dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Tư Tuần I Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 14-18

"Người phải nên giống anh em mình mọi đàng".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người, mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng, Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9.

Đáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. - Đáp.

2) Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. - Đáp.

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Ngài kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. - Đáp.

4) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đã thề với Isaác. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 29-39

"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Đó là lời Chúa.

THỨ TƯ TUẦN 1 TN-Mc 1,29-39

NÓI VỚI CHÚA VỀ NGƯỜI KHÁC

Bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.(Mc 1,30-31)

Suy niệm: Có vẻ như phải đợi có người “nói với Chúa Giê-su” về bệnh tình của bà gia ông Si-môn thì Ngài mới ra tay cứu chữa. Chúa Giê-su thừa quyền năng để chữa bệnh. Hơn nữa, Người còn là Đấng đầy lòng thương xót đối với những ai đau khổ, Người thấu hiểu tình trạng của từng người; cho nên gặp người đau yếu là Chúa có thể chữa ngay mà không cần ai khai bệnh dùm hay nói cho biết tình trạng bệnh nhân thế nào. Tuy nhiên, khi ai đó nói với Chúa về tình trạng của người bệnh, thì điều đó cũng diễn tả mối quan tâm của họ đối với người bệnh và lòng tin tưởng vào quyền năng và tình yêu chữa lành của Chúa. Chắc chắn Chúa vui thích sự quan tâm này và sẽ ra tay chữa lành bệnh nhân.

Mời Bạn: Đức Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con…” nghĩa là chúng ta có chung một Cha và chúng ta là anh em với nhau. Theo tính tự nhiên, chúng ta dễ nghĩ đến những nhu cầu của bản thân mình trước tiên. Thế nhưng điều Chúa muốn nơi chúng ta là sự quan tâm tới người khác và nói với Chúa về nhu cầu của họ hay cầu nguyện cho họ; chắn chắn đó là điều đẹp lòng Chúa. Vì Chúa thích chúng ta có lòng quan tâm đến tha nhân.

Sống Lời Chúa: Để cụ thể mối quan tâm đến người khác, tôi quyết tâm mỗi ngày cầu nguyện cho một người nào đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đặt chúng con sống với tha nhân. Xin cho chúng con có một tấm lòng yêu thương quan tâm đến họ, nhất là lúc họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn.

*5 phút suy niệm 2015

 
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)