dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tìm Về Nguồn Sống
 
 
L.m. Đoàn Quang, CMC
 
<<<    

THIÊN CHÚA BAN SỰ SỐNG:
SÁNG TẠO TRỜI ĐẤT VÀ LỒI NGƯỜI

(Từ đây, bắt đầu học về Phần 1. Những điều phải TIN trong đạo Công giáo. Những điều này được tóm lại trong kinh Tin kính: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Chúa Cha Toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình...)

(Đề nghị: Mở video tape 30 phút phim Cựu Ước: Thiên Chúa tạo dựng trời đất hoặc đọc bài Kinh Thánh sau:

Bài trích sách Sáng Thế:

1,1 Từ đầu tiên, Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất.

2 Đất còn  trống không, và tối tăm phủ trên mặt nước mênh mông. Thần linh Chúa bay sát trên mặt nước.

3 Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng" và ánh sáng đã có.

4 Người thấy ánh sáng thực tốt lành, Người đã tách ánh sáng khỏi tối tăm.

5 Và Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm.

6 Thiên Chúa phán: "Giữa nước hãy có một cái vòm để phân rẽ nước với nước". Và đã xảy ra như vậy. Người gọi vòm ấy là trời.

9 Thiên Chúa phán: "Nước dưới vòm hãy tụ lại một chỗ để cho chỗ khô lộ hiện". Và đã xảy ra như vậy. Người đã gọi chỗ khô là đất, còn khối nước tụ lại là biển.

11 Thiên Chúa phán: "Đất hãy sinh thảo vật xanh tươi, rau cỏ nảy hạt giống, và cây sinh quả theo loại. Và đã xảy ra như vậy.

14 Thiên Chúa phán: "Hãy có đèn sáng trên bầu trời để soi mặt đất, để định ngày, đêm, năm, tháng. Thiên Chúa đã làm cái đèn lớn để soi ngày, cái đèn nhỏ để soi đêm, và thêm các ngôi sao.

20 Thiên Chúa phán: "Nước hãy sinh cá, chim hãy bay lượn trên mặt đất, và đã xảy ra như vậy.

24 Thiên Chúa phán: "Đất hãy sinh ra sinh con vật, côn trùng, mãnh thú theo loại, và đã xảy ra như vậy.

26 Thiên Chúa phán: "Ta hãy làm ra con người giống hình ảnh Ta, chúng có nam có nữ, và Thiên Chúa chúc lành cho chúng: "Các người hãy sinh sôi nảy nở đầy mặt đất, hãy làm chủ cá biển chim trời và mọi loài trên mặt đất...Ta ban cho các ngươi mọi thứ cây cỏ, mọi sinh vật để làm của ăn".

31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra thật tốt lành quá đỗi.

2,3 Ngày thứ Bảy Thiên Chúa nghỉ việc sáng tạo.  (St 1,1-2,3)

Tìm hiểu:

1. Thiên Chúa: Qua đoạn Kinh Thánh trên, ta biết có một Thiên Chúa mà người Việt nam vẫn gọi là Ông Trời.

Ngài dùng Quyền phép mình mà dựng nên trời đất từ "hư vô"(GlCg92 269).

Ngài Thiêng liêng, vô hình, không có thể xác như chúng ta.

Ngài là Chúa và là Cha chúng ta (198). Ngài cho phép chúng ta xử đối với Ngài như con với cha.

Ngài là Tình yêu (218), yêu chúng ta hơn hết mọi người yêu ta. Ngài đầy lòng từ bi thương kẻ có tội thật lòng sám hối tội lỗi.

Ngài Chân thật, không lừa dối ai, và không ai lừa được Ngài (215).

Ngài Công bằng vô cùng, thưởng người lành, phạt kẻ dữ, tùy theo công, hoặc tội mỗi người. 

