dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Mến Yêu Thánh Thể
 
  <<<
Rev. Stefanô, OFM - Phỏng dịch: Đồng Tâm, CMC
 
     
  Lời mở đầu
  I. Thánh thể thần linh
  II. Chúa Giêsu là của tôi
  III. Chúa Giêsu trong tôi
  IV. Chúa Giêsu với tôi
  V. Đấng ban Chúa Giêsu cho ta
  VI. Bánh Mẹ trên trời ban cho ta
  VII. Cầu nguyện trước Thánh Thể
  Phép lạ Thánh Thể (1)
  Phép lạ Thánh Thể (2)
  Phép lạ Thánh Thể (3)
     

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)