


11
27-
-Th.Gioan 23, Gh

12
28-

13
29-

Ky niệm Fatima 105 năm-

14
30-

 

Th. Calisto, GhTđ

15
1/9-

Chúa Nhật 28 TN
Th. Têrêxa Avila, ĐtTs

16
2-

 

Th. Hedviga, nữ tu
Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ


17
3-

 

Th. Inhaxio Antiokia, GmTđ

18
4-

 

Th. Luca, thánh sử, lễ kính

19
5-

Th. Gioan Brébeuf, Th. Isaás Jogues và các bạn
Lễ Nhớ

20
6-

 

Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục (USA)

21
7-

 22
8-

Chúa Nhật 29 TN
LỄ TRUYỀN GIÁO

23
9-

 

Th. Gioan Capistrano, Lm

24
10-

 

Th. Anthony Mary Claret, Gm

25
11-

 

26
12-


 

 

27
13-

 

Th. Gioan Phaolo II, Giáo Hoàng

28
14-

 

Th. Simon và Th. Thađêô, tông đồ- Lễ Kính

29
15-

Chúa Nhật 30 TN

30
16-

 

31
17-


 

Halloween Day

 
-

-Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ..

 
-
-Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen...
 
-

 

 
-
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)