dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tìm Về Nguồn Sống
 
 
L.m. Đoàn Quang, CMC
 
<<<    

TỔ TÔNG LOÀI NGƯỜI LÀM MẤT SỰ SỐNG:  PHẠM TỘI ĂN TRÁI CẤM

Đề nghị:  Mở Video tape 30 phút phim Cựu Ước Loài Người phạm tội (Rắn quỉ cám dỗ, Evà Ađam ăn trái cấm), hoặc đọc Kinh thánh sau:

    Bài trích sách Sáng Thế (chương 2 và 3):

    2, 15 Thiên Chúa đã đặt con người vào vườn Địa đàng (Eden) để canh tác và gìn giữ vườn.

    2, 16 Thiên Chúa phán dạy rằng:  Ngươi được ăn mọi thứ cây trong vườn, nhưng ngươi không được ăn cây "biết lành, biết dữ", ngày nào ngươi ăn nó, ngươi sẽ chết.

     3, 1 Rắn là con vật quỉ quyệt hơn mọi dã thú, nó nói với người đàn bà:  Có phải Thiên Chúa đã phán:  Các ngươi không được ăn cây nào trong vườn không?  Người đàn bà đáp:  Chúng tôi được ăn quả cây trong vượn, nhưng cây giữa vườn thì Thiên Chúa phán:  Các ngươi không được ăn,  không được rờ đến kẻo chết.  Rắn nói với người đàn bà:  Chẳng chết chóc gì đâu, Chúa biết, ngày nào các người ăn nó, mắt các người sẽ mở ra, và các người sẽ nên như những Chúa, biết lành biết dữ.

     Người đà bà nhìn quả cây hẳn là ngon.  Nhìn sướng mắt, quả thì quí, lại được nên khôn.  Bà đã hái qủa mà ăn và đã trao cho chồng ở bên cùng ăn.  ông bà đã ăn, mắt cả hai mở ra, họ thấy mình trần truồng, họ lấy lá cây vả làm quần áo cho mình. 

    3, 8 Chiều hôm, giữa làn gío hiu hiu, Chúa đi bộ trong vườn.  Ađam và vợ đi núp mình nơi lùm cây trong vườn để tránh mặt Giavê.  Người gọi Ađam:

     - Ngươi ở đâu?

     3, 10 Con nghe Người bước trong vườn, nhưng con sợ, vì con trần truồng,

     3,11 Ai nói cho ngươi là ngươi trần truồng, hay ngươi đã ăn cây ta đã cấm?

     Ađam trả lời:  Người đàn bà Chúa đặt bên con, đã hái nơi cây ấy cho con, nên con đã ăn.

     3,13 Giavê hỏi người đàn bà:  Sao ngươi làm thế?  Bà trả lời:

     - Rắn đã lừa con, nên con đã ăn.

     3, 14 Giavê Thiên Chúa phán với rắn:  Ngươi đã làm thế, ngươi là đồ bị chúc dữ giữa các thú vật, ngươi hãy bò lê và ăn đất suốt đời.

     3, 15 Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi va dòng giống nó.  Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn gót chân nó.

     3, 16 Giavê phán vơi người đàn bà:  Ta sẽ tăng đau khổ cho ngươi trong việc thai nghén, ngươi sẽ sinh con trong đau đớn, ngươi hăm hở hướng về chồng ngươi, nhưng nó sẽ cai trị ngươi.

     3, 17 Giavê phán với người đàn ông:  Vì ngươi đã nghe lời vợ ngươi, thì đất đai bị chúc dữ vì ngươi, mọi ngày đời ngươi, ngươi phải khó nhọc mới có miếng ăn, gai góc sẽ mọc lên cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, mồ hôi đẵm mặt, ngươi mới có cơm ăn cho đến khi ngươi về lại bụi đất, vì từ bụi đất ngươi được rút ra.

     3, 24 Chúa đã đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng, để nó canh tác đất đai.  Người sai những thần Kêrubim cầm gươm lửa canh giữ vườn kẻo con người hái được trái cây sự sống.   

     (Bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn)

     Qua hai chương Kinh Thánh trên, ta học hỏi thêm được những điều sau:

    1.  Có những điều Thiên Chúa cho phép con người (ngươi được phép) và có những điều Thiên Chúa cấm (ngươi không được).  Kết qủa là vâng giữ thì sống, không vâng giữ thì chết.

     2.  Không nên đối thoại với kẻ cám dỗ, kẻo bị lừa dối.  Bà Evà đã đối thoại với rắn quỉ, bà đã bị lừa.

     3.  Ông Ađam đã ăn trái cấm, vì muốn trở thành thần minh, nhưng cũng vì đã nể vợ mà không nể Chúa, đó là khuyết điểm của nhiều người đàn ông.

     4. Tội đầu tiên của nguyên tổ là:  Con người "lạm dụng tự do để bất tuân lệnh Chúa.  Con người đã coi mình hơn Chúa, đã khinh thường Người, đã chọn bản thân mình hơn Chúa" (Glcg92, 397-398).

