dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tìm Về Nguồn Sống
 
 
L.m. Đoàn Quang, CMC
 
<<<    

CHÚA KITÔ GIẢNG NƯỚC TRỜI:  CUỘC SỐNG MUÔN ĐỜI

     Đề nghị:  Mở video 30 phút phim Jesus of Nazareth phần Chúa giảng đạo chữa bệnh... hoặc đọc bài Tin mừng dưới đây theo thánh Marcô (1, 4-14).

     "Ông Gioan Tẩy giả đã xuất hiện trong hoang địa.  Ông kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.  Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông.  Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

     "Hồi ấy Đức Giêsu từ Nagiaret miền Galilêa đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan.  Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần linh tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình.  Lại có tiếng tự trời phán:  'Đây là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con'.  Thánh Linh liền đẩy Người vào hoang địa.  Người ở trong đó bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ...

     "Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa.  Người nói:  Thời kỳ đã mãn, Triều đại Thiên Chúa (Nước Trời) đã đến gần.  Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng".

     Bài Tin mừng cho ta biết thêm những điều sau: 

     1)  Thiên Chúa Ba Ngôi:

     - Qua việc Chúa chịu rửa tại sông Giođan trên, Chúa tỏ cho ta một mầu nhiệm (mystery) mới về Đức Chúa Trời:  Một Đức Chúa Trời (God), Nhưng có ba ngôi (persons):  ngôi nhất là Chúa Cha, ngôi hai là Chúa Con, ngôi ba là Chúa Thánh Thần.  - Ba ngôi cùng bản tính Chúa Trời, - Ba ngôi bằng nhau. 

     Đây là mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo, ta không thể dùng trí khôn mà suy luận, nhưng phải tin vào việc mạc khải (tỏ ra) của Chúa trong Kinh Thánh.

     Thiên Chúa CHA Toàn năng (Almighty) cùng Ngôi Hai và Ngôi Ba sáng tạo (create) trời đất vạn vật, sai Con xuống trần làm người chuộc tội, sai Thánh thần xuống thánh hóa loài người..

     Thiên Chúa CON hiếu thảo vâng hời Cha, Người cho ta gọi Cha Người là Cha, và dạy ta cầu nguyện với Cha Người là:  Lạy Cha chúng con...

     Thiên Chúa THÁNH LINH điều động mọi sự trong Giáo Hội Chúa Kitô, trong linh hồn mỗi tín hữu.

     Là người con Chúa, ta phải hiếu thảo Với Chúa Cha, sống với Chúa Con trong Chúa Thánh Linh, với sự trợ giúp đặc biệt của Mẹ Chúa là Đức Maria trọn đời Đồng Trinh.

     2.  Khi nào ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi?

     - Ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi khi ta làm dấu Thánh giá:  Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Amen.

     [Amen, tiếng Do-thái nghĩa là tôi tin, tôi nhận, tôi mong ước như vậy]

     Ta cũng tuyên xưng Ba ngôi khi đọc kinh Sáng Danh, kinh Vinh Danh, kinh Tin kính.

     3.  Đề tài chính những lời rao giảng của Chúa Giêsu Kitô là gì?

     - Đề tài chính những lời Chúa Giêsu Kitô rao giảng là đề tài:  NƯỚC TRỜI (Sự Sống Đời Đời).

     Người rao giảng trong suốt 3 năm, qua nhiều kiểu nói, nhiều dụ ngôn (parable) và các phép lạ minh chứng.  Nước Trời là một mầu nhiệm, người ta không thể hiểu nếu Chúa không tỏ ra (Mc 4,11), Nước Trời là phần thưởng cho các môn đệ (Lc 12, 32), Nước Trời đồng nghĩa với sự sống đời đời (Mc 9,47).

     Con người ai cũng muốn sống hạnh phúc, thông thường người ta tìm hạnh phúc trong giầu sang, tiền của, danh vọng, nhưng Chúa Kitô là "Đường, sự Thật, sự Sống" đã vạch cho ta con đường đưa tới hạnh phúc thật qua 8 mối mà thánh Matthêu ghi lại như sau (Mt 5,11-12):

     "Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, ngồi xuống, có các môn đệ ngồi bên, Người mở lời dạy rằng:

     1.  Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

     2.  Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất làm gia nghiệp.

