dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Hai Tuần XI Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 6, 1-10

"Chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, với tư cách là những người cộng sự với Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô ích. Quả thật Chúa phán: "Dịp thuận tiện đến, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày cứu thoát, Ta đã cứu vớt ngươi". Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Chúng tôi không hề làm cớ cho ai phải vấp phạm, để công việc phục vụ của chúng tôi khỏi bị đàm tiếu. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa, với hết lòng kiên nhẫn: trong gian truân thiếu thốn, nguy khốn, đòn vọt, tù đày, biến loạn, khó nhọc, nhịn ăn, nhịn ngủ với lòng thanh khiết, am hiểu, đại lượng, dịu dàng, bằng sức mạnh Thánh Thần, bằng lòng yêu thương không giả dối, bằng lời chân thật, và bằng quyền năng Thiên Chúa; nhờ khí giới công chính bên tả bên hữu; trải qua vinh quang cũng như tủi nhục, tiếng xấu cũng như tiếng tốt, bị coi là phường bịp bợm, mặc dầu là chân thành; bị coi là vô danh, nhưng hằng được biết đến; bị coi là đang giẫy chết, nhưng này chúng tôi vẫn sống; bị coi như bị gia hình, mà nào đã chết đâu; bị coi như phải ưu sầu, nhưng chúng tôi vẫn luôn an vui; bị coi là kẻ nghèo túng, nhưng chúng tôi lại làm cho nhiều người được giàu có; bị coi như không có gì, nhưng chúng tôi làm chủ tất cả. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. - Đáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Đáp.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 38-42

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ". Đó là lời Chúa.

THỨ HAI TUẦN 11 TN
Mt 5,38-42
SỨC MẠNH VÀ LÒNG BAO DUNG
Thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.(Mt 5,39)

Suy niệm: Tổ chức, đoàn thể nào cũng có điều lệ, nội quy, không chỉ để ấn định nghĩa vụ của thành viên mà còn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Chúa Ki-tô cũng đề ra một nội quy cho cộng đoàn các môn đệ của Ngài. Thế nhưng nội quy ấy xem ra đặt họ vào thế lép vế phải cam chịu một bề cho người ta ‘bắt nạt’: nào là “đừng chống cự người ác” nào là “ai vả má phải thì giơ cả má trái”. Thực ra Đức Giê-su đưa ra cho các môn đệ một phương thức ứng xử đặc biệt của Ngài trong tương quan với anh chị em của mình, một phương thức vừa đòi hỏi sức mạnh tâm hồn vừa phải có tấm lòng bao dung. Quả thật, trong cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã cho thấy cách Ngài vận dụng phương thức này. Khi bị một tên thuộc hạ của thượng tế vả vào mặt, Ngài không giơ luôn má kia mà lại chất vấn: “Nếu tôi nói sai, anh hãy chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (x. Ga 18,22-23).

Mời Bạn: Những điều Đức Giê-su mời gọi như trong Tin Mừng hôm nay xem ra khó thực hiện và trái ngược với tính tự nhiên con người. Là môn đệ của Thầy Giê-su – Ngài là Đấng Thánh - chúng ta được mời gọi nên giống như Ngài: Sức mạnh nhưng không phải là bạo lực. Bao dung nhưng không phải là nhu nhược. Sức mạnh và bao dung đó Ngài thể hiện trọn vẹn qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Đó chính là cách thức Đức Giê-su thực hiện chương trình cứu độ Chúa Cha giao phó.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Ngài chậm giận và giàu tình thương” (Tv 145,8).

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)