2. Chúa xử đãi đặc biệt loài người:

- Loài người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Người. (Glcg92 356), -

- Có thân xác tốt đẹp và đáng tôn trọng, vì sẽ được sống lại (Mv 14), có linh hồn. Tài năng linh hồn là trí khôn vượt trên vạn vật (Mv 15) để nhận ra chân lý, có tự do làm lành lánh dữ, có tình yêu, có lòng muốn, có lương tâm (Mv 16)).

- Loài người có nam có nữ là để yêu thương, trợ giúp nhau (St 2,18). Đó cũng là Ý Chúa muốn loài người sống trong xã hội để cùng nhau phát triển.

- Loài người được Thiên Chúa ban cho quyền cai trị chim trời cá biển muông thú, và dùng chúng như của ăn, Người ban cho con người quyền tư hữu trên của cải (property).

3. Ngoài vạn vật à loài người hữu hình, Thiên Chúa cũng dựng nên loài vô hình:

- Thiên thần: người Việt gọi là thần trời.

Các thiên thần có vô số không ai biết được là bao nhiêu. Thiên Chúa đã dựng nên các vị này "ngay từ khởi đầu thời gian, khi Người sáng tạo trời và đất" (GlCg92 327). Trong số các thiên thần có một số tuân phục Thiên Chúa, chọn Chúa làm hạnh phúc của mình, nên được ở trên thiên đàng thờ phượng Chúa. Các vị này làm những công việc Chúa trao.

Mỗi người chúng ta, từ tuổi thơ cho tới chết, có một thiên thần bảo vệ, cầu cho mình, gọi là thiên thần bản mạnh (Guardian Angel) bảo vệ và hướng dẫn mình tới sự Sống đời đời (GlCg 336).

Quỉ: Trong số các thiên thần, một số "từ chối Chúa và Nước Chúa cách triệt để, không nhận Chúa là hạnh phúc của mình, nên bị phạt xuống hoả ngục (GlCg92  392).

Quỉ luôn ghen tức và tìm cách làm hại loài người trên mặt đất này, để đồng số phận bị luận phạt như chúng.

4. Sau khi dựng nên trời đất và vạn vật trong 6 "ngày" hay 6 thời kỳ, ngày thứ Bảy, Thiên Chúa nghỉ:

- Việc Chúa nghỉ ngơi, nhắc ta tôn trọng ngày Chúa nhật, ngày nghỉ , ngày vui, để "rảnh rỗi bồi bổ thể xác, trau dồi trí khôn, vun trồng đời sống gia đình, có thêm giờ thăm viếng bệnh nhân, làm việc bác ái, đi dự lễ để thờ phượng Chúa và gặp gỡ cộng đoàn (GlCg92 2184).

5. Nhận biết Thiên Chúa:

- Con người có thể nhận biết Thiên Chúa qua lý trí và qua mạc khải của Thiên Chúa tỏ mình ra qua sách Kinh Thánh (Bible), để "bày tỏ những ý định của Người liên quan đến Sự Sống đời đời của chúng ta" (Mk số 6).

Cầu nguyện chung: Cùng nhau đọc kinh Tin kính (các Thánh Tông đồ).

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi/ bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh/ chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô/ chịu đóng đinh trên cây Thánh giá/ chết và táng xác/ xuống ngục Tổ tông/ ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại/ lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng/ ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này.
Các Thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen. 

 Câu hỏi ôn:

1. Kể ra mấy ưu phẩm tốt lành của Thiên Chúa (câu 1).

2. Chúa dựng nên loài người có nam có nữ là có đích gì? (Câu 2)

3. Con người có thể nhận biết Thiên Chúa qua cách nào? (Câu 5).

Bài đọc thêm

SÁNG TẠO VẠN VẬT THEO QUAN NIỆM DÂN VIỆT 

"Sau lúc dựng xong vũ trụ, ông Trời mới bắt đầu tạo ra vạn vật. Tương truyền rằng ban đầu Trời dùng những chất cặn còn sót lại trong trời đất mà nặn ra đủ mọi giống vật, từ những con to lớn đến những con bé nhỏ như sâu bọ. Sau đó Trời mới gạn lấy chất trong để nặn ra con người. Do đó mà loài người khôn hơn các giống vật.

