dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Lễ Th. Anrê, Trần An Dũng-Lạc, và các bạn Tử Đạo, LN
 

BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9

"Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".

Trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.

Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét sử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Đáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như Người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Đáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: "Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng". Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Đáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Đáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về hân hoan, vai mang những bó lúa. - Đáp.

Khi mừng theo bậc Lễ Trọng thì có Bài Đọc II này:

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 17-25

"Vì tiếng nói của Thập Giá là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo Thập giá của Đức Kitô ra hư không.

Vì chưng lời rao giảng về Thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá huỷ sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu?" Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của đời này hoá ra điên rồ đó sao? Vì thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Pr 4, 14

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 10, 17-22

"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".

Đó là lời Chúa.

Thánh An-rê Dũng Lạc và các bạn tử đạo     Lc 9,23-26
một chọn lựa sinh tử

Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-25)

Suy niệm: 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh, 42 giáo dân, là thành phần của 117 vị được tôn phong trong số 130 ngàn tín hữu đã đổ máu để làm chứng cho Đạo Chúa trên đất Việt. Khác nhau về vai trò xã hội, tuổi tác, màu da, ngôn ngữ, nghề nghiệp,… nhưng điều đó không ngăn cản các vị tiền bối của ta có một tiếng nói chung: chấp nhận trả giá đắt cho đức tin của mình. Các vị đã đứng trước một chọn lựa: hoặc chọn những giá trị trần gian như tiền bạc, chức tước, và cả mạng sống… hoặc chọn những giá trị của Nước Trời là niềm tin, Thập giá. Và các vị đã chọn những giá trị Nước Trời, chọn cách dứt khoát, mạnh mẽ và anh dũng. Điều gì đã thúc đẩy các ngài chọn lựa như vậy? Chính là niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, tin rằng những giá trị Nước Trời cũng vĩnh hằng như thân xác phục sinh của Ngài.

Mời Bạn tự kiểm điểm: Tôi thường chọn lựa những giá trị của Nước Trời hay những giá trị trần thế? Bạn hãy xác tín như các thánh tử đạo tổ tiên của mình: Chấp nhận những mất mát khổ đau tạm bợ để chọn những giá trị vĩnh hằng của Nước Trời, đâu có lỗ, phải không bạn?

Sống Lời Chúa: Tập chọn những giá trị Nước Trời qua những việc thường ngày: chống lại cám dỗ tìm một thú vui bất chính, nỗ lực hy sinh cho một công tác tông đồ, cho việc bổn phận.

Cầu nguyện: Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, ước gì máu của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương, để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam        Ga 17,11b-19
ĐỂ THÁNH HIẾN THẾ GIAN

Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.(Ga 17,17-19)

Suy niệm: Chim có tổ, người có tông. Chúng ta ai cũng có họ và có tên. Xúc phạm đến dòng họ của ai, là xúc phạm đến chính người đó. Làm vẻ vang dòng họ gia tộc, vừa là bổn phận vừa là mơ ước của mỗi người. Các thánh tử đạo Việt Nam không hổ danh, trái lại còn làm vinh danh “dòng họ” ki-tô hữu của mình: “Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo” (Thánh An-rê Kim Thông). Các Ngài đã anh dũng hy sinh mạng sống để tuyên xưng niềm tin đó, “lấy tình yêu đáp lại tình yêu” (Chân phước An-rê Phú Yên), và để lưu danh muôn thuở một dòng họ, dòng họ những người công giáo, giữa nhân loại và thế giới hôm nay. Anh hùng thay, vinh quang thay.

Mời Bạn: Là người Ki-tô hữu Việt Nam, đức tin chúng ta được trổ sinh từ hạt giống là “máu” của các Thánh Tử Đạo, chúng ta thuộc dòng họ anh hùng và vinh quang với các ngài. Bạn có ý thức và tự hào về điều này không? Bạn đã, đang và sẽ làm gì để không làm “ô danh”, ngược lại làm “vinh danh” dòng họ? Khi có một ai xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh, bạn phản ứng ra sao? Lẩn tránh? Dửng dưng hay bảo vệ làm chứng?

