dongcong.net
 
 
   
     
   
Tháng Một
  01. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01/01)
  03. Chúa Chịp Phép Rửa (CN sau Lễ Hiển Linh)
  05. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất II (19/01)
  07. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất IV (21/01)
  09. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất VI (23/01)
  11. Thánh Phanxicô Salê, giám mục tiến sĩ (24/01)
  13. Thánh Timothy và Titus giám mục (26/01)
     
    Tháng Hai
  01. Lễ Mẹ Dâng Con Vào Đền Thánh (02/02)
  03. Thánh Cyril Đan Sỹ và Methodius (14/02)
     
    Tháng Ba
  01. Thánh Patrick (17/03)
  03. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật II
  05. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật IV
  07. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật VI
  09. Thánh Giuse, Bạn Trinh Nữ Maria (19/03)
  11. Ơn Gọi của Đức Trinh Nữ
     
    Tháng Tư
  01. Thánh Marcô Thánh Sử (25/04)
  03. Thánh Nữ Catherine Siena (29/04)
     
    Tháng Năm
  01. Thánh Giuse Lao Công (01/05)
  03. Đức Mẹ Fatima (13/05)
  05. Đức Mẹ Thăm Viếng (31/05)
     
    Tháng Sáu
  01. Chúa Kitô, Linh Mục... (Thứ 5 sau L.Hiện Xuống)
  03. Thiên Chúa Ba Ngôi (2)
  05. Tuần Bát Nhật (2): Một Thiên Chúa ẩn thân
  07. Tuần Bát Nhật (4): Người trộm lành
  09. Tuần Bát Nhật (6): Lương thực cho người...
  11. Tuần Bát Nhật (8): Bảo chứng sự sống đời đời
  13. Thánh Tâm Chúa (2) (Thứ 6 sau CN2 sau LHX)
  15. Thánh Justine Tử Đạo (01/06)
  17. Thánh John Fisher & Tomas More (22/06)
  19. Thánh Phêrô Tông Đồ (29/06)
  21. Các Thánh Tử Đạo Rôma Tiên Khởi (30/06)
     
    Tháng Bảy
  01. Thánh Thomas Tông Đồ (03/07)
  03. Đức Mẹ Núi Camêlô (16/07)
  05. Thánh Giacôbê Tông Đồ (25/07)
  07. Thánh Nữ Martha (29/07)
     
    Tháng Tám
  01. Thánh Alphongsus Liguori (01/08)
  03. Đức Mẹ Xuống Tuyết (05/08)
  05. Thánh Đaminh (08/08)
  07. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15/08)
  09. Đức Maria, Trinh Nữ Vương (22/08)
  11. Thánh Monica (27/08)
  13. Thánh Gioan Tẩy Giả Chịu Tử Đạo (29/08)
     
    Tháng Chín
  01. Sinh Nhật Đức Mẹ (08/09)
  03. Lễ Mẹ Đau Thương (15/09)
  05. Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi (24/09)
  07. Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần II (29/09)
     
    Tháng Mười
  01. Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh (02/10)
  03. Lễ Tạ Ơn và Cầu Xin
  05. Lễ Đức Mẹ Thạch Trụ (12/10)
  07. Thánh Luca Thánh Sử (18/10)
     
    Tháng Mười Một
  01. Lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11)
  03. Cung Hiến Thánh Đường Lateran (09/11)
  05. Thánh Andrê Tông Đồ (30/11)
     
    Tháng Mười Hai
  01. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (2)
  03. Thánh Phanxicô Xavier (03/12)
  05. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (5)
  07. Thánh Nicholas Bari (06/12)
  09. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8)
  11. Lễ Đức Mẹ Loreto (10/12)
     
     

 

 
Các Lễ Quanh Năm
 
   
Tác giả: Lm. Fernandez. Dịch giả: Ngọc Đính,cmc
     
  02. Lễ Hiển Linh ( 06/01)
  04. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất I ( 18/01)
  06. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất III (20/01)
  08. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất V (22/01)
  10. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất VII (21/01)
  12. Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (25/01)
  14. Thánh Thomas Aquinas (28/01)
     
     
  02. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11/02)
  04. Tông Tòa Thánh Phêrô (22/02)
     
     
  02. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật I
  04. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật III
  06. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật V
  08. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật VII
  10. Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ ( 25/03)
     
     
     
  02. Đức Mẹ Montserrat (27/04)
     
     
     
  02. Thánh Philliphê và Giacôbê Tông Đồ (03/05)
  04. Thánh Matthias Tông Đồ (14/05)
     
     
     
  02. Thiên Chúa Ba Ngôi (CN sau Lễ Hiện Xuống)
  04. Mình Máu Thánh Chúa
  06. Tuần Bát Nhật (3): Sự hiện diện Bản Thể...
  08. Tuần Bát Nhật (5): Những thương tích Chúa
  10. Tuần Bát Nhật (7): Lạy Chúa Giêsu, xin tẩy...
  12. Thánh Tâm Chúa (1) (Thứ 6 sau CN2 sau LHX)
  14. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ (Thứ 7 sau CN2 LHX)
  16. Thánh Barnabas Tông Đồ (11/06)
  18. Thánh Gioan Tẩy Giả (24/06)
  20. Thánh Phaolô Tông Đồ (29/06
     
     
     
  02. Thánh Biển Đức (11/07)
  04. Thánh Nữ Maria Mađalêna (22/07)
  06. Thánh Gioakim và Thánh Nữ Anna (26/07)
  08. Thánh Ignatius Loyola (31/07)
     
     
  02. Thánh Gioan Vianey (04/08)
  04. Lễ Chúa Biến Hình (06/08)
  06. Lễ Vọng Hồn Xác Đức Mẹ Lên Trời (14/08)
  08. Thánh Pius X Giáo Hoàng (21/08)
  10. Thánh Bartôlômêô Tông Đồ (24/08)
  12. Thánh Augustine Tiến Sĩ Hội Thánh (28/08)
     
     
     
  02. Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/09)
  04. Thánh Matthew Tông Đồ (21/09)
  06. Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần I (29/09)
  08. Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần III (29/09)
     
     
  02. Thánh Phanxicô Nghèo (04/10)
  04. Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi (07/10)
  06. Thánh Nữ Têrêsa Avila (15/10)
  08. Thánh Simon & Giuđa Tông Đồ (28/10)
     
     
  02. Cầu Cho Các Linh Hồn (02/11)
  04. Đức Maria Dâng Mình Trong Đền Thờ (21/11)
  06. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (1)
     
     
  02. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (3)
  04. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (4)
  06. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (6)
  08. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (7)
  10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12)
  12. Lễ Đức Mẹ Gualadupe (12/12)
     
      
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)