     Về tình trạng lỗi phạm của con người, Công đồng Vatican II viết:

     "Con người được Thiên Chúa thiết lập trong sự công chính, tuy nhiên ngay từ đầu lịch sử, vì nghe theo Thần Dữ nên đã lạm dụng tự do của mình khi nổi dạy chống lại Thiên Chúa và muốn đạt tới cứu cánh của mình ngoài Thiên Chúa.  Dù họ đã nhận biết Thiên Chúa, nhưng họ đã chẳng tôn vinh Người như Thiên Chúa, trái lại tâm hồm mê muội của họ đã ra tối tăm, và họ đã phụng sự tạo vật hơn là phụng sự Đấng Tạo hóa" (MV 13).

     5.  Sau khi phạm tội không vâng lời, hậu qủa đã xảy ra là:

     - Con người xa lạ với mình (xấu hổ, trần truồng), - Xa lạ với Chúa (đi ẩn núp), - Xa lạ với nhau (người đàn bà Chúa đặt bên tôi), - Xa lạ với tạo vật (gai góc mọc lên), - con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, để bắt đầu đau khổ, vất vả, và chết.

     6.  Hậu qủa của tội nguyên tổ ảnh hưởng trên con cháu là:

     - Hậu qủa trên con cháu loài người là:  Sinh ra trong tình trạng mất ơn nghĩa Chúa, trí khôn tối tăm, lòng hướng về sự dữ, phải đau khổ, phải chết.

     Đây không phải là tội phạm, nhưng là tội lây, vì con cháu là loài người.

     Nhiều người thường hỏi:  Tại sao tội Tổ tông phạm mà con cháu lại bị lây, đứa trẻ mới sinh nào mắc tội gì mà phải đem đi rửa tội?

     Để trả lời, xin nêu một ví dụ qua một câu ca dao cha ông ta thường nói cho dễ hiểu:

Con vua mới được làm vua,
Con bác sãi chùa phải quét lá đa.

     Ngày trước xã hội nước ta, nhà vua theo chế độ cha truyền con nối, chỉ có hoàng tử (prince) nào được chỉ định mới hy vọng lên nối ngôi vua cha, đâu có chuyện con bác lao công trong chùa lên nối ngôi vua bao giờ.  Trường hợp Ađam Evà cũng vậy, ông bà đang làm con vua Trời, sống trong vườn Địa đàng sung sướng, nhưng vì bất tuân lệnh vua Trời mà ăn trái Người đã cấm, nên mất quyền làm con Người và các đặc ân khác, phải xuống hàng tôi tớ.  Con cháu của ông bà là cả loài người sinh ra cũng vẫn thuộc hàng tôi tớ, không thể trở lại hàng con cái Vua Trời, hưởng quyền lợi con Vua Trời.  Nói cách khác, theo nguyên ngữ Do-thái:  Ađam đồng nghĩa với loài người, nên Ađam mắc tội là loài người mắc tội.  Đây không phải là "tội phạm" nhưng là "tội lây" (xem Glcg92, 404).

     Sau này ta sẽ học thêm ở phần Chúa Kitô, Con Thiên Chúa xuống trần gian lập Bí tích Rửa tội để tha tội nguyên tổ, cho loài người từ hàng tôi tớ lên hàng con cái Chúa.  Đó là một ơn rất lớn lao, cần phải gắng chuẩn bị chu đáo để lãnh nhận trong ngày được rửa tội.

     7.  Ai không mắc tội nguyên tổ?

     - Trong loài người, trừ Chúa Giêsu, chỉ có Đức Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Con Người (như sẽ học sau).

     Câu hỏi ôn:

     1.  Tội đầu tiên của con người ở chỗ nào? (câu 4)

     2.  Hậu quả của tội nguyên tổ xảy ra thế nào cho hai người? (Câu 5).

     3.  Muốn khỏi tội nguyên tổ, lấy lại tình trạng làm con Chúa phải lãnh Bí tích gì (câu 6).

     Cầu nguyện kết thúc:

     Cùng nhau đọc Thánh vịnh Sám hối (Tv 50)

     "Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

     Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.

     Vâng con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

     Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

     Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử...

     Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền.  Xin rủa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết...

     Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

     Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

     Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con...

Gương lành:

ĐÂU LÀ CHÂN LÝ?

     Chúa Kitô, Ngài là ai?  Phải chăng nơi Ngài, tôi đã tìm cho mình một chân lý?  Và từ chân lý đó, tôi bước đi từ đây?

