dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tìm Về Nguồn Sống
 
 
L.m. Đoàn Quang, CMC
 
<<<    

NGHI THỨC NHẬP ĐẠO CHÚA GIAI ĐOẠN MỘT:
NGHI LỄ NHẬN LÀM NGƯỜI DỰ TÒNG

(Cử hành vào Chúa Nhật đầu tháng Mười).

Trích Nghi Thức Gia Nhập Kitô giáo của người lớn, Ủy Ban Giám mục về Phụng vụ xuất bản, Sàigòn 1974, trang 38.

NGHI LỄ MỞ ĐẦU

Các thỉnh nhân với người bảo lãnh (đỡ đầu) và cộng đồng tín hữu hội lại ở tiền đường nhà thờ.

Chủ tế mặc phẩm phục thánh lễ, tới chào và nói đôi lời với các thỉnh nhân, người bảo lãnh và cộng đồng về niềm vui của Hội thánh khi tiếp nhận những người muốn theo Chúa...

Chủ lễ (CL): Gọi tên từng người theo danh sách...

Thỉnh nhân (TN): Có mặt.

CL: Anh chị em xin điều gì cùng Hội thánh Chúa?

TN: Con xin đức tin.

CL: Đức tin sinh ơn ích gì cho anh chị em?

TN: Đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.

CL: Tất cả mọi người sinh ra ở đời đều được Chúa soi sáng. Qua thụ tạo, Chúa tỏ cho thấy những sự vô hình của Người, để nhân loại biết cảm tạ Đấng Tạo hoá. Anh chị em đã theo ánh sáng Người, nên giờ đây Người rộng mở con đường Phúc âm: để khi nhìn biết Chúa hằng sống, Đấng đã thực sự nói với loài người, anh chị em đặt nền tảng đời sống siêu nhiên; khi tin tưởng vào thượng trí của Người, anh chị em bước đi trong ánh sáng Chúa Kitô, và khi hết lòng tin tưởng vào Người, anh chị em ngày càng phó thác đời sống mình nơi Người. Đó là con đường đức tin mà Chúa Kitô sẽ dẫn đưa anh chị em trong tình yêu mến, để anh chị em được sống đời đời. Vậy nhờ Chúa hướng dẫn, hôm nay anh chị em đã sẵn sàng bước vào con đường đức tin đó chưa?

TN: Con sẵn sàng.

CL: (nói với người bảo lãnh): Anh chị em bảo lãnh, giờ đây anh chị em giới thiệu những thỉnh nhân này với chúng tôi, cũng như tất cả mọi người đứng quanh đây, anh chị em có sẵn lòng giúp đỡ những người này tìm gặp và bước theo Chúa Kitô không?

Mọi người bảo lãnh: Chúng con sẵn lòng giúp họ.

CL: Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Cha vì những tôi tớ Cha đây, nhờ ơn Cha kêu gọi thúc đẩy bằng nhiều cách, họ đã tìm kiếm Cha, và hôm nay trước mặt chúng con, họ đáp lại tiếng Cha kêu gọi. Vậy lạy Cha, mọi người chúng con ngợi khen và chúc tụng Cha.

Mọi người: Lạy Cha, chúng con ngợi khen và chúc tụng Cha.

CL: Anh chị em thân mến, anh chị em đã chấp nhận đời sống và niềm hy vọng nơi Chúa Kitô, giờ đây, để làm cho anh chị em trở thành người dự tòng, các người bảo lãnh sẽ ghi dấu Thánh giá Chúa Kitô trên trán anh chị em (Chủ lễ làm dấu thánh giá trên mỗi người, các người bảo lãnh ghi dấu Thánh giá trên trán người mình đỡ đầu).

CL: Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa Cha Toàn năng, Cha đã dùng thánh giá và mầu nhiệm phục sinh của Con Cha mà ban sự sống cho dân Cha, chúng con nài xin Cha ban cho các tôi tớ Cha mà chúng con đã ghi dấu Thánh giá, khi bước theo chân Đức Kitô, biết nắm giữ nguồn sinh lực Thánh giá bằng đời sống, và biểu lộ nguồn sinh lực ấy bằng hành động. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

CL: Xin mời anh chị em tiến vào thánh đường để cùng với chúng tôi tham dự bàn tiệc Lời Chúa.

(Mọi người tiến vào thánh đường, ca đoàn hát ca nhập lễ

Chủ lễ đọc lời nguyện, bỏ kinh Thương xót và Vinh Danh) 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CẦU NGUYỆN CHO CÁC NGƯỜI DỰ TÒNG

Chủ Lễ: Chúng ta hãy chung vui với các anh chị em dự tòng, vì nhờ Chúa nhân lành dẫn đưa, họ đã qua một quãng đường dài để tiến tới ngày hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em này vượt qua những quãng đường dài còn lại, để tham dự đầy đủ vào đời sống Công giáo như chúng ta.

Xướng viên: Chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha trên trời mạc khải cho họ Đấng Kitô của Người mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho họ được thành tâm bền chí tuân theo trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho họ trong khi theo đường lối Chúa, được hưởng nhờ sự nâng đỡ thành tâm và liên tục của cộng đồng Kitô hữu. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho họ được tìm thấy nơi cộng đồng chúng ta sự đồng tâm và tinh thần bác ái dồi dào. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho họ và cho chúng ta mỗi ngày được biết cảm thông hơn trước những nhu cầu của nhân loại. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho họ được thực sự xứng đáng khi lãnh nhận phép rửa, bí tích tái sinh và canh tân của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng T..., hàng giáo phẩm trong Hội thánh được mạnh mẽ, yêu thương dẫn dắt đoàn chiên Chúa khắp nơi. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho thế giới được bình an, cho tổ quốc Việt nam trường tồn, cho cộng đoàn chúng ta đoàn kết thương yêu nhau hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng viên: Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn lành cho mỗi người trong giây phút âm thầm này... Chúng con cầu xin Chúa

Chủ Lễ: Chúng ta hãy cầu nguyện,

Lạy Chúa là Đấng Sáng tạo muôn loài, chúng con nài xin Chúa đoái nhìn các tôi tớ Chúa đây là những người được nhận vào số dự tòng hôm nay, mà ban cho họ lòng sốt sắng, niềm hoan hỉ cậy trông, và hằng tôn vinh Danh Chúa. Lạy Chúa, xin dẫn họ tới giếng nước tái sinh, để cùng với các tín hữu Chúa sống cuộc đời phong phú, họ được phần thưởng muôn đời như Chúa đã hứa ban.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)