dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Cẩm Nang Công Giáo
 
  <<<
Tác giả: Cha Thomas J. Donaghy
 
     
  còn tiếp...
     
    PHẦN MỘT: NHỮNG NIỀM TIN CHÍNH YẾU
  Sự sống lại của Thân xác và sự sống đời đời
  Tôi tin Phép tha tội
  Hội Thánh Công Giáo, các Thánh cùng thông công
  Tôi tin Chúa Thánh Thần
  Từ đó Người sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết
  Người đã xuống ngục tổ tông và ngày thứ ba Người đã...
  Người chịu khổ hình, chịu đóng đinh, chịu chết, và...
  Sinh bởi Trinh Nữ Maria
  Đấng được thụ thai bởi Thánh Thần
  Chúa Giêsu Kitô
  Con độc nhất
  Và trong Chúa Giêsu Kitô
  Đấng sáng tạo trời đất
  Cha Toàn Năng
  Tôi tin Thiên Chúa
  Dẫn nhập
   
  Dẫn nhập
  Cẩm Nang Công Giáo
  Nhân Chứng của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay
 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)