dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tìm Về Nguồn Sống
 
 
L.m. Đoàn Quang, CMC
 
<<<    

CHÚA KITÔ, CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

      [Kinh Tin kính:  Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi.

     Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria Đồng trinh.]

     Đề nghị:  Mở Video tape phim Jesus of Nazareth về Chúa Giáng sinh 30 phút, hoặc đọc đoạn Tin Mừng sau:

     Trích Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 2, 26-38):

     "Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nadaret, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà Đavit.  Trinh nữ ấy tên là Maria.

     Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:  "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà".  Nghe lời ấy bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì.

     Sứ thần liền nói:  "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.  Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu.  Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.  Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavit, tổ tiên Người.  Người sẽ cai trị nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô vùng vô tận".

     Bà Maria thưa với sứ thần:  "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

     Sứ thần đáp:  "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi la Con Thiên Chúa.  Kìa bà Elisabet, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đã cưu mang một người con trai, bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.  Vì đối với Thiên Chúa, Không có gì là không thể làm được".

     Bấy giờ bà Maria nói:  "Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói".  Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

     Qua phần kinh Tin kính và bài Tin mừng, ta được biết thêm về Chúa Giêsu Kitô làm người như sau: 

     1.  Chúa Giêsu Kitô:

     - Nếu sét về Thiên Chúa Ba ngôi, thì Chúa Kitô là ngôi thứ hai.

     - Nếu xét về cha con, thì Chúa Kitô là con của Thiên Chúa Cha.

     - Nếu xét về Thiên Chúa tự hữu, Chúa Kitô có từ trước vô cùng.

     - Nếu xét về Chúa xuống trần gian chuộc tội, Chúa Kitô đã nhập xác thể và sinh ra bởi Đức Maria từ 1999 năm nay.

     Theo sách Sáng thế trong Kinh Thánh Cựu Ước, khi Thiên Chúa Giavê phạt Nguyên tổ loài người là Ađam Evà trong vườn Địa đàng, Người tuyên phán cùng rắn quỉ:  "Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó.  Người dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn lại gót chân nó" (St 3,15).

     Trong chương trình ấy, "Khi thời gian đã trọn vẹn, Thiên Chúa sai Con mình đến trần gian, sinh bởi người phụ nữ... để chúng ta được nhận làm con Chúa" (Gl 4, 4-5).

    
2.  Lý do Con Thiên Chúa làm người:

     - Là để chứng tỏ Tình yêu vô cùng lớn lao của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại tội lỗi.  Thánh Tông đồ Gioan đã viết:

     Thiên Chúa đã thương mến thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để ai tin vào Con ấy sẽ chẳng hư đi, nhưng được Sống đời đời" (Ga 3, 16).

    
3.  Bào thai Chúa Giêsu Kitô:

     - Nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần là ngôi Ba Thiên Chúa, và nhờ thân xác Đức Maria đồng trinh mà không cần theo lối thông thường như các bào thai khác.  Giáo hội Công giáo tin nhận Đức Maria đồng trinh trọn đời. 

     Ai không tin, có thể cho đây là chuyện thần thoại, vì không có nam nhân sao thụ thai, vì trinh nữ sao sinh con?  Đó là lối thường, nhưng người tin vào Thiên Chúa quyền phép thì cho đây là chuyện quá dễ dàng, vì "Thiên Chúa làm được mọi sự" như lời sứ thần nói trong bài Tin mừng trên. 

     4.  Miền Galilêa:

     - Nước Do-thái có 3 miền:  Bắc (Galilêa), Trung (Samaria), Nam (Giuđêa) giống như nước Việt Nam ta.  Thành phố Nagiaret thuộc miền Bắc, thành Belem thuộc miền Nam.

     5.  Vai trò của Thánh Giuse trong gia đình Thánh?

     - Thánh Giuse:  Người được chọn làm chồng Đức Maria theo luật pháp, nhưng đúng hơn là để làm người dưỡng nuôi, bênh đỡ Đức Maria và Chúa Kitô.

     Theo luật Do-thái, một phụ nữ sẽ bị ném đá, nếu mang thai ngoài hôn nhân (Đnl 22,21).  Trong trường hợp đặc biệt này, bào thai trong lòng Đức Maria đã có thánh Giuse bênh đỡ, xã hội không thể lên án.  Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ Chúa Hài nhi Cứu thế và Đức Maria.

