dongcong.net
 
 


Ngày 11 tháng Bảy
THÁNH BIỂN ĐỨC
Bổn mạng Âu Châu
Lễ Nhớ

Thánh Biển Đức sinh tại Nursia, nước Ý vào khoảng năm 480. Sau khi ăn học thành đạt tại Roma, ngài trở về Subiaco để sống đời đan tu với một số môn đệ ngài đã qui tụ được. Sau đó, ngài thành lập đan viện danh tiếng Montecassino và viết quyển Qui Luật cho nếp sống đan tu. Hiến pháp của các dòng tu ngày nay vẫn còn mang ảnh hưởng của quyển luật này, và nhờ đó, thánh Biển Đức đã được tôn vinh là ‘Tổ Phụ của nếp sống đan tu Tây Phương.’ Thánh nhân qua đời tại đan viện Montecassino vào 21.3. 547. Từ cuối thế kỷ VIII, thánh nhân được kính vào ngày 11 tháng 7. Vào năm 1964, thánh Biển Đức được tôn nhận làm bổn mạng Châu Âu vì ảnh hưởng lớn lao của ngài trong việc mở mang Kitô Giáo tại lục địa này.

2.1 Cội nguồn Kitô Giáo của Âu Châu.

Nhân dịp kỷ niệm 1500 năm ngày sinh của thánh Biển Đức, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc lại công lao to lớn của thánh nhân đối với công cuộc phát triển Châu Âu.1 Đó là thời kỳ Giáo Hội, xã hội dân sự và nền văn hóa Kitô Giáo đang gặp những nguy cơ hiểm nghèo. Bằng đời sống thánh thiện và những thành tựu cá biệt của ngài, thánh Biển Đức đã minh chứng về sinh lực trẻ trung vĩnh tồn của Giáo Hội. Hơn nữa, thánh nhân và các môn đệ đã hướng dẫn nhiều dân tộc từ tình trạng man di đến một lối sống văn minh và thực sự cao quí. Các tu sĩ dòng Biển Đức đã hướng dẫn họ xây dựng một xã hội thái bình, hạnh đức, và hiệu năng, được liên kết với nhau bằng những mối dây hòa hợp huynh đệ.2

Thánh Biển Đức đã góp phần lớn lao và thiết yếu trong việc đào luyện cho Châu Âu có một hồn sống và những cội nguồn Kitô Giáo. Không có Kitô Giáo, người ta không thể giải thích và hiểu được về nền văn hóa chung nhất và sự hình thành của Châu Âu.3 Chúng ta không thể hiểu được căn tính của Châu Âu nếu không dựa vào Kitô Giáo, bởi vì từ đó, chúng ta tìm được những cội nguồn chung nhất đã đưa nền văn minh của lục địa này đến chỗ trưởng thành – sức năng động của Châu Âu, hoạt động và khả năng phát triển vươn đến các lục địa khác, tóm lại, là tất cả những gì làm nên vinh quang của Châu Âu.4

Ngày nay, chúng ta đau lòng nhìn những nỗ lực đồng bộ và có hệ thống đang ra sức loại bỏ ý nghĩa sâu xa của Kitô Giáo trong cuộc sống của chúng ta, tức là khía cạnh thiết yếu nhất của cuộc sống. Một đàng là xu hướng hoàn toàn hướng đến sự hưởng thụ vật chất, lấy đi ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống nhân loại. Một đàng là việc lao công thường trở nên một kinh nghiệm xa lạ, một sự cưỡng bức đối với con người, bởi vì nó tách rời con người khỏi đời sống cầu nguyện và chiều kích siêu nhiên trong cuộc sống của họ.5 Nhiều lúc xem ra các quốc gia đang hướng đến một chủ nghĩa man di còn tệ hại hơn trong lịch sử trước đây. Chủ nghĩa duy vật thực dụng ngày nay đang được áp đặt trên mọi người một cách tinh tế. Những nguyên tắc thánh thiêng nhất đã từng hướng dẫn đời sống nhân loại, chẳng hạn như sự thánh thiện của sự sống, tính bất khả phân ly của hôn nhân, ý nghĩ chân chính của tính dục, việc sử dụng chính đáng các tài sản vật chất nhờ các tiến bộ – đang bị thay thế bằng những cái cớ tự do giả tạo.6 Thật không phóng đại chút nào khi nhận định rằng nếu không có một phương thuốc thích hợp, những ý tưởng đã thành tinh hoa tại nhiều miền đất sẽ nhường chỗ cho một xã hội ngoại giáo mới. Do ảnh hưởng của một thứ chủ nghĩa thế tục loại trừ mọi liên hệ với Thiên Chúa, những quyền lợi và nghĩa vụ của các công dân được thiết định trong các bộ luật dân sự không đề cập đến bất cứ luật luân lý khách quan nào nữa. Sự thay đổi này được thực hiện để phù hợp với chủ trương loại bỏ sự huấn luyện về tôn giáo của những người đã thực sự đánh mất sự ý thức về phẩm giá con người.
Để đương đầu với tình trạng này, đức Gioan Phaolô II đã nhiều lần mời gọi chúng ta hãy tiến hành một công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng cho Tây Âu và toàn thế giới. Hôm nay, nhân dịp lễ kính thánh Biển Đức, chúng ta hãy xét lại cuộc sống của chúng ta và tinh thần tông đồ thúc bách chúng ta hành động. Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị một mùa xuân cho Giáo Hội và chúng ta cũng đã nhìn ra những dấu chỉ đầu tiên của việc ấy.7 Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành những người cộng tác vào công cuộc phục hưng đức tin. Chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui làm cho gia đình, bè bạn, đồng nghiệp chúng ta được biết Chúa Kitô… Chúa sẽ ban thưởng cho những nỗ lực của chúng ta bằng những hồng ân phong phú để đưa chúng ta đến chỗ mật thiết hơn với Người.

