dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Ngày 31 tháng 12 Tuần Bát Nhật GS
 

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 18-21

"Các con được Đấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, do đó chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết. Họ ở giữa chúng ta mà ra, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất cả mọi người đều thuộc về chúng ta.

Còn các con, các con được Đấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự. Ta viết cho các con, không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con biết sự thật, và phàm là dối trá thì không (thể) do sự thật mà có. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 95, 1-2. 11-12. 13

Đáp: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người, ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. - Đáp.

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên. Đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui, các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. - Đáp.

3) Trước nhan Thiên Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh, và chư dân cách chân thành. - Đáp.

ALLELUIA: Dt 1, 2

Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 1-18

"Ngôi Lời đã làm người".

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi". Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Đó là lời Chúa.

31/12/15 THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Th. Sin-vét-tê I, giáo hoàng                                     Ga 1,1-18
QUYỀN LÀM NGƯỜI – QUYỀN LÀM CON THIÊN CHÚA
Những ai đón nhận (Ngôi Lời), tức là tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. (Ga 1,12)
Suy niệm: Vụ án mạng đầu tiên được thuật lại trong Thánh Kinh là vụ Ca-in giết em là A-ben. Mặc dù luật Mô-sê qui định “ai giết người, kẻ ấy sẽ phải chết” (Lv. 24,17), Thiên Chúa đã không xử tử hình Cain, hay đúng hơn, việc thi hành án được ‘treo’ lại, để Người ‘xử’ một cách ‘rốt ráo’ qua việc Con Thiên Chúa phải ‘lưu đày’ xuống trần gian trước khi ‘thụ án’ tử hình trên thập giá. Nếu như nhiều học giả coi Phúc Âm Gio-an được trình bày như bút lục của vụ án Giêsu thì phần mở đầu Phúc Âm hôm nay có thể nói là đúc kết lời tuyên án, một lời tuyên án có hậu cho loài người: Con Thiên Chúa làm người để chúng ta được tái hưởng “quyền làm con Thiên Chúa”.
Mời Bạn: Quyền làm người quá lớn đến nỗi không tội lỗi nào kể cả tội nguyên tổ có thể xoá bỏ được, bởi vì ngay từ khi con người được tạo dựng, quyền làm người đã bao hàm quyền làm con Thiên Chúa. Công việc nhập thể làm người của Đức Kitô là để phục hồi trọn vẹn cho chúng ta quyền làm người và làm con Thiên Chúa. Quyền làm người ngày nay đang bị xúc phạm nặng nề: từ phá thai đến an tử và mọi thứ áp bức bất công. Là kitô hữu, bạn được mời gọi tiếp bước Đức Ki-tô bảo vệ quyền làm người từ lúc thụ thai đến hơi thở cuối cùng.
Sống Lời Chúa: Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ sự sống con người.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, đã hơn 2.000 năm, Chúa giáng sinh làm người để phục hồi cho chúng con phẩm giá làm con cái Chúa; thế mà ngày nay người ta vẫn còn chà đạp lên nhân phẩm của nhau. Xin cho con biết thao thức và hành động để nhân phẩm được tôn trọng hơn.

5 phút suy niệm: Cúi mình sự nhập thể

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. ” (Ga 1,14)

Suy niệm: Tin Đức Giê-su, con người lịch sử bằng xương bằng thịt, lại là Thiên Chúa thật đồng nghĩa với việc ta phải chấp nhận những kết luận rất ư là khác thường. Chẳng hạn như Đấng Tạo Hóa chấp nhận thân phận làm tạo vật, đại dương rộng lớn đựng vừa khít trong một chiếc thùng; cả bầu trời bao la nằm gọn trong một vũng nước nhỏ; mặt trời được nhìn qua một lỗ kim. Một đàng, Thiên Chúa là Đấng cao cả, quyền năng, ngàn trùng chí thánh; đàng khác, Ngài lại chấp nhận làm người, gần gũi, thân thiết với con người. Thiên Chúa, Đấng không ai biết được, cũng chẳng ai có thể mon men đến gần được, nay tự làm cho mình được con người biết đến và đụng chạm được qua Đức Giê-su. “Người cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một tràn đầy ân sủng và sự thật”: quả thật, đại dương bao la đựng vừa khít trong một chiếc thùng (theo cha S. O'Flynn, O.F.M.).

Mời Bạn: Cùng với thánh Gio-an, bạn xác tín Đức Giê-su là Ngôi Hai, Con Thiên Chúa, Đấng từ Chúa Cha mà đến với con người, làm người ở giữa con người, ‘nói’ cho con người biết Thiên Chúa là ai, yêu thương con người như thế nào, để rồi đưa dẫn con người về hưởng hạnh phúc với Chúa Cha.

Sống Lời Chúa: Tôi cúi mình tạ ơn Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở nên người phàm vì yêu thương con người. Tôi cố gắng sống trong tâm tình cảm tạ ấy suốt ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã yêu thương xuống thế làm người với chúng con. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình cảm tạ này.
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)