     Đến nay đã tám tháng xa quê hương.  Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới vào một buổi chiều mưa dầm.  Từ barrak bước ra, tôi ôm gói hành trang nghèo nàn trong cơn mưa lất phất, đi trên con đường đất lõm bõm và gồ ghề, tôi như con chim lạc đàn không biết bay về đâu!  Tôi đi một mình nên chẳng có ai để than van, tôi chỉ thở dài.  Sau những ngày đi lang thang để tìm nơi nương náu, tôi đã gặp 2 anh cũng đồng cảnh ngộ.  Họ trông nhờ vào tôi việc nấu nướng, nhưng tôi chưa hề biết nấu nướng thế nào, thật xấu hổ cho phận con gái như tôi.  Nhưng rồi cũng qua, nấu hư vài lần rồi cũng khôn ra.  Một tháng sau, tôi được chuyển qua khu nhà mới đỡ dột nát hơn cái "chuồng heo" cũ.  Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng ở nước ngoài, tôi bớt thiếu thốn hơn, nhưng tâm hồn vẫn cô quạnh, nhớ thương gia đình, và không ai chia sẻ niềm nhung nhớ.  Rồi tôi sống chung với 2 cô bạn khác, chúng tôi giúp đỡ nhau.  Tôi theo hò đi nhà thờ.  Những ngày đầu thật bỡ ngỡ, vì chẳng hiểu gì, chẳng biết làm gì, nhưng rồi cũng quen, chiều đến, không đi lễ lại đâm nhớ, bất ổn, khó chịu trong tâm hồn.  Chúa đã ban cho tôi sự bình an, một cuộc sống mới với người bạn thật dễ mến.  Tôi cũng nhận được những tin vui từ bên nhà.  Giờ đây môi tôi đã biết cười, và mắt đã biết vui.

     Tôi ghi danh học lớp Dự tòng để chọn Đạo là Đường đi chân lý.

     Càng ngày tôi càng nhận được nhiều bài học từ Phúc âm Chúa, từ những việc làm bác ái của những người thiện nguyện từ các nước văn minh đến đây.  Lúc này tôi đã biết yêu thương dù là rất ít.  Tôi biết nhẫn nhục, chịu đựng, dễ tha thứ hơn như lời Chúa dạy:  Hãy yêu thương để được yêu thương.  Hãy tha thứ để được tha thứ.  Tình yêu bao la của Chúa đang biến đổi tôi.

     Sự thử thách lớn lao nhất là gia đình tôi ở Việt Nam.  Gia đình tôi đạo Phật chính gốc.  Truyền thống gia đình họ hàng tôi đã có từ xưa lâu lắm rồi, chưa có ai phá truyền thống ấy.  Bà nội tôi rất hiền lành, thương con cháu rất tận tâm, nhưng bà cực đoan về vấn đê tôn giáo.  Việc tôi xin vào đạo, chắc sẽ bị bà rầy la, vì bà thương tôi là đứa cháu gái trưởng của bà.

     Bố mẹ tôi thì tuần nào cũng đi chùa, hay phóng sinh làm việc thiên.  Tôi cũng thường chở mẹ tôi đến chùa lễ bái, và cũng ảnh hưởng phần nào nền giáo dục Nho giáo.  Vì thế tôi sợ bố mẹ tôi sẽ không hiểu việc tôi xin vào đạo Chúa mà trách móc tôi.  Quả thực, mẹ tôi viết thư trả lời:  "Mẹ đã xin qui y thầy Thích Trí Quảng.  Việc con vào đạo, mẹ hoan nghênh, vì đạo nào cũng là đạo tốt, nhưng việc con vào đạo cũng làm mẹ buồn lắm, mẹ nghĩ đây là điều oan, nghiệp chướng của mẹ sao?"  Tôi thở dài day dứt, thế là mẹ tôi đã không hiểu tôi.  Tôi đọc mãi chử "Đây là điều oan, nhiệp chướng của mẹ sao".  Thật khó nói và khó diễn tả, nhưng mẹ tôi dùng chữ nặng quá.  Cứ làm như việc tôi vào đạo là việc tôi gây sát nhân mà hậu quả mẹ tôi phải chịu.  Cha tôi thì nhẹ nhàng hơn:  "Quan niệm của bố thì khác:  Bố cho rằng lý thuyết đạo nào cũng hướng con người vào đường tốt.  Nhưng điều quan trọng nhất của con người chúng ta là làm sao giữ được cái đạo, trong đó có cả cái đạo làm người, kể cả cái đạo đức.  Tóm lại việc con vào đạo là tùy ý con, có điều trước khi vào đạo, con phải nghĩ cho thật chín chắn.  Con cứ đi lễ vì bố biết nơi ấy sẽ làm cho tâm hồn con được yên ổn và bớt đi sự cô đơn".

     Tôi không muốn cho gia đình tôi buồn về quan điểm của tôi, nhưng tôi cũng không thể thay đổi quyết định của tôi sẽ vào đạo, vì tôi mới chợt nhận ra chân lý.  Tôi mới tìm thấy Chúa ở trong tôi.  Ngài là ánh sáng, là cuộc sống thiêng liêng và tinh thần của tôi.  Bây giờ tôi thấy rằng, cuộc sống có những khó khăn, nhưng cứ cầu nguyện với Ngài, làm những việc từ thiện, làm đẹp thánh ý Chúa, thì chắc Ngài sẽ không bỏ rơi ta.

(Bài viết của Tố Quyên, trong Cảm Nghiệm Ơn Sủng, trang 73-80).

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)