     6.  Câu truyện về Chúa Giáng sinh theo Tin Mừng thánh Luca kể lại (Lc 2, 1-20). 

     Khi vua Augustô ra sắc chỉ truyền kiểm tra dân số trong thẩm quyền của ông, ai sinh quán ở đau phải về thành ấy để khai báo.  Thánh Giuse thuộc hoàng tộc vua Đavit, nên phải từ miền Bắc đi về miền Nam Giuđêa.  Sau những ngày đàng nhọc mệt, thánh nhân và Đức Maria nghèo khó không tìm được chỗ trọ trong hàng quán, vì không chủ nào muốn cho trọ nhờ qua đêm, nên hai Đấng phải ra trú tạm tại hang giữ súc vật ban đêm nơi đồng Bêlem.  Nửa đêm đông lạnh lẽo, Đức Maria đã sinh con và đặt trong máng cỏ nuôi súc vật.  Các thiên thần từ trời xuống ca hát, báo tin cho các mục đồng đang ngủ đến thờ lạy ấu Chúa.

     Cầu nguyện chung:  Tập hát bài mừng Chúa Giáng sinh.

     Câu hỏi ôn:  

     1.  Nói đôi điều về Chúa Kitô (câu 1).

     2.  Vai trò của Thánh Giuse trong gia đình thánh thế nào? (câu 5).

     3.  Chúa Kitô giáng sinh tại đâu?  Tại sao? (câu 6).


Gương lành:

NIỀM TIN SAU 40 NĂM THÀNH SỰ THẬT

     Ông Đỗ Văn Hóa, 66 tuổi, sinh tại Trai Trang, tỉnh Hưng Yên, nhập đạo Chúa ngày lễ Phục sinh năm 1995, kể lại niềm tin của ông như sau:

     Gia đình tôi có 3 anh em.  Tôi là con thứ hai.  Bố tôi chết khi tôi còn nhỏ.  Hồi tôi lên 17 tuổi, dân làng tôi sống giữa 2 nền chính trị:  ban ngày thì quốc gia, ban đêm thì cộng sản.  Mọi người sống trong lo sợ, không biết chết lúc nào.  Tôi bị giằng co, nên theo Việt cộng hay theo Quốc gia.  Cuối cùng tôi gia nhập Bảo Chính đoàn do người Việt điều khiển, chứ không theo quân đội Pháp hay Việt cộng.  Cùng đơn vị với tôi, phần nhiều là người Công giáo.  Họ khuyên tôi nhập đạo, nhưng tôi không chịu, vì cả làng tôi, cả họ hàng tôi không có ai theo đạo này cả, mình tôi đi theo sao khỏi bị chê cười.  Tuy không phải là người Công giáo, nhưng mỗi khi đi hành quân hay gặp điều gì khó khăn, tôi luôn cầu xin ơn Chúa giúp cho được bình an, và tôi đã luôn được nhận lời.

     Năm 1954, tôi đã cùng đơn vị và đồng bào di cư vào Nam, đóng tại Bình Đông Ba, Chợ Lớn.  Sau 3 năm, đơn vị tôi được chuyển về bảo vệ thủ đô Sàigòn, rồi biệt phái qua Phủ Tổng Thống, thời cụ Ngô Đình Diệm.  Lúc này, nhiều người lại khuyên tôi và gia đình trở lại đạo Chúa, nhưng tôi trả lời:

     - "Khi nào cụ Diệm không còn làm Tổng Thống nữa, tôi mới trở lại đạo, chứ trở lại bây giờ, người ta sẽ cho là vì được thăng cấp mà trở lại, thì tôi không muốn".  Tính cho tới ngày 30 thánh Tư năm 1975, tôi đã ở trong quân ngũ được 25 năm 1 tháng 17 ngày, với bao ơn phù giúp của Chúa.

     Sau ngày chiếm Sàigòn, Việt cộng bắt tôi đi cải tạo.  Năm 1976, tôi bị đưa ra tỉnh Yên Bái, rồi năm 1982 được chuyển về Hàm Tân.  Tôi được thả tự do năm 1984.  Sau 9 năm tù, khi về lại bị quản chế, tôi tìm cách đi tìm tự do.  Nhưng gia đình ở vùng kinh tế mới, cơm không đủ ăn, kiếm đau ra tiền vượt biên?  May có chính sách Xuất cảnh, nhưng tiền nộp đơn lại không có.  Ngày nộp đơn, tôi cầu xin Đức Mẹ tại sân nhà thờ Thăng Long, Phú Thọ, xin Mẹ phù giúp.  Tôi hứa khi tôi đến đất tự do, vợ chồng tôi sẽ theo đạo Chúa.  Cuối cùng Mẹ đã thu xếp và tôi được qua Hoa Kỳ ngày 17-7-94 theo diện HO 24 thay vì HO 36 như tôi đã nộp đơn.

     Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã thương con trong 40 năm qua, và giờ đây cho con gặp may mắn học đạo để gia nhập đạo Chúa, làm con Chúa trong cuộc đời còn lại tại vùng đất hứa này.  Con của Chúa và Đức Mẹ:  Đỗ Văn Hoá.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)