Sống Lời Chúa: Ý thức rõ rằng chỉ có thể truyền giáo bằng đời sống bác ái, mỗi ngày bạn làm một việc bác ái cụ thể cho đồng bào lương dân chung quanh, thực hiện tình làng nghĩa xóm một cách thiết thực hơn.

Cầu nguyện:Đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lc 9,23-26
SỐNG VÀ CHẾT VÌ ĐẠI NGHĨA

Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24)

Suy niệm: Hình ảnh chàng trai trẻ trong “Chinh phụ ngâm” thật hào hùng:
“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao”

Thân nam nhi dám vì đại nghĩa là bảo vệ quê hương giống nòi, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng xông pha trận mạc nơi biên thuỳ, chết lấy da ngựa bọc thây, thế mới là người có chí khí, đáng mặt anh hùng hào kiệt. Thế thì các vị tử đạo, những người vì cái nghĩa lớn hơn, đó là làm chứng cho Đức Ki-tô, mà dám liều mạng sống mình, những người đó chẳng những đáng được tôn vinh mà còn được tưởng thưởng bội hậu: họ sẽ cứu được mạng sống mình và được sống hạnh phúc đời đời ở bên Thiên Chúa.

Mời Bạn: Trước khi dám chết vì Đức Ki-tô, các vị tử đạo đã phải dám sống vì Ngài. Chết vì Đức Ki-tô thì chỉ có một lần. Nhưng sống vì Đức Ki-tô, bạn có thể thể hiện mỗi ngày, bao lâu bạn còn sống trên đời này, mỗi lần một mới mẻ hơn và sâu sắc hơn. Cụ thể là hôm nay, ngay bây giờ, bạn làm gì để sống cho Đức Ki-tô, để làm chứng nhân cho Ngài?

Chia sẻ: Thế nào là một hành vi làm chứng cho Đức Ki-tô?

Sống Lời Chúa: Làm thật tốt công việc bổn phận của bạn ngày hôm nay để làm chứng cho Đức Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của các bậc tiền nhân, biết làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô bằng đời sống tin yêu và phó thác, biết nói về Chúa cho đồng bào lương dân, biết cầu nguyện và hy sinh cho việc truyền giáo. Amen.

KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - B
YÊU CHÚA GIÊSU ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG

by cha Phong


* LỜI CHÚA : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-24)
* CHIA SẺ :
Biển không sóng không còn là biển. Người không yêu đâu phải là người. Tình yêu là điều đáng trân quí nhất trong cuộc sống con người.
Là người Kitô hữu, chúng ta không chỉ dừng lại tình yêu giữa con người với con người, nhưng được mời gọi đi xa hơn, chiêm ngưỡng một tình yêu thánh thiêng, cao cả và vượt lên trên tất cả mọi sự, đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, và sự đáp trả của con người dâng lên Thiên Chúa.
Hôm nay, phụng vụ tại Giáo Hội Việt Nam, kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân anh dũng đã lấy máu và sự sống của mình, để đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa đã dành cho con người. Các ngài đã yêu Chúa đến hơi thở cuối cùng, sẵn sàng chết cho chính tình yêu đó, vì các ngài luôn tin rằng, cho dù quyền lực nơi trần gian, có giết chết thân xác hay hư nát của các ngài đi chăng nữa, thì linh hồn của các ngài vẫn luôn được sống đời đời, như trong bài đọc thứ 1, trích sách Khôn ngoan. “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.” (Kn 3,1.4)
Cho nên, các ngài luôn can trường giữ vững đức tin của mình vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian. Không có một thế lực trần gian nào có thể làm lung lay tình yêu và sự tín thác của các ngài vào Thiên Chúa, như trong bài đọc thứ 2, trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.”
Để rồi, giờ đây, trong vinh quang Nước Thiên Chúa, các ngài được hạnh phúc bên Đấng đã chết cho các ngài được sống là Chúa Giêsu Kitô. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Máu các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đổ ra, thấm vào đất và tâm hồn người dân Việt, làm trổ sinh bông hạt của đức tin. Ước gì, mỗi người chúng ta, là dòng dõi của các ngài, chúng ta luôn cố gắng sống đức tin kiên cường, luôn tín thác cuộc đời của mình cho Chúa, để vào ngày sau hết, chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc trên Nước Thiên Đàng.
* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam những bậc anh hùng tuyên xưng đức tin, và nhờ máu của các ngài đổ ra, đã trổ sinh nhiều bông hạt đức tin. Xin Chúa ban muôn ơn phúc của Ngài cho Giáo Hội Việt Nam được bình an và hiệp nhất. Amen.

