dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Thánh Thể, Nguồn Tình Yêu
 
  <<<
 
     
     
  Xứng đáng rước lễ -Hồng Y Ratinger
  Tài liệu đại hội Thánh Thể Quebec, Canada 2008
  Gặp Chúa trong Thánh Thể
  Dưới bóng Thánh Thể
  Cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha
  Chiến đấu dưới hai bóng cờ
  Hãy ăn đi, đây là Mình Ta
  Thịt Ta là của ăn, Máu Ta là của uống
  Mỏ Kim Cương vô giá bị bỏ quên
  Thánh Thể được thiết lập
  Thánh Thể của nuôi linh hồn
  Thánh Thể trung tâm đời sống Kitô giáo
  Tình của Chúa Kitô
  Thánh Thể nhiệm mầu tình yêu
  Sự liên hệ giữa Chúa Giêsu và Đức Mẹ
  Chúa. Giêsu hiện diện thực trong Phép Thánh Thể
  Tôn sùng Thánh Thể
  Đức Mẹ tôn thờ Thánh Thể
  Thánh Thể trong biến cố Đ. Mẹ hiện ra tại Fitima
  Chúa Giêsu T.T cũng là Chúa Giêsu...
  T.T. Chúa Giêsu là bạn và là Đấng an ủi
  Sống âm thầm trong Chúa
     

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)