dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tìm Về Nguồn Sống
 
 
L.m. Đoàn Quang, CMC
 
<<<    

LỜI  ĐẦU

* Cùng các quí vị Dự tòng Công giáo:

Con người thành bởi xác hữu hình và hồn linh thiêng. Xác chết và hư nát, nhưng hồn thiêng sống mãi.

Người Việt nam rất kính trọng hồn thiêng. Càng cao niên, người ta càng tìm cách bảo đảm cho linh hồn được "mát mẻ" sau khi chết. Đạo (tôn giáo) giúp con người thỏa mãn ước vọng trên. Thế giới có nhiều đạo khác nhau, ngay tại Việt nam  cũng có tới hơn mười đạo. Người ta nên theo đạo nào? Đạo nào bảo đảm chắc chắn cho linh hồn được "mát mẻ" đời sau, và hạnh phúc ngay cả đời này?

Sách này được soạn ra để giải đáp những câu hỏi ấy và những thắc mắc khác của bạn về Thượng đế, về con người, về ý nghĩa cuộc sống, về đau khổ, về cái chết, về đời sau. Nhờ sự soi dẫn rõ ràng và chắc chắn nơi Đạo Công giáo, đạo do Con Thiên Chúa từ trời xuống trần gian truyền dạy. Con Thiên Chúa chính là Đức Giêsu Kitô, Người đã tuyên bố chính Người là: "ĐƯỜNG ĐI, SỰ THẬT, SỰ SỐNG" (Tin Mừng theo thánh Gioan 14,6).

 Ai theo Người sẽ khỏi bị lầm lạc vì các tà thuyết, sẽ được dẫn đi đúng đường về cõi phúc, sẽ được SỐNG hạnh phúc, mát mẻ muôn đời.

Mời bạn đi tìm Chúa Kitô như ba nhà đạo sĩ xưa đi tìm Ấu Chúa để tôn thờ. Ba vị đã đem Vàng tượng trưng tình mến, Nhũ hương tượng trưng lời cầu nguyện, và Mộc dược tượng trưng sự hãm mình. Các bạn cũng sẽ học yêu mến, cầu nguyện, hãm mình, tập sống công bằng, bác ái trong cả cuộc đời Công giáo.

Người Đỡ đầu: Mỗi người Dự tòng sẽ tìm cho mình một người đỡ đầu. Người Đỡ đầu sẽ hướng dẫn người Dự tòng về giáo lý, cầu nguyện và sống đạo Chúa.

* Cùng các giảng viên giáo lý lớp Dự tòng Công giáo:

Chiều hướng soạn thảo sách này khơi nguồn từ Kinh Thánh, Công đồng Vaticanô 2 (1962-65), sách Giáo lý Giáo hội Công giáo do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 11 tháng 10 năm 1992; đồng thời lợi dụng những câu ca dao, tục ngữ Việt Nam quen thuộc nói lên tâm thức người Việt để giải nghĩa Giáo lý Công giáo cho người Việt.

Theo huấn lệnh của Bộ Truyền giáo gửi hai Giám quản Tông toà (Vicar-Apostolic) đầu tiên tại Viễn Đông là  Lambert de la Motte và Francois Pallu vào năm 1659; và theo Thông điệp "Evangelii Praecones" năm 1951 của Đức Thánh Cha Piô 12 đã khuyến dụ không những đặc biệt tôn trọng các nền văn hoá địa phương, mà còn phải thanh luyện để rồi thâu nhập chúng vào đời sống người Công giáo". (Đặc san Hiệp Thông, Rôma, 4/1991 trang 17).  Năm 1975, trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi (Phúc âm hóa Thế giới ngày nay), Đức Phaolô 6 cũng đã viết: "Nước Trời mà Tin mừng rao giảng có liên hệ sâu xa với nền văn hóa mà người rao giảng sinh sống, do đó không thể không vay mượn các yếu tố của văn hóa nhân loại...Mọi nền văn hóa phải được tái sinh trong sự gặp gỡ Tin mừng" (số 20).

Thứ tự các vấn đề, sẽ được "hợp lý hoá, và hợp thời gian bao nhiêu có thể": Bài đầu sẽ giải toả mấy thắc mắc, các bài sau trình bày các đạo ở Việt nam, rồi tới đạo Công giáo.

Khi trình bày đạo Công giáo, chúng tôi theo lược đồ lịch sử dung hòa với lược đồ Tin mừng Phúc âm và lược đồ kinh Tin kính, theo tư tưởng SỰ SỐNG.

Chương trình trong sách này gồm 24 bài cho 24 tuần liên tiếp trong sáu tháng. Chúng tôi luôn nghĩ rằng, chẳng sách nào đầy đủ mọi tài liệu như ý người dạy, nên phần bổ túc vẫn xin dành cho các  giảng viên giáo lý vậy.

Xin mạn phép trích dẫn và chân thành cảm tạ những quí vị có tác phẩm được trích dẫn trong tập sách này. Nguyện cầu Cha trên trời phù hộ quí vị và quí quyến.

Lm. Đoàn Quang, CMC.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)