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
TỬ ĐẠO HẰNG NGÀY BẰNG “MÁU TRẮNG”
(Mt 10, 17-22)

Cách đây ít năm, báo Tuổi Trẻ có đăng bài viết với tiêu đề ‘Mạ không về nữa thiệt rồi’, kể về một câu chuyện thật cảm động xảy ra trên dòng sông Gianh, Quảng Bình vào mùa nước lũ. Chị Maria Trần Thị Mai, một người giáo dân xứ Phù Kinh, đã hi sinh vì cứu người trong lũ. Sau khi đã cứu được 7 người, chị đã mãi mãi ra đi, để lại 5 đứa con thơ dại. Đọc bài báo đó, nhiều người xúc động không cầm nổi nước mắt. Giữa cái sống và cái chết, chị đã chọn cái chết để bao người được sống.
Anh chị em thân mến,
Chị Maria Trần Thị Mai tuy chưa được phong thánh nhưng cái chết của chị đã là một cách tử đạo. Tuy chị không đổ MÁU ĐỎ làm chứng cho Chúa nhưng chị đã đổ MÁU TRẮNG là sự hy sinh, hy sinh đến hơi thở cuối cùng, ‘hy sinh mạng sống vì bạn hữu’.
Các thánh Tử Đạo Việt Nam trước khi đổ MÁU ĐỎ ra làm chứng cho Chúa thì các ngài đã đổ MÁU TRẮNG là mổ hôi và nước mắt để làm chứng cho Chúa qua những hy sinh âm thầm trong cuộc sống hằng ngày.
Ngày nay, chúng ta ít có cơ hội đổ MÁU ĐỎ ra để làm chứng cho Chúa, nhưng chúng ta có rất nhiều cơ hội đổ MÁU TRẮNG là những hy sinh hằng ngày để làm chứng cho Chúa.
- Sống giữa một xã hội ích kỷ và hưởng thụ, chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống bác ái, sẻ chia giúp đỡ những người bất hạnh, nghèo khó.
- Sống giữa một xã hội ghen ghét, hận thù, chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống yêu thương và tha thứ.
- Sống giữa một xã hội mà nhiều người đang buông xuôi, thất vọng, chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống lạc quan tin tưởng vào Thiên Chúa tình yêu.
- Sống giữa một xã hội gian dối lọc lừa, chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cách thà chịu nghèo một chút, chứ không buôn gian bán lận để kiếm những đồng tiền phi nhân bất nghĩa.
- Sống giữa một xã hội coi nhẹ sự thủy chung trong đời sống gia đình, chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống thủy chung với nhau cho đến trọn đời.
Đó là những GIỌT MÁU TRẮNG của những hy sinh từ bỏ. Những giọt máu trắng này đôi khi làm chúng ta đau đớn không thua kém gì những GIỌT MÁU ĐỎ của các thánh tử đạo. Tuy nhiên, đó mới là cách để chúng ta đi lại và sống con đường tử đạo trong thời đại hôm nay.
Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt nam, xin giúp chúng con biết noi gương các ngài dám chấp nhận tử đạo hằng ngày bằng những hy sinh âm thầm. Amen.
(Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng).

 