2.2 Nhu cầu tái truyền giảng Tin Mừng.

Khi sống giữa một môi trường xem ra không thiện cảm, nhiều tín hữu đã không dám biểu lộ một điều gì có thể chạm trán với những xu hướng mệnh danh là hiện đại hoặc tiến bộ. Một văn sĩ đương thời đã cảnh báo: Nếu vì để giữ gìn những tình bạn mà chúng ta quyết định đặt các vấn đề có thể gây khó chịu vào trong ngoặc đơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nguy cơ chôn chết trong chúng ta điều thiết yếu nhất đối với bản thân mình,8 tức là chân lý và ý nghĩa tiềm ẩn trong cuộc sống thường nhật.

Không tín hữu nào có thể sống bên lề những vấn đề lớn của nhân loại mà thế giới đang gặp phải. Chúng ta không thể đứng bàng quan khi có một cuộc bách hại tinh vi đang kết án Giáo Hội phải chết vì bị quên lãng, đặt Giáo Hội ra ngoài phạm vi đời sống công cộng, và nhất là cản trở sự đóng góp của Giáo Hội vào sự nghiệp giáo dục, văn hóa, và đời sống các gia đình.

Đây không phải là những quyền lợi của chúng ta, nhưng là những quyền lợi của Thiên Chúa và Người đã ủy thác cho chúng ta là những tín hữu Công Giáo, để chúng ta hành sử.9

Khi tình trạng đối đầu ấy đang ngày càng hiển lộ hơn, chúng ta phải nhận ra nhu cầu khẩn thiết tái truyền giảng Tin Mừng cho thế giới, nhất là trong lãnh vực cụ thể trong cuộc sống chúng ta, mặc dù nhỏ hẹp. Mỗi người chúng ta phải nghiêm chỉnh tự hỏi: Tôi có thể làm gì được trong thành phố của tôi, trong nơi làm việc của tôi, trong đại học của tôi, và trong môi trường tôi đang sống đây để giúp Chúa Kitô hiển trị hiệu quả hơn nữa trong các linh hồn? Bạn hãy tự hỏi câu hỏi này trước mặt Chúa, hãy bàn hỏi với Người và cầu nguyện. Sau đó, bạn hãy ra đi với quyết tâm đem chiến thắng trong lãnh vực đặc biệt ấy về cho Thiên Chúa.10

Công việc tái truyền giảng Tin Mừng cho Phương Tây không phải chỉ là trách nhiệm của những vị có chức vụ hoặc ảnh hưởng đặc biệt trong đời sống công cộng. Đó là trách nhiệm của mọi người. Chúng ta phải thực thi công cuộc tái truyền giảng, công cuộc mà thế giới hết sức cần thiết, khi chúng ta sống đúng như Thiên Chúa muốn, khi những bậc cha mẹ dạy con cái bằng gương sáng của mình – quảng đại chấp nhận số đông con cái, trong các tương giao với những người lân cận và những người làm công… và khi cho con cái nhìn thấy tấm gương siêu thoát của cải đời này, tinh thần trách nhiệm, sự tiết độ, và tinh thần hy sinh trong việc chăm sóc những người già cả và những người cùng quẫn… Các vị giảng thuyết và các giáo lý viên cộng tác vào công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng cho xã hội bằng việc không mệt mỏi giảng dạy sứ điệp trọn vẹn của Chúa Kitô, không thêm bớt hoặc trốn tránh; các trường học trung thành với những mục tiêu thành lập, giáo dục cho học sinh trong tinh thần Kitô Giáo; các doanh nhân tránh những việc bất công, không lạm dụng những thông tin hoặc những cuộc tiếp xúc mật để kiếm lợi, hoặc quảng cáo trên những báo đài tuyên truyền gieo rắc những ý tưởng đối nghịch với đức tin… mặc dù điều này có thể bất lợi trên phương diện kinh tế; các bác sĩ không tham gia thực hiện những thủ thuật ngược với luật Chúa. Việc tông đồ cá nhân với tình bằng hữu của chúng ta luôn đem lại hiệu quả trong mọi hoàn cảnh.