     3.  Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

     4.  Phúc cho ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ Thiên Chúa cho thoả lòng.

     5.  Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

     6.  Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

     7.  Phúc cho ai xây dựng hoà bình, bì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

     8.  Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước Trời là của họ.

     Con người, với thân xác này, không ai sống mãi ở trần gian.  Trần gian chỉ là một nơi tạm gửi, nơi lập công chờ ngày về quê thật là Thiên đàng.  Thánh nữ Têrêxa Chúa Hài đồng đã ví rất hay qua lời thơ sau:

     Thế gian chẳng phải là nhà,
     Thuyền con xuôi bến mới là thế gian.

     Hoặc nói:

     Xưa kia chỉ biết có trời,
     Bây giờ lại biết kêu Trời bằng Cha,
     Trần gian chưa phải là nhà,
     Thiên đàng vĩnh phúc mới là chính quê.

     Chúng ta đang đi trên con đường một chiều, cuối đường là sự chết, nhưng sau sự chết là cuộc sống đời đời (Thiên đàng hay Hoả ngục?).

     ****Trong Tin Mừng Phúc âm của Chúa, Người luôn mời gọi ta hướng về Quê Hằng sống.  Chúng ta hãy đọc Tin mừng theo Matthêu:

     4.  Lời Chúa khuyên đối với tiền của ngoại thân ta?

     - "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi.  Hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát...  (Mt 6, 19-20).

     Người còn nói thêm:  "Người giầu có khó vào Nước Trời...  Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa"  (Mt 19, 23-24).  Chính Người đã sinh nghèo, sống nghèo và chết nghèo.

     5.  Lời Chúa khuyên trong cách cư xử giữa người với người?

     - Chúa khuyên vui lòng chịu thiệt ở đời này vì Nước Trời.

     "Đừng chống cự người ác, ai vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái, ai kiện lấy áo trong, hãy để nó lấy cả áo ngoài, ai bắt đi một dặm, hãy đi hai.  Ai xin, cứ cho, ai vay, đừng ngoảnh mặt chối từ"  (Mt 5, 38-42).

     "Hãy tránh dịp tội để duy trì sự sống:  "Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, hãy móc mà ném đi, thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục; nếu tay phải của anh..."  (Mt 5, 38-42).

     "khi bố thí, đừng khua chiêng đánh trống... cốt để được khen.  Thầy bảo thật, chúng đã mất phần thưởng.  Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...  Cha anh sẽ trả công cho anh...  Khi cầu nguyện, hãy vào phòng..."  (Mt 6, 2-4.6).

     6.  Lời Chúa khuyên thực hành bác ái thế nào?

     Đối với tha nhân, hãy thực hành bác ái, là giới răn riêng của Chúa Kitô:  "Điều răn trọng nhất:  Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn...Yêu người thân cận như chính mình"  (Mt 22, 37-39).

     Trước khi dâng lễ vật, phải làm hòa với kẻ bất bình với anh (Mt 5,23):  "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em"  (Mt 18,22) dụ ngôn người mắc nợ (Mt 18,23-35); đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,1);

     Khuôn vàng:

          Hãy làm như thế cho người,
          Những gì ngươi muốn được người làm cho. (Mt 7,2).

     Chúa phán xét chung về bác ái:  cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống (Mt 25, 31-46).

     Điều kiện theo Chúa:

     - Dứt khoát:  "Của Xêsa trả về Xêsa, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa"  (Mt 22,21);  - Không làm tôi hai chủ:  Tiền hoặc Chúa (Mt 6, 24);  - Tin vào Chúa Quan phòng:  (Mt 6, 25);  - Đi vào đường hẹp dẫn lên thiên đàng (Mt 7,13); sống thuận Ý Trời (Ý Chúa) (Mt 12,50);  - Phải luôn canh phòng, tỉnh thức chờ Chúa đến (Mt 24,42);  - Phải tận lực cố gắng theo dụ ngôn nén bạc (Mt 25,14).

     Phần thưởng sẽ thật lớn lao (Mt 16, 27):  "Khi Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm".

     Tóm lại, một điều phải luôn ghi nhớ để sống đạo:

     "Được lời lãi cả trần gian mà mất linh hồn nào được ích gì"  (Mt 16,26).

     7.  Những ai được mời gia nhập Nước Trời?

     - "Mọi người được mời gia nhập Nước Trời:  Trước tiên là dân riêng Israel, sau là mọi dân tộc (Glcg92, 543-546).

