dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Giáo Lý Thánh Vịnh
 
  <<<
Cao Tấn Tĩnh
 
     
  01. Thánh Vịnh là nguồn cầu nguyện lý tưởng của Kitô hữu
  02. Thần Linh cầu nguyện nơi chúng ta bằng Thánh Vịnh
  03. Ôi lạy Chúa, linh hồn con khao khát Chúa
  04. Hết mọi tạo vật hãy chúc tụng Chúa
  05. Chúa đội triều thiên cứu độ cho những người nghèo
  06. Thiên Chúa nâng đỡ kẻ hiếu trung
  07. Tất cả đều là ân sủng
  08. Chúa long trọng công bố lời của Ngài
  09. Chúa tiến vào Ðền Thờ của Ngài
  10. Chúa quan phòng bảo vệ kẻ tín nghĩa
  11. Chúc tụng Thiên Chúa về những việc Ngài quan phòng
  12. Tà tâm nơi tội nhân đối nghịch với lòng lành Thiên Chúa
  13. Chúa là Đấng tạo dựng...
  14. Chúc tụng Chúa là vua cả trên khắp hoàn cầu
  15. Chúa luôn đứng về bên kẻ tín nghĩa
  16. Hãy lắng nghe tin mừng của niềm an ủi
  17. Ôi Thiên Chúa, nơi thánh điện của Ngài...
  18. Tôi đã lỗi phạm đến chính Chúa
  19. Mầu nhiệm và sự quan phòng của Thiên Chúa
  20. Thế giới hãy chúc tụng vị Thiên Chúa tín trung
  21. Chúc tụng Thiên Chúa về tặng ân lề luật
  22. Hãy hát mừng Chúa vì Ngài vinh thắng
  23. Tất cả chúc tụng tình yêu thủy chung của Thiên Chúa
  24. “Tảng đá bị loại... đã trở nên tảng đá nền"
     

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)