2.3 Mọi người đều phải chu toàn nhiệm vụ.

Một châm ngôn cổ xưa đã nói: Thà đốt lên một ngọn nến còn hơn ngồi mà nguyền rủa bóng tối. Than phiền về những điều xấu xa trong xã hội không phải là thái độ thích hợp cho con cái Chúa. Nếu mỗi tín hữu đều quyết tâm hoàn thành những công việc trong khả năng của mình, chúng ta sẽ biến đổi được thế giới này như các tín hữu tiên khởi đã làm. Các ngài tuy ít ỏi, nhưng các ngài có một đức tin sống động và mãnh liệt.

Thật là một sai lầm trầm trọng khi viện cớ chúng ta không thể làm được bao nhiêu để rồi không chịu làm gì cả. Một bức thư khen ngợi một bài báo hay sẽ khuyến khích các biên tập viên hoặc các nhà báo viết thêm những bài xây dựng khác tương tự như thế. Giới thiệu một quyển sách hay cũng có thể là một cơ hội cho Chúa Thánh Thần hoạt động để biến đổi một linh hồn. Bình tĩnh làm sáng tỏ một vấn đề đức tin cũng có thể góp phần củng cố một người trong đức tin… Với ơn Chúa, tất cả những hành động của chúng ta có thể đem lại những hiệu quả bất ngờ nhất.

Chúng ta phải nhận thức rằng, làm việc tốt luôn luôn hấp dẫn hơn làm điều xấu. Để đạt đến những mục tiêu của mình, chúng ta hãy nương nhờ vào sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria và các thiên thần bản mệnh, cũng như sức mạnh chúng ta kín múc được từ sự hiệp thông với các thánh, để có thể tác động đến những linh hồn đã xa rời Thiên Chúa. Có rất nhiều lý do để chúng ta lạc quan. Với một tinh thần lạc quan siêu nhiên, ăn rễ sâu trong đức tin, được nuôi dưỡng nhờ đức cậy, và đôi cánh là đức mến, chúng ta phải làm thấm nhuần tất cả những tầng lớp xã hội bằng tinh thần Kitô Giáo. Chúng ta không thể thỏa mãn bằng những ước muốn suôn. Mỗi người và mọi người, tại nơi làm việc, đều có thể tìm gặp Thiên Chúa trong công việc của mình, và cần phải quan tâm – qua việc cầu nguyện, hãm mình, và công việc chuyên môn được hoàn thành chu đáo – đến việc thánh hóa bản thân và công việc của mình, và thánh hóa tha nhân trong Chân Lý để Chúa Kitô được tuyên xưng là Thiên Chúa trong mọi hoạt động trần thế.11 Chúng ta có thể tận dụng mọi cơ hội, kể cả những cuộc giao dịch thương mại hoặc giải trí, như những tín hữu tiên khởi đã thực hiện, các ngài đã đi lại, hoặc định cư tại những miền đất nơi Chúa Kitô chưa được loan báo, can đảm làm chứng từ cho đức tin và thành lập các cộng đoàn tiên khởi.12

Hôm nay, chúng ta giao phó cho thánh Biển Đức nhiệm vụ chung của chúng ta là tái truyền giảng Tin Mừng cho xã hội. Chúng ta nài xin sự phù trợ của thánh nhân để minh chứng sinh lực trẻ trung vĩnh tồn của Giáo Hội bằng những lời nói và hành động của chúng ta. Trước hết, chúng ta nài xin ngài tăng thêm sự thánh thiện cho chúng ta, điều kiện căn bản của mọi công cuộc tông đồ chính danh. Đức Gioan Phaolô II đã nói, Tôi nhìn thấy rạng đông của một thời đại truyền giáo mới, một thời đại sẽ trở thành một ngày tươi sáng, mang đến một mùa gặt bội thu, nếu tất cả các tín hữu, các nhà truyền giáo, và đặc biệt là các Giáo Hội trẻ, đáp ứng một cách quảng đại và thánh thiện trước những lời mời gọi và những thách đố của thời đại này.13

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Châu Âu và toàn thế giới, xin cầu cho tất cả những ai hằng ngày vẫn đi trên con đường để đến cùng Chúa Kitô… xin Mẹ cầu cho chúng con.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)