Khi sáng tạo ra loài người, Trời có ý định cho họ sống mãi khỏi phải chết, hễ đến già rồi thì nằm yên một nơi trong ít lâu tự nhiên lớp da ngoài thay đổi, bỏ lốt già đi mà hoá trẻ lại, trái hẳn với giống rắn, vì bản chất độc ác nên chỉ sống đúng tuổi rồi phải chết (Hoàng Trọng Miên, Việt Nam Văn học Toàn thư, tập I trang 70).

Theo thần thoại người Mèo tại miền Thượng Bắc phần thuật lại rằng:

"Chữ Lầu (Thượng đế) sáng tạo trời và đất trong bảy ngày, trời trước và đất sau. Đất xinh đẹp tự nhiên sinh ra trái, mặt đất đầy hoa lớn bằng cái thúng. Trên trời chưa có tinh tú. Chữ Lầu mới tạo ra mười mặt trời và chín mặt trăng cùng vô số sao để chiếu sáng mặt đất. Loài người cho những vì sao kia là những hòn đá long lanh, sợ rơi xuống đè bẹp họ, mới xin Chữ Lầu cất đi. Chữ Lầu không cất mà chỉ tung ra một tấm màn mầu xanh mênh mông trên mặt đất để che cho sao khỏi rơi xuống.

Mười mặt trời là giống cái và chín mặt trăng là giống đực. Chữ Lầu cho hồn vào miệng mỗi cái  và hà hơi cho sinh động. Những mặt trời ấy chiếu sáng trong bảy năm mặt đất liền khô ráo, và trong thời gian đó chỉ có ngày liên tiếp mà không có đêm.(Ban đầu nước và đất lẫn lộn, Chữ Lầu mới chia ra, rồi sau đó cỏ cây mới mọc trên mặt đất).

Khi mặt đất khô ráo, Chữ Lầu mới làm ra mọi thứ cỏ cây, muôn vật, mỗi thứ một giống, rồi đến người...

Khi mặt đất khô ráo rồi, Chữ Lầu lấy một nắm đất nắn thân hình con người đầu tiên, hà sinh khí vào miệng, cho hồn vào bụng và tiếng nói ở cổ họng. Người đàn ông trở nên một sinh vật, có mắt và tiếng nói, đi đứng trên mặt đất. Sau đó Chữ Lầu đưa đến cho người đàn ông một người đàn bà để hai bên lấy nhau. Chữ Lầu làm ra thức ăn để nuôi đôi vợ chồng cùng các súc vật cho họ dùng, nhưng vẫn để họ trần truồng. Loài người đầu tiên dùng lá để che thân, ăn tươi nuốt sống. Chữ Lầu giao tiếp thẳng với họ, đối mặt nói chuyện trong ban ngày. Về sau Chữ Lầu không liên lạc với loài người nữa, kể cả ban ngày mà chỉ cho họ biết ý muốn mình trong ban đêm, qua trung gian một người con gái hiện ra trong giấc mộng của con người" (Sách đã dẫn, trang 127-128).

*** Nhiều quan niệm thô sơ của dân Việt mình ngày trước gần giống những điều được mạc khải trong Kinh Thánh Công giáo. Những quan niệm đó quí hóa vì được cất giữ và truyền tụng cách tinh ròng không pha trộn. Điều quan trọng gặp nhau  ở đây là: Chính Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất và loài người, nguồn gốc con người chỉ là bùn đất, hèn hạ... các chi tiết khác, nhất là trong thần thoại người Mèo thật là những soi sáng lạ lùng. Ai đã khơi lên trong tâm trí họ những điều ấy? Nếu không phải là chính Đấng Sáng tạo trời đất?, Người quan phòng cách cẩn thận mọi tạo vật Người đã dựng nên, với quyền phép và đầy tình thương.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)