thứ tư tuần 2 mùa chay.

BÀI ĐỌC I: Gr 18, 18-20

"Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: "Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy".

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 30, 5-6. 14. 15-16

Đáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 17b).

Xướng: 1) Chúa dẫn con xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hại con, vì Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. - Đáp.

2) Con đã nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đã âm mưu sát hại mạng con. - Đáp.

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ge 2, 12-13

Chúa phán: "Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi".

PHÚC ÂM: Mt 20, 17-28

"Họ đã lên án tử cho Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người". Đó là lời Chúa.

 

THỨ TƯ TUẦN 2 MC
Mt 20,17-28
XÓT THƯƠNG: PHỤC VỤ

“Cũng như Con Người đến (...) là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28)

Suy niệm: Trong những ngày Tết Nguyên Đán vừa qua, hầu như ai cũng được vui hưởng những ngày tết vui tươi, ấm cúng, kể cả những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Để đem lại niềm vui cho các gia đình ấy, hẳn nhiều người đã phải âm thầm hy sinh, lặng lẽ chia sẻ. Mùa Chay trong Năm Thánh Lòng Thương Xót mới bắt đầu, cái "âm thầm," điều "lặng lẽ" kia lại càng cần hơn nữa. Chúng ta thường nghĩ rằng thầy Giê-su phục vụ qua những việc  làm, mà quên rằng Ngài phục vụ trước hết qua lòng xót thương nhân loại đang đắm chìm trong tội lỗi. Vì thế, trước khi nghĩ đến phải làm gì để giúp đỡ tha nhân, ta cần nhìn tha nhân bằng “ánh mắt đầy yêu thương của Chúa”. Cảm nhận nỗi đau của anh chị em chung quanh là chính nỗi đau của mình, ta đã bắt đầu việc phục vụ người khác rồi đấy.

Mời Bạn: Bạn và tôi thường mong muốn làm được thật nhiều điều hữu ích cho người khác. Điều đó cũng phải lẽ thôi! Thế nhưng, có được ánh mắt yêu thương của Chúa là điều ta ít quan tâm. Cầu chúc bạn Năm Mới và mùa Chay thánh thật "thịnh vượng" trong lòng thương xót của Chúa nhé!

Chia sẻ: Cảm thông và chia sẻ luôn là thái độ cần có để chúng ta nên giống thầy Giê-su. Bạn hãy chia sẻ những cảm nghiệm có được khi sống Năm Thánh Lòng Thương Xót qua việc liên đới với nỗi đau của người chung quanh.

Sống Lời Chúa: Tôi tập nhìn người khác với ánh mắt thương xót, khoan dung, thông cảm như Chúa dạy.

Cầu nguyện:Đọc kinh "Năm Thánh Lòng Thương Xót," xin cho có ánh mắt yêu thương-tinh thần phục vụ của Chúa.

5 phút suy niệm 2016