DÒNG MÁU LẠC HỒNG - DÒNG MÁU TỬ ĐẠO.
https://scontent-dfw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11863325_159159214417845_8650861181120120034_n.jpg?oh=19997697fb3d81ab4b4d72f8cb24028c&oe=56ECC2D3Là người tín hữu Công Giáo Việt Nam, ai trong chúng ta cũng thật tự hào vì được làm con cháu các anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Các ngài đã can đảm hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Chúa Kitô. Các ngài thật đáng nêu gương sáng chói về đức tin, lòng yêu mến và niềm cậy trông vào Thiên Chúa không chỉ cho con cháu mà còn cho toàn thể Giáo hội.
Làm sao không tự hào được, vì vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, cả thế giới đã biết đến giải mảnh đất hình chữ S nhỏ bé thân thương Việt Nam nhờ 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong lên bậc hiển thánh tại quảng trường Thánh Phêrô. Vậy các ngài là ai?
Theo sử sách, các ngài là những linh mục, giám mục, giáo dân, tu sĩ, quan lại, lính tráng…. Trong 117 vị tử đạo, có 11 vị gốc Tây Ban Nha, trong đó có 6 Giám mục và 5 Linh mục Dòng Đaminh; 10 vị gốc Pháp, 2 Giám mục, 8 Linh mục thuộc hội Thừa sai Paris; 96 người Việt Nam, gồm 37 Linh mục, 59 giáo dân trong đó có 14 Thầy giảng, một Chủng sinh và một phụ nữ là bà Anê Lê Thị Thành. Các ngài là những người đã “giặt áo mình trong Máu Con Chiên..”, đã lớn lên từ trong đau khổ lớn lao bởi những cuộc bách hại đao gay gắt dưới thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Cảnh Thịnh gây nên trong thế kỷ XVIII VÀ XIX..
Thật vậy, vẫn còn đó những trang sử đẫm mấu ghi lại những cực hình ghê sợ, khủng khiếp, kinh hoàng mà các thánh Tử Đạo Việt Nam phải chịu như: thiêu sống, xử trảm, lăng trì, chết rũ tù, xử giảo, xử bá đao, voi giày… Vẫn còn đó những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự kiêu hùng của các anh hùng Tử Đạo Việt Nam như câu chuyện của Bà Thánh Anê Lê Thị Thành, câu chuyện của Thánh Đaminh Xuyên, hay chuyện của Thánh Giuse Đặng Đình Viên và còn rất nhiều nhiều câu chuyện khác nữa về các Thánh. Vậy sức mạnh nào đã giúp các Ngài lướt thắng những cơn đại họa như thế?
Thưa, bí quyết thần diệu đó là Niềm tin sắt đá vào Lời Chúa đã được tiên đoán: “Người ta sẽ điệu các con ra trước pháp trường, các con sẽ bị đánh đập trong các hội đường, bị truy tố trước mặt vua quan vì danh Cha, như thế các con sẽ làm chứng nhân trước mặt các chức quyền và các dân ngoại” (Mt 10, 17-18).
Niềm trông cậy nơi Chúa Quan Phòng công minh và nhân hậu: “Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã biểu lộ tình thương đến độ hy sinh mạng sống vì ta, do đó không ai có thể yêu thương hơn người đã thí mạng sống mình vì Chúa và vì anh em” (Ga 15, 13).
https://scontent-dfw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12243111_1513074932352342_4941751384916625260_n.jpg?oh=257fa59927f07b09403354a3c73daa14&oe=56DCF38CSự cảm mến sâu xa vừa nồng nàn dành cho Chúa Kitô, vị Tử Đạo tối cao và là phần thưởng bền bỉ muôn đời: “Các con hãy vui mừng, vì phần thưởng dành cho các con ở trên trời rất lớn lao” ( Mt 5, 13).
Vậy chính nhờ niềm tin sắt đá vào Thiên Chúa, vào Mẹ Maria, các Thánh Tử Đạo đã lướt thắng những cực hình dã man mà ngày nay chúng ta không thể tưởng tượng ra được như thế.

Như vậy, 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam là đại diện, là tinh hoa cho cả trăm ngàn người đã chết vì Đạo thời xưa, cũng như là mẫu gương sáng chói cho hàng triệu tín đồ Công Giáo Việt Nam hôm nay. Chính các ngài dã làm cho quê hương Việt Nam, Giáo hội Việt Nam thêm rạng ngời vẻ vang trước muôn dân.
Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta ước mong điều gì, nếu không phải là ước mong cho lời của giáo phụ Tertuliano “Máu của các Thánh Tử Đạo là hạt giống nảy sinh các tín hữu” mau thành hiện thực trên chính mảnh đất Việt Nam. Chúng ta ước mong cho mọi người con của dân tộc Việt Nam được nhận biết danh Giêsu Kitô là Chúa của mình và ước mong cho mỗi người trong chúng ta biến cuộc đời mình thành cuộc tử đạo liên lỉ vì tình yêu Chúa và các linh hồn.
Từ Internet

.

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)