dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Trung Tâm Mục Vụ
 
     
<<<    

   

 

117 Thánh Tử Ðạo VN do Họa Sĩ Vivi vẽ cho riêng Hội Trường Các TTÐVN

Ðược kiến thiết trong khu vực Chi Dòng Ðức Mẹ Ðồng Công tại Thành phố Carthage, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ.

Khởi công ngày 17 tháng 11 năm 1997. Do Architects John Desmond & Associates và Ðặng Văn Lợi họa đồ. Hãng thầu R.E. Smith Construction Company và Prestressed Casting Co. thực hiện.

Bích họa và các bức tranh do Họa sĩ Vivi, Võ Hùng Kiệt sáng tác. Dung nạp 3,000 ghế ngồi. Kinh phí dự trù $5,500,000.00 (năm triệu năm trăm ngàn đô la).

Hoàn tất, Thánh hiến, và Khánh thành ngày 5 tháng 8 năm 1999, dịp Ngày Thánh Mẫu 1999, do Ðức Cha John J. Leibrecht, Giám Mục Giáo phận Springfield-Cape Girardeau.

Sử Lược Tóm Tắt:

Sau khi được gieo vào đất nước Việt Nam năm 1553, hạt giống Tin Mừng vừa mọc lên liền trải qua bao giông tố phũ phàng, bao sát khí tàn bạo, bao bàn tay đẫm máu.

Hơn 130,000 Anh Hùng Tử Ðạo bị sát hại trong 3 thời kỳ bi thảm gồm có:

30,000 thời Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn và Tây Sơn (1700-1802),

40,000 trong 3 triều Minh Mạng, Thiệu Trị, và Tự Ðức (1820-1883),

60,000 thời phong trào Văn Thân (1885-1886).

Trong số này, 117 vị được tôn phong Chân Phước:

64 vị do Ðức Lêô XIII, ngày 27-5-1900,

8 vị do Ðức Thánh Piô X, ngày 20-5-1906,

20 vị do Ðức Thánh Piô X, ngày 2-5-1909,

25 vị do Ðức Piô XII, ngày 29-4-1951.

Tất cả 117 vị Chân Phước này được Ðức Gioan Phaolô II tôn phong lên đài Hiển Thánh ngày 19-6-1988.

 

117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam gồm có:

8 Giám Mục,

50 Linh Mục (37 VN, 13 Thừa sai),

16 Thầy Giảng,

1 Chủng Sinh,

42 Giáo Dân (41 ông, 1 bà).

Dưới triều vua Cảnh Thịnh (1792-1801), cuộc cấm đạo nổi lên dữ dội gắt gao, Ðức Mẹ đã hiện ra tại La Vang năm 1798 để an ủi nâng đỡ khích lệ con cái Mẹ trong cảnh khốn cùng.

After being sown and sprouted in the soil of Vietnam in 1553, the Gospel seeds met with storms and bloody persecutions.

About 130,000 Vietnamese martyrs were killed within three sorrowful centuries:

30,000 under the dynasties of lords Trinh, Nguyen, and Tay Son (1700-1802),

40,000 under the dynasties of kings Minh Mang, Thieu Tri, and Tu Duc (1820-1883),

60,000 under the movement of Van Than (1885-1886).

Within the mentioned numbers, 117 were beatified:

64 persons by Pope Leo XIII on May 27, 1900,

8 persons by Pope Pius X on May 20, 1906,

20 persons by Pope Pius X on May 2, 1909,

25 persons by Pope Pius XII on April 29, 1951.

All these 117 Blessed Martyrs were canonized as saints by Pope John Paul II on June 19, 1988.

 

117 Martyred Saints include:

8 Bishops,

50 Priests (37 Vietnamese, 13 Missionaries),

16 Catechists,

1 Seminarian,

42 Lay Persons (41 men, 1 woman).

Under the severe and bloody persecution of King Canh Thinh (1792-1801), Our Blessed Virgin Mary appeared at Lavang in 1798 to encourage and strengthen her children in their suffering and misery.

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy Chúa là Cha chí nhân / chúng con hân hoan ghi nhớ các ân huệ / Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam.

Nhờ lời rao giảng của Giáo Hội / Cha Ông chúng con đã đón nhận Tin Mừng cứu rỗi / Các Ngài đã vững tin vào Chúa là Ðấng Tạo Thành Trời Ðất / và Chúa Kitô Ðấng Cứu Thế được sai đến trần gian.

Trong cơn gian lao thử thách / Chúa đã ban cho các Ngài sức mạnh của Thánh Linh / để các ngài can đảm tuyên xưng Ðức Tin / và hiên ngang hy sinh mạng sống / để làm vinh quang Thập Giá Chúa Kitô.

Các Thánh Tử Ðạo là ân huệ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam / vì thế chúng con dâng lời cảm tạ và ca tụng Chuá / hợp với cuộc hy sinh tử đạo của các tiền nhân anh dũng chúng con.

Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ / để biểu lộ tình con thảo với Chúa là Cha / bằng chứng từ Ðức Tin sống động của chúng con.

Vì công nghiệp của các Thánh Tử Ðạo / xin ban cho dân Việt Nam chúng con được an vui và thịnh vượng / cho mọi người đón nhận Tin Mừng cứu rỗi / và bước theo con đường chân lý.

Xin cho Giáo Hội Việt Nam được sống trong hòa thuận và hiệp nhất / luôn thông hảo trọn vẹn với Ðấng kế vị Thánh Phêrô / và hăng say lo việc tông đồ / nhiệt thành rao giảng Ðức Kitô cho mọi người.

Xin cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian / để ngày sau về hưởng vinh quang bất diệt / cùng các Thánh Tử Ðạo chúng con ở trên trời. Amen.

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)