     "Nước Trời dành cho người nghèo khó và người bé nhỏ, nói cách khác:  dành cho ai đón nhận với lòng khiêm nhường.

     "Chúa mời các tội nhân vào đồng bàn trong Nước Trời (Lc 15,7).  Cuộc dâng hiến chính đời Người để chuộc mọi tội lỗi là lý do cao vời của tình yêu Người (Mt 26,28).

     Lãnh Bí tích Rửa tội (sẽ học sau) là điều kiện cần để vào Nước Trời (Ga 3,3).

     Cầu nguyện kết thúc:  Cùng đọc kinh Sáng Danh:

     Sáng Danh Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Con/ và Đức Chúa Thánh Thần,/ như đã có trước vô cùng/ và bây giờ/ và hằng có/ và đời đời chẳng cùng./ Amen.

     Câu hỏi ôn:

     1.  Khi nào ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba ngôi?  (Câu2).

     2.  Đề tài chính Chúa Giêsu giảng là đề tài nào?  (Câu 3).

     3.  Đâu là khuôn vàng đức Ái?  (Câu 6).

     Bài về nhà:  Học kinh Thương người:

       Thương người có mười bốn mối:
       Thương xác bảy mối:

         - Thứ nhất cho kẻ đói ăn,
         - Thứ hai cho kẻ khát uống,
         - Thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc,
         - Thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc,
         - Thứ năm cho khách đỗ nhà,
         - Thứ sáu chuộc kẻ làm tôi,
         - Thứ bảy chôn xác kẻ chết.

       Thương linh hồn bảy mối:

         - Thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người,
         - Thứ hai mở dạy kẻ mê muội,
         - Thứ ba yên ủi kể âu lo,
         - Thứ bốn răn bảo kẻ có tôi,
         - Thứ năm tha kẻ dể ta,
         - Thứ sáu nhịn kẻ mất lòng ta,
         - Thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết.


Bài Đọc Thêm

PHÁN XÉT CHUNG VỀ BÁC ÁI
(Mt 25, 31-46)

     Chúa Giêsu phán dạy các thính giả nghe Người giảng dụ ngôn sau đay, khuyên người ta biết từ bỏ ích kỷ mà sống bác ái, nhất là với người nghèo khó, bị bỏ rơi trong xã hôi:

     "Khi Con người đến trong vinh quang của Người, và cùng với Người, hết thảy các thiên thần, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người.  Các dân thiên hạ được thâu họp lại trước mặt Người hết thảy, và Người phân tách người ta ra khỏi nhau, một thể như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê.  Chiên thì Người đặt bên phải, còn dê thì ở bên trái.

     "Bấy giờ Vua sẽ nói với những người ở bên phải:  'Hãy đến, hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lĩnh lấy làm cơ nghiệp Nước đã dọn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa.  Vì xưa Ta đói mà các ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi đã cho Ta uống, Ta là khách lạ mà các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần mà các ngươi đã cho Ta mặc, Ta đau yếu mà các ngươi đã thăm viếng, Ta ở tù mà các ngươi đã đến với Ta'.

     "Bấy giờ kẻ lành đáp lại rằng:  'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Người đói mà đã nuôi dưỡng, khát mà đã cho uống, có bao giờ chúng con thấy Người là khách lạ mà đã tiếp rước, mình trần mà đã cho mặc, có bao giờ chúng con thấy Người đau yếu hay ở tù mà chúng con đã đến với Người?"  Đáp lại, Vua sẽ nói với họ:  'Quả thật Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta'.

     "Bấy giờ Người cũng sẽ nói với những người ở bên trái:  'Hỡi những kẻ bị chúc dữ, hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỉ cùng chư thần của nó, vì xưa Ta đói mà các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống, Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước, Ta mình trần mà các ngươi không cho mặc, Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã không thăm viếng'.

     "Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng:  'Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã từng thấy người đói hay khát, khách lạ hay mình trần, liệt lào hay ở tù mà chúng tôi lại đã không giúp đáp Người?'  Bấy giờ Người đáp lại họ rằng:  'Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính mình Ta'.  Và chúng sẽ phải vào nơi chịu phạt khổ sở đời đời, còn kẻ lành thì được vào nơi ngàn thu".

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)