dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tìm Về Nguồn Sống
 
 
L.m. Đoàn Quang, CMC
 
<<<    

HUẤN THỊ CỦA GIÁO HỘI VỀ CÁC NGƯỜI DỰ TÒNG

Trong Sắc lệnh Về Việc Truyền Giáo số 13-14, Công đồng Vaticanô 2 lưu tâm tới các dự tòng như sau:

1. Giáo hội cấm ngặt không ai được ép buộc hoặc dùng những kiểu cách không xứng dụ dỗ hay lôi cuốn người ta theo đạo,

2. Phải cứu xét những động lực theo đạo của mỗi người, nếu cần phải hướng tốt các lý do đó:

3. Người dự tòng sẽ được nhận vào lớp Dự tòng bằng một nghi lễ phụng vụ,

4. Mục đích lớp dự tòng không những để trình bày những điều phải tin và các giới răn phải giữ, mà còn để huấn luyện đời sống Kitô hữu đầy đủ qua một thời gian kéo dài thích đáng. Thời gian này họ sẽ được khai tâm về mầu nhiệm cứu rỗi, tập sống theo Phúc âm, cử hành nghi lễ từng giai đoạn, đưa họ vào đời sống đức tin, phụng vụ và đức ái, để họ có thể được tái sinh qua Bí tích Rửa tội khi mừng mầu nhiệm Chúa Phục sinh.

Cùng với linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, cha mẹ đỡ đầu (đóng vai trò chính yếu), Cộng đoàn Công giáo, trong tinh thần truyền giáo, phải lo cho các dự tòng và tân tòng sống đạo.

Cần tập cho các dự tòng tham gia việc tông đồ, việc truyền giáo, tập tuyên xưng và làm chứng cho đức tin.

5. "Những người dự tòng, nhờ Thánh Thần thúc đẩy, nếu đã xin gia nhập Hội Thánh cách rõ ràng, do chính ước muốn ấy, họ đã được kết hợp cùng Hội Thánh rồi, và Hội Thánh là Mẹ hiền yêu thương săn sóc họ như con cái mình" (Gh 14).

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)